J Gottfrid A Larsson

Född:1875-11-21 – Vallerstads församling, Östergötlands län (i Narveryd)
Död:1947-12-24 – Engelbrekts församling, Stockholms län

Skulptör


Band 22 (1977-1979), sida 301.

Meriter

Larsson, Julius Gottfrid Andreas, f 21 nov 1875 i Narveryd, Vallerstad, Ög, d 24 dec 1947 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: lantbrukaren Anders August L o Emilia Augusta Albertina Johansdtr. Elev vid tekn skolan i Norrköping 89—95, tekn skolan i Sthlm 95—99, Académie Colarossi, Paris, 00—02, medhjälpare till C Milles i München 05— 06, studieresor till Italien 06—07, Paris 08—13, FrKA:s stora resestipendium 09, bosatt i Sverige från 13, v ordf i Sv konstnärers fören 18—28, sekr o skattmästare i Sv konstnärernas pensionskassa. Skulptör. — Guldmedaljer vid utställningarna i S:t Petersburg 08, München 09 o S Francisco 15.

G 5 okt 11 i Paris m Karen Sophie Waaler, f 15 okt 78 i Oslo, Vestre Åker förs, d 29 maj 68 i Sthlm, Engelbr, dtr till garvaren Ole Kaspar Nilsen W o Eva Charlotte Ottiliane Hammerstrand.

Biografi

Gottfrid L började sina studier som träskulptörelev vid tekniska skolan i Norrköping 1889 o fortsatte vid tekniska skolan i Sthlm 95. Sedan han fått stipendium av Sv slöjdföreningen o kommerskollegium, reste han till Paris, där han studerade skulptur vid Académie Colarossi o anatomi vid École des Beaux Arts 00—02. I jan 05 kom L till München som medhjälpare till Carl Milles o fortsatte i dennes sällskap mars 06 till Italien, där han stannade främst i Florens tom 07, varpå han reste till Paris, där han uppehöll sig till 13. Därefter företog han studieresor till Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien o England, sedan han erhållit FrKA:s stora resestipendium för tiden mars 09—maj 12.

I Paris fäste sig L särskilt vid Rodins o Meuniers verk o under florenstiden tog han starka intryck av ungrenässansens konst. Hans arbeten utmärktes under dessa år av "en mjuk, sensuell charm framförallt i hans kvinnoskildringar men formen är samtidigt både hel o fast" (G Johansson). Han arbetade även med konsthantverk. Några porträttbyster väckte tidigt uppmärksamhet, som Min mor (Narveryd 02, i marmor Paris 13), Gammal florentinare (Florens 06 , Linköpings museum). Efter återkomsten blev porträttbeställningarna många, o han tillhörde här de mer betydande inom den naturalistiska riktningen. I jämförelse med ungdomsverken blev nu modelleringen bredare o tyngre. Bland hans porträttbyster kan nämnas de av Oscar Montelius (15, bl a i Motala hembygdsmuseum), Einar Lönnberg (25, bl a i Norrköpings museum) o David Pettersson i Bjälbo (33).

Redan i Frankrike började L i Meuniers anda utföra motiv ur arbetslivet, som Valsverksarbetaren (Paris 09). Han ägnade senare ett stort intresse åt detta motivområde o fick se flera av sina verk utförda, som Arbetaren (14, bl a i Vasaparken, Sthlm). 30—35 arbetade han med skulpturgruppen Lantbruket, bestående av en såningsman, en skördeman o en skördekvinna. Gruppen har inte enbart fått goda recensioner, men G M Silfverstolpe har framhållit att den "har vad en hyllning till svenskt bondeliv bör ha: äkthet, gedigenhet, allvar". L har gjort flera brunnsanläggningar, bl a fontänen i Järnvägsparken i Linköping. För Norrköpings rådhus har han utfört grupperna Klokheten o Rättvisan o i Sthlm bl a en hörnskulptur för Sv handelsbankens kontor vid Drottninggatan.

I Sthlm framträdde L för första gången i en samlingsutställning 07 o deltog sedan i många sådana i Sverige, bl a i Baltiska utställningen i Malmö 14. Sin första separatutställning ordnade han i Konstnärshuset i Sthlm 35. Med stor framgång deltog L i olika internationella utställningar. Tillsammans med målaren Edward Berggren innehade han en konstskola i Sthlm 20—32, avsedd som förberedande skola till FrKA.

I kamratkretsar var den kraftigt byggde o rödskäggige L eller "Lasse", som han kallades, uppskattad för sitt breda gemyt o vänsälla väsen. Han uppgives ha varit en utpräglad ordningsmänniska. — L förvärvade 32 gården Stockvik utanför Trosa, där han byggde om stall o ladugård till ateljé o museum för sina ca 125 skisser o gipsmodeller m m. Dessa överlämnades i juni 53 av hans änka till Vadstena, som sedan utställt dem i den s k Gottfrid Larssongården där.

Författare

Boo von MalmborgSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till L från C Milles i VLA o från L till Milles i Millesgården, Lidingö.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Resebrev (Meddelanden från FrKA, 1907, Sthlm, 4:o, s 28—32, 1909, s 29—33, 1910, s 48—53, 1911, s 32—35).

Källor och litteratur

Källor o litt: H Cornell, Carl Milles. Hans liv o vänner (1968); G Johansson, Sextioårig debutant (SvD 13 nov 1935); kat till L:s ut-ställn i Konstnärshuset 1935; Konstrevy. Skulpturnr 1938; L Nyblom, Pryd staden med konst. Vi gör ett besök hos skulptören G L (Idun 8 jan 1938); H Rabén, Stockvik (Sv hem i ord o bilder 1941); G M Silfverstolpe, G L:s utställn (S-T-Sthlms Dagbl 14 nov 1935); SKL.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Gottfrid A Larsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11038, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2019-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11038
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Gottfrid A Larsson, urn:sbl:11038, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2019-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se