Leman, släkterBand 22 (1977-1979), sida 517.

Biografi

Leman, släkter.

1 Lima ben Jacob Liman (ben = son till) i Amsterdam var far till bankiren Michel L (d 1822) i Hamburg, som 1812—13 bodde i Gbg, sedan Napoleons arméer besatt hans hemstad. Han ägde John Hall d ä:s (bd 17) fd stenhus vid Östra Hamngatan, senare kallat Kjellbergska huset. Hans son Wolf Michel L (d 1838) hade redan 1808 (Enskildes ansökn:ar o suppliker) flyttat till Sverige, där han i Marstrand tillsammans med sin systers blivande make M E Delbanco (bd 11) o i samarbete med en annan systers make V I Valentin grundade grosshandelsfirman W M Leman & Co, som snart flyttades till Gbg. Firman fungerade snarast som kommissionär för faderns handelshus i Hamburg. De var 1814 bland Gbgs högre skattebetalare men drabbades s å av den internationella krisen, så att firman 1815 måste upphöra. L, som 1814 blivit sv medborgare, flyttade därefter till Sthlm, där han 1810 blivit svärson till David Moses Lamm (s 199).

Michel L:s bror bankiren Leib (Lionel) L (d omkr 1808), som var verksam i Hamburg omkr 1760—omkr 1800 men dog i Amsterdam, var i äktenskap med en brorsdtr, dtr till Michel L, far till grosshandlaren Isaac L (1798—1851) i Gbg. Denne drev tobaksfabrik 1842—43 o grundade 1843 tillsammans med Martin Levisson ett garveri. Han var en av grundarna av Gbgs privatbank (nu Götabanken) 1846—47 o den förste ordföranden i dess styrelse samt publicerade 1850 Försök att besvara frågan: hvilket banksystem är för Sverige det säkraste o ändamålsenligaste? I äktenskap med en brorsdtr till den ovannämnde V I Valentin var han far till danske konsuln i Gbg Maximilian L (1841—1908). En äldre son, Philip L (1837—1905), blev i Uppsala fil dr i statskunskap på avhandlingen Om bildandet av folkrepresentationen i de tre skandinaviska länderna, 1. Om bildandet af danska riksdagen o norska storthinget (1866) o avlade hovrättsexamen där 1868. Efter några år som kammarförvant vid Gbgs drätselkammare var han från 1872 advokat i Gbg. L var ledamot av Gbgs stadsfullmäktige 1873—76 o 1878—1905 o var dess vice ordf 1888—1904, o innehade i Gbg ej mindre än ett 70-tal nämnd- o utredningsuppdrag. 1896—1905 var han rdgm i FK. L var far till Bror Erik L (1875—1948). Erik L var efter fadern en av innehavarna av dennes advokatbyrå i Gbg. Han var 1920—32 v ordf i Sveriges advokatsamf o gjorde sig särskilt känd som sjörättsspecialist. Hans son Rolf L (f 1910) är en av de nuvarande delägarna i faderns o farfaderns advokatbyrå i Gbg. 2 Handlanden John L (1798—1872) i Sthlm, som var född i Eppingen i Baden, var far till operasångerskan Euphrosyne Abrahamson, f L (bd 1), g m grosshandlaren o godsägaren August Abrahamson. En bror till henne var den som bibliofil, teaterhabitué o översättare bekante med kand Oscar L (1839-87) i Sthlm, o en syster var g m polismästaren i Sthlm Semmy Rubenson. Brorson till dem var Axel L (se nedan).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: M Ivarsson, Isaac L o hans släkt (SoH 1951). Wolf Michel L: Enskildes ansökn:ar o suppliker, vol 130: 14 nov 1811, Landsh:s i Göt underd skr, vol 75: 28 april 1814, RA; C A Tiselius, Gbg under kontinentaltiden. Perioden 1808—10 (1935); H Valentin, Judarnas hist i Sverige (1924); dens, Judarna i Sverige (1964). Isaac L: [E Angelin o A Munthe,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); A Attman, Gbg 1863—1913 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1 :1, 1963); G Bodman, Fabriker o industrier i det gamla Gbg (1925); S Brisman, Ab Gbgs bank 1848—1923 (1923), s 8 f, 18; C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o Industriela verld, 1 (1897); M Ivarsson o A Brody, Sv-judiska pionjärer o stamfäder (1956); Valentin, a a 1924 o 1964. Maximilian L: BachCl; S Boberg m fl, Specialstyrelser (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 3, 1971); Fredberg, a a; SPG. Philip L: R Si-monis ms Genealogi över släkten Lamm (stencil 1942), KB; G Andrén, Tvåkammarsyste-mets tillkomst o utveckling (Sveriges riksdag, 9, 1937), s 337, 403; Attman, a a; BachCl; A Engström, Riksdagsgubbar (2 uppl, 1906), s 70 f; M Fahl, Biogr M (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); Philip L t (Idun 1905); SMoK; SPG; E Svensén, De döde (Nornan 1907), s 25 f; R Törnebladh, Riksdagsminnen (1913), s 162, 227; Valentin, a a 1924; J Vising, Minnestal hållna i VVS å dess högtidsdagar 1904—07 (VVSH 4:11, 1908); A Wåhlstrand, Stadsfullm 1863— 1962 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 3, 1971). Bror Erik L: A Attman, Gbg 1913—62 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1: 2, 1963); E Leman (DN 7 jan 1948); Erik L t (SvD 5 jan 1948); SMoK. Källor o litt: Allmänt: M Ivarsson, a a, s 280. John L: Kommerskolhs arkiv: Judar i städerna 1777—1820 o 1828—36, RA; A Sjögren, Drottninggatan genom tiderna (1923). Oscar L: Carlander.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Leman, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11197, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11197
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Leman, släkter, urn:sbl:11197, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2022-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se