Linné, von; Linnæus, släktBand 23 (1980-1981), sida 699.

Biografi

von Linné (Linnæus), släkt, enligt släkttraditionen (Virdestam 1924) härstammande från skattebonden Ingemar (d tidigast 1629) i Väderås, Hånger, Jönk, som skall ha varit far till frälsebonden Bengt Ingemarsson (d tidigast 1675) i Stegaryd, Vittaryd, Kron. Denne uppges i äktenskap med en brorsdtr till prostarna Ambjörn Lindelius i Långaryd, Hall, o Lars Lindelius i Jönköping ha varit far till Ingemar Bengtsson (d 1693, 60 år gammal), som först var skattebonde i Jonsboda östregård i Vittaryd efter sin svärfar men 1676—86 (mtl) arrenderade säteriet Erikstad i samma socken av överste Gustav Horn (bd 19, s 348) o hans arvingar o därefter var frälsebonde i Stegaryd. I äktenskap med en syster till kh:arna Carl Tiliander i Lekaryd, Kron, o Sven Tiliander i Pjätteryd, Kron, var han far till kh Nicolaus (Nils) Linnæus (1674-1748) i Stenbrohult, Kron, som enligt släkttraditionen (Virdestam 1931) skall ha tagit sitt släktnamn efter en ovanligt stor lind mellan Jonsboda o Lindhult i Vittaryd; efter den anses även morbröderna Tiliander ha tagit sitt namn, då det latinska ordet "tilia" betyder lind (se Lindberg). I äktenskap med en dtr till kh Samuel Broderzonius i Stenbrohult var L far till prof Carl Linnaus, som adlades 1757 (anmält i rådet 1762) o mellan 18 jan o 8 febr 1763 började skriva sig v L men från 1766 ofta skrev sig Carl Linné (L 1). Den adliga släktgrenen utdog på manssidan redan 1783 med dennes son Carl v L (L 2) o på kvinnosidan 1839 med en av dennes systrar. En annan syster var mormors mor till zoologen prof Tycho Tullberg, som publicerade praktverket Linnéporträtt (1907) o 1917—18 värden förste ordf:n i Sv Linné-sällskapet. I dess årsskrift skrev han om Linnés Hammarby 1918 o Familjetraditioner om Linné 1919, som han tidigare publicerat i Festen till Carl v L:s minne i Uppsala den 10 jan 1878.

Carl v L d ä:s bror, magister Samuel Linnæus (1718—97), efterträdde fadern som kh i Stenbrohult 1749 o blev prost 1777. Han skrev Kort men tillförlitelig bijskjötsel (1768; ny uppl 1858 med titeln Bikungen). Släkten utdog på manssidan med hans son v kollegan i Växjö magister Carl Samuel Linneus (1778— 1806). En av dennes systrar var farmor till botanisten prof Otto Nordstedt.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: A Afzelius, Egenhändiga ant.ar af Carl Linnaeus om sig sjelf med anmärkn:-ar o tillägg (1823), s 3 ff o bilagorna Linnaeiska slägtens stamtafla o Linnaeiska slägtens stamträd; DGA 9 (1837), s 210; M Floderus o C Forsstrand, Linnes ätthar (SLSÅ 1919); T M Fries, Linné, 1 (1903), s 1 ffo bilagor, s 5-11; J Hallenberg, Stamtafla öfver Linnaeiska slägten (Collectio Gjörwel-liana, 1:2, 1777, nr 9); A Lindberg, Linden i Jonsboda, det Linnéska vårdträdet (HCÅ 1956 o SLSÅ 1956—57); dens, Linnés faders Nicolaus Linnaeus' släktant:ar (Stenbrohult i forntid o nutid, 6, 1957); K L(öfströ)m, Linnéättkar (SvD 13 o 21 aug 1947); P Wieselgren, Ny Smålands beskrifn, 2 (1845—46), s 903; G Virdestam, Kh Nic Linnaeus' släktant:ar (Stenbrohult i forntid o nutid, 3, 1924) ; dens, Kring några brev från Samuel Linnaeus (SLSÅ 1931), s 121; G Ödman, Linnéättkar (SvD 19 maj 1957). Ingemar: Boskaps- mfl längder: Småland, vol 30:1, f 88, RA. Nicolaus Linnaus: D Almqvist, rec av K Hagberg, Carl Linnasus (PHT 1939-40); E Malmeström, Carl v L (1964); SjSmål; G Virdestam, Småländska gestalter (1930); dens, Stenbro-hults hm (Stenbrohult i forntid o nutid, 3, 1924), s 24-27; dens, ovan a a 1924 o 1931; dens, Under Växjödömens spira (1936), s 22; Växjö hm; Växjö skolas M för åren 1651-1751 (1921), s 33. Adlandet o namnväxlingen Linmus - v L - Linné: Rådsprot i inrikes civilärenden 1762:3, p 281 fT, RA; Bref o skrifvelserafo till Carl von L, 1:1 (1907), s 89, o 1:5 (1911), s 106; Fries, a a, 2 (1903), s 351 fT; B Hildebrand, Linné o VA (VAÅ 1957), s 388; C v Linné, Vita Caroli Linmei (1957), s 129; G Nilzén, När adlades Carl Linnaeus? Eller till belysning av en historisk fotnot (PHT 1981); A Hj Uggla, Linnés adelskap (Arte et marte 1949). Samuel Linneus: H Holmberg, Den Bergianska avskr:saml:en i VA:s bibl (1938), s 34; S Lindroth, VA:s hist, 1:2 (1967); SjSmål; Virdestam, Stenbrohults hm, s 30—33; dens, Ett åminnelsetal över prosten Samuel Linna=us (Stenbrohult i forntid o nutid, 3, 1924); dens, a a 1931; Växjö hm; E Ährling, Carl v L:s sv arbeten i urval, 2:1 (1880), s 97 ff.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Linné, von; Linnæus, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10734, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-01-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10734
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Linné, von; Linnæus, släkt, urn:sbl:10734, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-01-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se