Märta Eriksdtr (Leijonhufvud)

Född:1520-12-24 – Lillkyrka församling, Örebro län (på Ekeberg)
Död:1584-01-15 – Västerviks församling, Kalmar län (på Stegeholm)

Politisk aktör, Godsägare


Band 22 (1977-1979), sida 479.

Meriter

4 Märta Eriksdtr, syster till L 3, f 24 dec 1520 på Ekeberg, Lillkyrka, Ör, d 15 jan 1584 på Stegeholm, Västervik.

G 3 mars 38 på Nyköpings slott m riddaren o marsken greve Svante Sture (Natt o Dag), f 1 maj 17 på Sthlms slott, d 24 maj 67 i Uppsala, son till riksföreståndaren Sten Sture d y o Kristina Nilsdtr (Gyllenstierna).

Biografi

Som syster till drottning Margareta o gift med bäraren av rikets stoltaste adelsnamn var M E den främsta damen i vasafrändernas krets. Familjens huvudsakliga residens var Hörningsholm. Stegeholms slott o Västerviks stad med kringliggande 54 gårdar blev 1561 herr Svantes grevskap.

Med Erik XIV gjorde sig kronans obönhörliga hävdande av riksintressena gentemot högadelns gällande, vartill kom konungens misstänksamhet o krigets börda. M E:s son Sten stupade i ett sjöslag 65 o familjen tillfogades den grövsta skymf, när sonen Nils, anklagad för ohörsamhet, 66 tvangs till det vanärande intåget i huvudstaden. Nog anade M E vad komma skulle av sonens brev till henne i aug 66: "mig hoppas en gång att försvara mig med annat än brev och sigill". Kort före Sturemorden i maj 67 bad hon förtvivlat om Karin Månsdotters förbön o kungens nåd, men förgäves. Hennes make o sönerna Nils o Erik bragtes om livet. Man förstår, att hon trots förlikning o stora försoningspengar var pådrivande o satsade stora summor i det uppror som i sept 68 gjorde systersonen Johan till konung. Av honom erhöll hon 70 makens grevskap, nu avsevärt förstorat (allt som allt 500 hemman) .

M E var en starkare personlighet än sin mer foglige o lojale make o hennes driftiga handhavande av de många godsens förvaltning gav henne tillnamnet "kung Märta". I Västervik drev hon rederirörelse med eget fartyg. Grevskapets ekskogar försvarade hon med framgång mot kronans timmerhungriga varv, som tillfälligt måste flytta till Mönsterås. Stundom gjorde hon sin vilja gällande i rättskipningen, o hon tillsatte egen präst. Av hennes tretton barn överlevde henne sju. Hon var en representant för det stridbara högfrälset o hennes familj drabbades hårt: hennes fader, make, två söner o tre svärsöner blev avrättade.

Författare

Ivan SvaleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

M E:s "köpmanshandelsbok" i Sturesläktens papper, RA. Brev till o från M E i De la Gardieska arkivet, LUB (tr i DGA 1, 4—5, 1831—34). 1 brev från M E till modern i Lei-jonhufvudska saml, 1, RA. Några brev från M E i kop i UUB. Brev till o från henne även triHSH4 (1817).

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: I Andersson, Erik XIV (5 uppl 1963); E Brännman, Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering (1950); HSH 4 (1817); F Lindberg, Västerviks hist 1275— 1718 (1933); S A Nilsson, Krona o frälse i Sverige 1523—1594 (1947); W E Svedelius, Minne af riksmarsken grefve Svante Sture (SAH 51, 1876); G O F Westling, Hertig Karls furstendöme (1883), s 86 f. — Sigrid L, Malin Stures släktbok (PHT 1913), s 148, 150, 157, 161.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Märta Eriksdtr (Leijonhufvud), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11172, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11172
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Märta Eriksdtr (Leijonhufvud), urn:sbl:11172, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se