Leander, släkterBand 22 (1977-1979), sida 409.

Biografi

Leander, släkter.

1 Kronolänsmannen Lars Jönsson (d 1716, 50 år gammal) i Ölmestad, Reftele, Jönk, var far till kh Jonas L (1707—57) i Ås, Jönk. En son till denne var apotekaren Emanuel L (1743—97) i Sthlm. En annan son, kommissionslantmätaren Johan Peter L (1735—92) i Järanäs, Södra Unnaryd, Jönk, var far till landssekreteraren i Kronobergs län Jonas Andreas L (1774— 1846), som fick lagmans namn. Johan Peter o Emanuel L:s äldre bror prosten Johan Lorentz L (1733—91) i Ås var farfar till kh Johan Lorentz L (1801—89) i Hjälmseryd, Jönk. Den sistnämndes son Per Johan Herman L (1831—1907) blev docent i teoretisk filosofi i Lund på avhandlingen Om substansbegreppet hos Cartesius, Spinoza o Leibnitz (1862) o adjunkt i teoretisk o praktisk filosofi på avhandlingen Om substansbegreppet hos Kant o de tänkare som från honom utgått (1863). Per L var prof i praktisk filosofi där 1886—1903. Bland hans senare skrifter kan nämnas Boströms lära om Guds idéer (1886) o Idélära från Boströms filosofiska ståndpunkt (1910). Flera ms av L finns i LUB. Dtr till honom var målarinnan Inez Katarina L (1878—1969). 2 Frälsebonden Andreas Pettersson (1794—1862) i Övregården i Lalabo, Ambjörnarp, Älvsb, var far till folkskolläraren Petter L (1836—92) i Hiå, Ffolsljunga, Älvsb. Son till denne var prof Pontus Adalbert L (se nedan). Pontus L var far till fd lektorn Folke L (f 1910).

3 Hemmansägaren o kyrkvärden Johannes Jonasson (1816—96) i Tofteryd, Jönk, var far till Ulrik L (1858—1938). Denne blev 1890 fil kand i Lund o lärare vid fängelset på Långholmen i Sthlm. Han var direktör för länscellfängelset (från 1910 strafffängelset) i Karlskrona 1899—1912 o 1914—25 samt för tvångsarbetsanstalten där 1912—14. L var ordf i Karlskrona missionsförening 1906—36, ledamot av Karlskrona stadsfullmäktige 1904—08 o 1916—20 o av Blekinge läns landsting 1910—13 o 1915— 17 samt rdgm (Frisinnade landsföreningen) i AK 1909—14 o 1918—21 o i FK 1922—23 o 1926—31. L publicerade memoarverket En fängelsedirektörs minnen (1936). Son till honom är fd landsantikvarien o studierektorn fil hedersdr Sigfrid L (f 1893). Utan samband med ovan behandlade släkter eller med varandra var kontraktsprosten Pontus L (1872—1940) i Risinge, Ög, o tidningsmannen Hans L (1880—1941) i Sthlm. Den förres fosterson skådespelaren Nils L (f 1905) var 1927—32 gift med sångerskan o skådespelerskan Zarah L, f Hedberg (f 1907; bd 18, s 391).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SjSmål. Jonas o Johan Lorentz L d ä o dy: Växjö hm. Emanuel L: Sveriges apotekarhist, 1 (1910). Johan Peter L: Ekstrand. Jonas Andreas L: P G Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). Per Johan Herman L: LUM (1898—99); SMoK; SPG; M Waller, Axel Hägerström (1961); J Weibull, 1868—1968 (LU:s hist, 4, 1968); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist 1668—1868, 2 (1868). Inez Katarina L: N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); SKL; SMoK. Källor o litt: J Bromé, Karlskrona stads hist, 3 (1930); A Engström, Riksdagsgubbar med hexameter (1915), s8f; Sigfrid L, Fånge o fri (Min far. Ny saml, 1949); dens, Hundra år i Blekinge. Ur landstingets förhandhar 1863—1962 (1963), s 257; V Millqvist, Sv riksdagskal 1909 (1909); E Palmstierna, Ett brytningsskede (1951), s 25, 35; H-K Rönblom, Frisinnade landsfören 1902—27 (1929); SjSmål; Sv folkrörelser, 2 (1937); L Svärd, Väckelserörelsernas folk i AK 1867— 1911 (1954).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leander, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11102, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11102
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leander, släkter, urn:sbl:11102, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se