Lasse Christiansson

Född:1564 – Örebro stad, Örebro län
Död:1611-12-27 – Jönköpings stad, Jönköpings län

Befallningsman, Ståthållare


Band 22 (1977-1979), sida 340.

Meriter

Lasse Christiansson, f 1564 i Örebro, d 27 dec 1611 i Jönköping. Anställd i hertig Karls kansli från 87, dennes sekreterare åtminstone från 95 (Bergius), befallningsman över alla kronans silver- o kopparbruk i Väsby län, Dalarna, Nederbergslagen o Gästrikland 15 april 03—07, ståthållare på Jönköping tillsammans med Erik Månsson (Ulfsparre) 6 maj 09.

G 1) 13 febr 94 i Gävle m Sara Larsdtr, d 22 juni 03; 2) 10 febr 05 i Nyköping m Brita Eriksdtr, f tidigast 19, omg (Palmskiöldska saml) m Erik Nilsson, dtr till borgmästaren i Nyköping Erik Andersson o Agneta Larsdtr (Vestgöte).

Biografi

I sina familjeanteckningar uppger sig L vara född i Örebro, o då hans svärson Nils Nilsson, adlad Stiernflycht, 1645 fick skattefrihet för tre skattehemman i Tjälvesta i Snavlunda, Ör, uppgavs, att de varit "av hans hustrus förfäder i fast långom tid innehavde, av arvinge efter arvinge besuttne". Tjälvesta ärvdes senare av L:s ättlingar till 1797.

Under många år var L verksam i hertig Karls kansli. Från åren 94-01, 03 o 05—09 har han efterlämnat korta almanacksanteckningar, bl a om hertigens verksamhet, utförligast för åren 99—01, då han följde denne bl a till Finland o Estland. De är av särskilt intresse, då hertigens egna almanacksanteckningar ej är bevarade för åren 98—03.

I nov 01 sändes L o Johan Jöransson (Rosenhane) av ståthållarna i Sthlm till dalaallmogen för att stilla de farhågor, som väckts av ett mandat av den danske kungen Kristian IV till Sveriges ständer, o inge förhoppningar om hertigens snara hemkomst. I mars 02 skickade hertigen L till Kopparberget, varifrån en relation av honom från följande månad är bevarad. 03—07 fungerade han som en föregångare till senare tiders bergmästare i Västmanland, Dalarna o Gästrikland. Om hans verksamhet under dessa år vittnar mer än två hundra brev till honom i RR. Ett par sådana från 05 visar, att L ansett sig hotad till livet av dalkarlarna.

L förlorade sin befattning i Bergslagen 07, vilket torde kunna sättas i samband med ett ampert brev från Karl IX av den 15 juli s å, i vilket han beskylldes för att ha låtit hyttorna "stå stilla". Enligt en samtida, kh Erik Andersson i Säby, Vm, skall L då ha fängslats tillsammans med bergsfogden Peter von Benningen, som också avsattes 07. En båtsman skall ha huggit av en hand på L utan att bli straffad, o hans egendom skall ha indragits till kronan.

Redan två år senare blev L emellertid en av ståthållarna på Jönköping. Erik Andersson uppger, att "hans huvud sköts av honom vid Kalmar" i samband med Krister Sommes uppgivande av slottet där till danskarna 11, men enligt en anteckning av hans hustru (I s 42 a, KB) dog han efter två veckors sjukdom nästan fem månader efter Kalmar slotts kapitulation. Hans gravsten finns nu i Kristine kyrka i Jönköping (foto publ Björkman).

Enligt Erik Andersson var L "grym o obarmhärtig mot alla". Om hans yttre uppger samme sagesman, att han hade svart hår o skägg o en hög skarp röst. I svärsonen Nils Nilsson Stiernflychts förteckning över sitt bibliotek ingår en lista över sexton böcker som tillhört L, bl a arbeten av Huitfeldt, Melanchthon, Sleidanus o Snorre Sturlasson, Uppsala mötes beslut, en postilla, en gammal lagbok o en tysk ordspråkssamling.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s almanacksant:ar 94—01 (ej bevarade) tr av Gjörwell, 03 o 05—09 i orig i I c 12, KB. Hans familj eant:ar i I s 42 a, KB. Ett brev till L i Kanslittjänstemäns koncept o mottagna skrivelser, vol 12 a, RA. Fem nu trol ej längre bevarade brev till honom tr av Gjörwell. Brev från L. i Skrivelser till konungen: Karl IX:s tid o i Bergsbruk, vol 10 (23 dec 06 o 31 jan 07), RA. En relation av honom 11 april 02 i Handhar rörande bergverken, vol 5, RA. Ett räkenskapshäfte av honom i RKB 66 B:8, RA.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Notata uti, salige ståthållarens vid Jönköping, Lasse Christianssons Almanacka (C C Gjörwell, Nya svenska biblioteket, d 2, Sthlm 1763, s 205—222).

Källor och litteratur

Källor o litt: RR 1605 suppl, f 32—32v, 1607, f 70, 1613 juli—dec, p 883 (tidigare 853), "diarier" till RR 1602—04, 1605—06 o 1607, Västmanlands handhar 1619: 4: räkenskap :avkortningen, reduktionskollegiets arkiv F 1:292, f 118, RA; E 297 (Erik Anderssons ant:ar), p 307 f, Palmskiöldska saml, vol 192, p 447, UUB.

[B Bergius,] Konung Carl den IX:des rim-chrönika . . . jämte bilagor (1759), s 317, 320; R Björkman m fl, Jönköpings hist, 1, 4 (1917—21); C C Gjörwell, Nya sv biblioteket, 2 (1763), s 197—222; K-G Hilde- brand, Falu stads hist till år 1687, 2 (1946); S Lindroth, En bokförteckning från 1636. Nils Stiernflychts bibliotek (NTBB 1946), s 74 f, 79 f; dens, Gruvbrytning o kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början, 1—2 (1955); L-A Norborg, Jönköping under medeltid o äldre Vasatid (Jönköpings stads hist, 1, 1963); Näsgårds län i Dalarna (1943), s 152 f; S U Palme, Sverige o Danmark 1596—1611 (1942); S Rönnegård, Hedemora bergslag. Garpenbergs socken (1957), s 68; M A Sahlstedt, Stora Tuna i Dahlom o Bergom Minnes-Döme (1743), s 148, 156; Schlegel o Klingspor, s 323; SRA 1:1:4 (1909—38), s 854; STb 1596—99, 1601—08 (1951—63); A A v Stiernman, Swea o Götha Höfdinga-Minne, 1 (2 uppl, 1836).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lasse Christiansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11055, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2020-04-10.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11055
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lasse Christiansson, urn:sbl:11055, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2020-04-10.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se