Lagerström, släktBand 22 (1977-1979), sida 178.

Biografi

Lagerström, släkt, härstammande från skomakargesällen Gabriel Långström (d 1835) i Sthlm, vars son skomakarmästaren i Sthlm Carl Olof Långström (1825—1907) på 1870-talet ändrade namnet till L. En av dennes söner var målaren, tecknaren o tillfällighetsdiktaren Victor Emanuel L (1864— 1948). En del av Victor L:s arkiv finns i FrKA:s arkiv. Bröder till honom var boktryckarna Carl Abraham L (1869—1925) o Josef Hugo L (se nedan). Söner till den sistnämnde är direktör Arthur L (f 1899) o förlagsredaktör Sten L (f 1904), av vilka den förre är far till direktör Bengt L (f 1929).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: G B[jörkbom], Carl Abraham L (SMoK 4, 1948); Hultmark; G L[ilja], Victor Emanuel L (SKL 3, 1957); Th N[y-man], Victor Emanuel L (SMoK 4, 1948); Sv förfdex 1900—40 (1942); Victor L f (SvD 19 nov 1948); B Å[hlén], L? sv boktryckarfa-milj (Nord lex för bokväsen, 2, 1962).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lagerström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10935, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10935
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lagerström, släkt, urn:sbl:10935, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se