Leche, släktBand 22 (1977-1979), sida 411.

Biografi

Leche, släkt, enligt uppgift inflyttad till Danmark från Holland under Kristian II :s regering. Kh Jens Peder sen L (d 1626) i Tystrup på Själland var i äktenskap med en syster till biskop Laurids Mortensen Scavenius i Roskilde far till kh Frans L (d 1685) i Barkåkra, Krist. Dennes son o efterträdare som kh Jöns L (d 1710) var far till rådmannen o postmästaren i Helsingborg Frasmus L (d 1767) o prof Johan L (L 1). Dessas äldste bror, kh Frans L (1688—1754) i Torrlösa, Malm, efterträddes som kh av sin son Anders L (1718—64). Dennes äldste bror, kh Jöns L (1714—72) i Villie, Malm, var farfar till löjtnant Jöns Gissel L (1794—1861), som publicerade sin Biografi (1860) med hågkomster från bl a fälttågen i Tyskland o Norge 1813—14. Hans sonson Gustaf Wilhelm L (1851—1924) var 1888—1901 rektor för Sölvesborgs lägre allm läroverk.

Jöns Gissel L:s farbror Wilhelm Julius L (1757—1826) blev språkmästare vid LU 1786 o kh i Kyrkheddinge, Malm, 1815 (tilltr 1817), fick så prof:s n h o v o blev prost över egen församling 1817. Wilhelm L var far till Carl Fredrik L (1801—78). Carl L blev magister i Lund 1826 o docent i levande språk där 1828, var lärare i tyska språket vid Hillska skolan å Barnängen i Sthlm 1835—37 o blev eo kanslist i handels-o finansexpeditionen 1836, vikarierande postkommissarie i Greifswald 1837 o sv-norsk vice konsul där s å samt fick konsuls n h o v 1841. Så flyttades konsulatet till Stralsund, där han var tf generalkonsul 1846—50. L var postmästare i Helsingborg 1848—54 o konsul i Lübeck från 1854 till sin död. Hans son prof Jakob Wilhelm Ebbe Gustaf L (L 2) var far till skriftställarinnan Ebba Maria (Mia) Lovisa L Löfgren. (L 3) o till Gunnar L (1891—1954). Den senare utbildades vid KTH 1911—15 o var från 1920 stadsarkitekt i Uppsala o därjämte från 1922 tjänstgörande arkitekt utom stat i byggnadsstyrelsen. Son till honom är medicinalrådet Hans-Gunnar L (f 1921).

Carl L:s bror postexpeditören i Klintehamn, Klinte, Gotl, kapten Henrik L (1814—68) var far till kommendörkapten Carl Henrik Albert L (1867—1934). Carl L d y publicerade flera seglingsbeskrivningar o andra nautiska arbeten samt romaner o var 1922—33 den förste ordf i Navigationssällskapet. Han var far till fd häradshövdingen i Nedansiljans domsaga Ernst Henrik L (1897—1978) o överste Hakon L (f 1904), av vilka den förre var far till departementsrådet Johan L (f 1933).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: L 54:48: 1 (L 3:s saml om släkten L), KB; SjSk 1; SjBlek; Sv släktkal, 16, 20 (1963—76). Ursprunget: R Martin, Åminnelse-tal öfver fd VA:s ledamot Johan L (1765), s 9. Jens Peder sen L: Brev 2 febr 1978 från docent Adam Heymowski, SBL; Bjäre dombok 19 jan 1722, LLA; S Otto Brenners excerpter o korrespondens om släkten L, LUB; Sydsv dagbl 19 okt 1950. Frans L d ä: Lunds hm, 4 (1857). Jöns L d ä: D:o; E Hellerström, Frödings härstamning (SoH 1956—57); dens, Släkten Ollman (ibid). Erasmus L: Grape. Frans L d y o Anders L: Lunds hm, 2:7 (1959). Jöns L dy: D:o 2:5 (1954). Gustaf Wilhelm L: S G Dahl, LärovärksM för läsåren 1897—99 (1900); SjSk 2. Wilhelm Julius L: J Agrell, Nyinrättade professurer inom fil fak i Lund . . . (1949); K Gierow, 1790—1867 (LU:s hist, 3, 1971); G Kaleen, Den sv handelsundervisningens hist ... (1952); Lunds hm, 2:5 (1954); M Weibull o E Tegnér, LU:s hist, 2 (1868). Carl Fredrik L: P G Ahnfelt, Studentminnen, 1 (1857), s 104, 142; F v Dar-del, Minnen, 4 (1913); H Ericsson, Hillska skolan å Barnängen 1830^-6 (1885), s 150; Grape; Kommerskoll; Weibull o Tegnér, a a; S Wieselgren, Peter Wieselgren (1900), s 138; Gunnar L: SMoK; SvTeknF. Henrik L: Grape; A Wijkmark, Gottlands trupper 1811—1904 (1904). Carl Henrik Albert L.Carl L död (SvD 29 nov 1934); G Hafström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); Mia L Löfgren, Upplevt (1959), s 105, 184 ff; G P Reinius, Carl L (TiS 97, 1934, s 609—12); Sv förfdex 1900—40 (1942); Till kommendörkapten Carl L (Navis 1933, s 43). Ernst Henrik L: nekrologer i DN o SvD 6 april 1978.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leche, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11108, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11108
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leche, släkt, urn:sbl:11108, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se