Lagergren, släktBand 22 (1977-1979), sida 115.

Biografi

Lagergren, släkt, härstammande från nämndemannen Per Hansson (d 1784, 84 år gammal) i Svenljunga, Älvsb, som var far till borgmästaren Johan L (1757—1825) i Falkenberg, rdgm 1812. Söner till denne var justitieborgmästaren i Norrköping o talmannen i borgarståndet Pehr Johan L (se nedan) samt referendarien i riksgäldskontoret o sekreteraren i Jernkontoret Gabriel Lagergrén (1798—1850). Den senare bistod L J Hierta som politisk medarbetare i Aftonbladet under dess tidigaste tillvaro men blev senare en konservativ vedersakare av denne. Han efterlämnade en vacker o med omsorg hopbragt tavelsamling o uppges (Carlander) ha varit far till den som författare av bl a litteraturhistoriska skrifter bekante litteratören Johan Gabriel Theodor Ekelund (1841—96). Pehr Johan L:s o Gabriel Lagergrens bror bruksförvaltaren Carl Gustaf L (1811—66) vid Liljendal i Rämmen, Värml, var far till den som svampkännare bekante journalisten Johan Gustaf Christopher L (1843—86) i Sthlm ("Svamp-Johan"). Johan L:s bror bruksförvaltaren vid Virsbo bruk i Ramnäs, Vm, Per Henrik L (1846—1905) var far till rektorn för Beskowska skolan i Sthlm fil dr Sten Yngve L (1876—1922).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Kinds häradsrätts arkiv F II: 12, GLA.

P G Ahnfelt, Studentminnen, 1 (1857), s 162; B Boëthius o Å Kromriow, Jernkontorets hist, 2:2, 3:2 (1955—68); Carlander; E Hammarstrand, Släkten Hammarstrand från Loftahammar (1962); G Indebetou, Bergsskolans i Filipstad elever 1830—1930 (1931); L Kihlberg, Lars Hierta i helfigur (1968); Krok; E Kölgren, LäroverksM 1908—09 (1909); Lundstedt; Millqvist; SjGbg; H Wieselgren, Lars Johan Hierta (1880); K Winge, Bergsskolan i Filipstad 1830—1909 (JKA 66, 1911), s 43, 49, 98; E Wrangel, Rämen o Tegnérminnet (1917).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lagergren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10883, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10883
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lagergren, släkt, urn:sbl:10883, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se