Landahl, släktBand 22 (1977-1979), sida 229.

Biografi

Landahl, släkt, härstammande från skattebonden Sven Ersson (f omkr 1663; d tidigast 1732) i Stora Landa, Landa, Älvsb, som var far till prosten Eric L (1714—92) i Blidsberg, Älvsb. Dennes son kh Johan L (1760—1833) i Bredared, Älvsb, efterträddes som kh av sin son Pehr Gustaf L (1793— 1885). Pehr L:s son kh Vitalis L (1830—84) i Stora Mellby, Älvsb, var far till kontorschefen Karl Torsten Lundeberg (1871—1923) i Chicago, vilken blev stamfar för en amerikansk släktgren med detta släktnamn. Karl Lundebergs äldre bror provinsialläkaren Pär Martin Vitalis L (1866—1949) i Gävle var far till målarinnan, tecknaren o gobelängväverskan Hjär dis L (f 1911). Yngre bror till Pär L o Karl Lundeberg var kh Axel Teodor Vitalis L (1874—1935) i Synnerby, Skar. Vitalis L d y var far till kanslichefen i beredskapsnämnden för psykologiskt försvar i Uppsala Per-Axel L (f 1922). Pehr L:s yngste bror, kh Adolf L (1799— 1871) i Hällstad, Älvsb, var far till kh:arna Erik Gustaf L (1827—1906) i Blidsberg o Ernst Martinus L (1844—95) i Hällstad. Ernst L var farfar till hovrättslagmannen ToreL (f 1920).

Pehr o Adolf L:s bror Mårten Johan L (1797—1858) kom under påverkan av J O Hoof (bd 19) o H Schartau att bli pionjär för den kyrkliga väckelsen i Skara stift. Mårten L samlade med sin förkunnelse stora åhörarskaror, o många kom långväga ifrån för att höra honom predika. Bland kolleger o överordnade väckte han emellertid motstånd, o han befordrades långsamt. Han anklagades för att ha vägrat ge nattvarden till enligt hans mening ovärdiga personer, för att ha hållit alltför långa predikningar o för att ha predikat utan koncept. Han blev komminister i Flistad, Skar, 1828 (tilltr 1829) o kh i Eriksberg, Älvsb, 1850 (tilltr 1852). I äktenskap med en syster till Johan Jungner (bd 20, s 470) var han far till kontraktsprosten teol dr Fredrik L (1832—98) i Mariestad, som publicerade flera skrifter av kyrkligt pedagogisk o uppbygglig art. Han har betecknats som väckelserörelsens "mest betydande teoretiker inom stiftet" (Norberg) o kom i tredje förslagsrummet vid biskopsvalet i Skara 1894. Han var farfar till advokaten Bengt L (f 1906). Fredrik L:s bror kh Gustaf Teodor L (1852—1918) i Torso, Skar, var farfar till prof i mekanik vid KTH Mårten L (f 1927).

Namnet L har antagits av flera ättlingar på kvinnolinjen, bl a av Pehr, Mårten o Adolf L:s systersons son postassistenten Johan Adolf L (1869—1950) i Gbg. Son till denne är fd förste arkivarien i RA fil dr Sten L (f 1902).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: E Erlandsson, Skara h a l:s lärjungar åren 1870—1910 (1922); dens, d:o åren 1826—69 (1925); Georg L o E C:son Swartz, Prästsläkten L från Vestergöt-land (1948); B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 2—3 (1947— 75); SjVestg; Skara hm; d:o 1850—1930; Sv släktkal, 14 (1950; tr 1949). Pär Martin Vitalis L: SLH 3: 4, 4: 3 (1897—1933). Hjördis L: G L[ilja], Hjördis L (SKL 3, 1957). Mårten Johan L: E J Ekman, Den inre missionens hist, 2:2 (1898), s 1034 ff; B Källgård, Mår- ten Johan L. Ett hundraårsminne (Från Borås o de sju häraderna 1959); A Norberg, Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra hälften av 1800-talet (1939); dens, d:o under senare hälften av 1800-talet (1944); dens, Mårten Johan L. Ett hundraårsminne (Julhälsn:ar till församkarna i Skara stift, 53, 1958); E Petzäll, Gottfrid Billing som andlig talare o författare, tillika en jämförelse mellan hög- o lågkyrklig predikan i Sverige (1930); G W Skarstedt, Predikoverksamhetens o den andliga vältalighetens hist i Sverige till omkr 1850 (1879); J Ternstedt, Några drag af Mårten L:s herdebild (Julhälsn:ar till för-samkarne från präster i Skara stift, 4, 1909); dens, Mårten Johan L. En herdebild från Västergötland (1912). Fredrik L: W Bredberg, PP Waldenströms verksamhet till 1878 (1948); Norberg, a a 1944.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Landahl, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10976, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10976
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Landahl, släkt, urn:sbl:10976, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se