Laurent, släktBand 22 (1977-1979), sida 356.

Biografi

Laurent, släkt. Isaac L (1684—1749) flyttade till Sverige — enligt uppgift från trakten av Arles i sydöstra Frankrike — o blev vinkypare vid hovet senast 1725. Bland hans söner var drottning Lovisa Ulrikas hovsekreterare Claude L (1727—71) o samma drottnings hovkvartermästare Isaac L (f 1731 el 32; d 1803). Den senare räddade vid ett tillfälle konung Adolf Fredriks liv (konc i inrikes civile ärender), o ett par timmar före drottningens död hämtade han o negern Badin i enlighet med hennes önskan hennes papper från Fredrikshovs slott i Sthlm till Svartsjö för att de ej skulle komma i Gustav III:s händer. Från 1787 arrenderade han Svartsjö kungsladugård, som efter hans död övertogs av sonen assessor Johan Abraham L (1757—1807), gift med en dtr till boktryckaren Henric Fougt (bd 16). En Etienne L (d senast 1731), som åtminstone från 1696 (Bernt L:s brev) bodde i Schaffhausen i norra Schweiz, uppges ha flytt från Frankrike på grund av förföljelserna mot hugenotterna i slutet av 1600-talet. Hans son handskmakaren Jean Baptiste L (d 1775, 98 år gammal) flyttade från Montpellier till Geneve 1731 o med drottning Lovisa Ulrika från Berlin till Sthlm 1744. En uppgift (Minne från L:ska släktmötet; Serfass; D:r E L:s stamfar hugenott), att denne var bror till ovannämnde Isaac L d ä, har ej kunnat verifieras, men Isaacs son Claude L var enligt sin bouppteckning skyldig handskmakaren L pengar. Jean Baptiste L:s son kantorn i fransk-reformerta församlingen i Sthlm David L (1734—1813) var far till skådespelaren Jean Baptiste L (f 1784, ej 1782; d 1821). En äldre son till David L, strumpfabrikören Axel Georg L (1775—1836) i Sthlm, var morfar till statsminister O R Themptander. Axel Georg o Jean Baptiste L:s äldre bror strumpfabrikören David Ulrik L (1774—1869) i Sthlm var farfars far till skolrådet Knut Arvid L (1876 —1965) i Hfors. En kusin till Arvid L var far till överläkaren vid ortopediska sjukhuset i Hfors Lars-Erik L (f 1915), o en annan kusin till honom var far till skådespelerskan Märta L (f 1920) i Hfors.

David Ulrik, Axel Georg o Jean Baptiste L:s äldste bror, strumpvävaren Pierre François L (1773—1843), var far till rådmannen Axel Ludvig L (1801—57) i Norrtälje. Dennes brorson skrädderiarbetaren Johan Samuel L (1841—1904) var ordf i Sthlms fackliga centralkomm 1883—86 o sv ordf på den skandinaviska fackföreningskongressen i Gbg 1886 men en bestämd motståndare till socialismen. Hans brorson Vilhelm Edvard L (1862—1923) deltog 1886 i Uppsala i grundandet av föreningen Studenter o arbetare, som ville verka för klasskillnademas utjämnande. Edvard L blev sedan läkare i Sthlm o tog 1891 initiativet till en avdelning där av denna förening (jfr bd 21, s 433). Han var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1903— 13 o ordf i dess på hans förslag tillsatta livsmedelskomm 1907—13. L var far till prof emeritus i telegrafi o telefoni vid KTH Torbern L (f 1896) o prof i botanik i Kairo o Alexandria Vivi L-Täckholm (1898—1978; se Täckholm), av vilka den förre är far till docenten i teoretisk fysik med mekanik i Sthlm Bertel L (f 1928) o prof i medicinsk o fysiologisk kemi i Uppsala Torvard L (f 1930).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Brev 27 dec 1977 från docent Bernt L i Åbo, SBL; Klercker-Mattonska saml, KB; kyrkobok för 1700-talet o början av 1800-talet samt pastor Ch Serfass ms om fransk-reformerta släkter i Sthlm, Franska reformerta församlingens arkiv, Sthlm; D:r E L:s stamfar hugenott (DN 3 dec 1916); Minne från L:ska släktmötet 2—7 juli 1909 kompletterad vid L:ska släktmötet 5—7 juni 1965 (1965). Isaac L d ä: Utg skr 1 okt 1974 (1328/N 5), Muscovitica, vol 224: Bref till plenipotentiarierne, RA; hovkontorets brevbok 1725, p 131, 1728, p 13, 217, o 1741, p 61 ff, övre borgrättens registratur 16 juli 1728, K M:ts vinkällares räkenskaper 1739—41, SIA; hovkansliets k bref o resolutioner 1721—30 o 1731—40, Riksmarskalksämbetets arkiv; SE Bring, Anders o Pehr Bjurholms bryggeri (1949). Claude L: E 5528 RA; E Lundmark, S:ta Maria Magdalena kyrka (Sveriges kyrkor. Sthlm, 7, 1934—66). Isaac L dy: ovannämnda utg skr 1 okt 1974, koncept i inrikes civile ärender, vol 273: 31 juli 1782, E 5528, K 268, RA; Drottningholms slott E I a: 2, f 59 ff, 101, G I: 118, p 201, SIA; Biographiskt lexicon öfver namnkunnige sv män, 12 (1846), s 30; GJ Ehrensvärd, Dagboksant:ar förda vid Gustaf III:s hof, 1—2 (1878); O Jägerskiöld, Lovisa Ulrikas arkiv (MRA 1938), s 173; M Lehnberg, Tal öfver hof-qvartermästaren Herr Isaac L . . . (1813); L Wikström, Fredrik Adolph Ludvig Gustaf Albrecht Badin-Gouschi (SoH 1971) o där anf källor; Örnberg, 4 (1888, tr 1887), s 208. Johan Abraham L: Topographica, vol 614, RA; Örnberg, 10 (1894), s 373 o 419. Jean Bap-tiste L d ä: Second centenaire du consistoire de 1'Eglise Réformée Francaise de Sthlm (1924), s 20. Jean Baptiste L dy: V A Dahlgren, Ant:ar om Sthlms theatrar (1866). Axel Georg L: Örnberg, 12 (1898), s 448. David Ulrik L: Örnberg, 9 (1893), s 239. Märta L: Sohlman, 4 (1977). Axel Ludvig L: Norrtälje läroverks M ht 1847—vt 1947 (1947); GF Waldenström, Genealogi o biografier öfver släkten Waldenström (1903), tab 41 a. Johan Samuel L: Arbetets söner, 3 (1960); T Lindbom, Den sv fackföreningsrörelsens uppkomst o tidigare hist 1872—1900 (1938). Vilhelm Edvard L: A Gjöres, Stormar (1963), s 91 o 141 f; Y Larsson, På marsch mot demokratin (1967); V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stads-fullm:s femtioårsjubileum, 1913); SLH 3:4, 4: 3 (1897—1933); SMoK; R Tomson, Etik o politik, 1, 3 (1962—64). — Y Larsson, Mitt liv i Stadshuset, 1—2 (1977).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Laurent, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11073, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11073
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Laurent, släkt, urn:sbl:11073, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se