J Albin M Lenhardtson

Född:1861-05-07 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1934-07-04 – Danderyds församling, Stockholms län

Tandläkare


Band 22 (1977-1979), sida 541.

Meriter

Lenhardtson, Jean Albin Mauritz, f 7 maj 1861 i Sthlm, Nik, d 4 juli 1934 i Danderyd, Sth. Föräldrar: handl Carl Johan (Mauritz) L o Charlotta Carolina Bachzelt. Mogenhets-ex vid Nya elementarskolan i Sthlm maj 80, eo notarie i tullverket 80, elev hos tandläkare Gustaf Larsson (s 302 ff) 80, odont kand aug 81, tandläkarex 1 juni 83, studier i tandfylln:konst i Paris 83, i London 84, praktik i Sthlm 84—07, lär o examinator vid polikliniken för tandsjukdomar i Sthlm 92— 94, ordf i styr för ab Eskilstuna Separator 92—13, förest för ab Separators tandklinik 04—14, för Sthlms stads folkskoletandklini-ker 07—17, sekr i Federation dentaire inter-nationale (hygienkommissionen) 09—23, v ordf i Sv tandläkare-sällsk från 09, initiativtagare till Sv nationalförb för munhygien 10, sekr där 10—20, led av styr för Sveriges tandläkarförb 10—16, ordf i styr för Sthlms mjölkförsäljmbolag 11—18, i Sveriges tandläkarförb :s komm ang tandläkarundervisn 13—17, led av o sekr i komm för skoltand-vård okt 13—aug 17, ordf i Odont sällsk i Sthlm 22—24.

G 15 nov 87 i Askersund m Hertha Schröder, f 10 sept 68 där, d 31 jan 40 i Danderyd, dtr till ryttmästaren Reinhold S o Göthilda Adolfina Frödin.

Biografi

I juni 1883 hade Albin L fullgjort den praktik o de teoretiska kurser som krävdes för att bli legitimerad tandläkare men var själv inte nöjd med sitt kunnande utan fullföljde under det närmaste året sin utbildning i Paris o London. Hemkommen öppnade han tandläkarpraktik som snabbt fick stor omfattning o som han behöll till 07. Redan på 80-talet experimenterade han med en elektriskt driven borrmaskin o med hypnotisk behandling mot tandläkarskräck. Han uppmärksammade samvetsgrant de nyheter som kom fram i den odontologiska litteraturen, o på 90-talet vidgade han sina kunskaper genom kurser i bakteriologi i Berlin o tandfyllnadslära i Breslau.

I tre år var L lärare vid polikliniken för tandsjukdomar i Sthlm (föregångare till Tandläkarhögskolan) o examinator i tandläkarexamen men fick avsked efter en konflikt med medicinalstyrelsens chef, som ansåg, att L alltför ihärdigt krävde reformering av tandläkarnas utbildning. På det sociala området gjorde han bestående insatser genom att för myndigheter, företagsledare o allmänhet klargöra följderna av vanskötta tänder o möjligheterna till förebyggande tandvård. På L:s initiativ bildades 94 inom Sv tandläkare-sällskapet en kommitté med uppgift att utröna sambandet mellan barnsjukdomar o tandsjukdomar genom att undersöka skolbarnens tänder. Undersökningen mötte ingen förståelse från statsmakterna men stöddes av privata stiftelser o gav värdefulla resultat. 03—18 höll I, över hela Sverige i Folkbildningsförbundets regi föreläsningar i munhygien med propaganda för folktandvård. Hans oförtrutna arbete resulterade 04 i en tandklinik vid ab Separator — den första vid ett företag — o 07 i Sthlms stads folkskoletandkliniker.

I. var under flera år aktiv i sv o internationella odontologiska sammanslutningar o medverkade i skandinaviska, engelska, tyska o franska facktidskrifter. Han gav bl a ut en lärobok i tandfyllnadskonst, behandlade i populära skrifter munnens o tändernas vård o författade som ledamot av kommittéer för tandläkarutbildningen o bamtandvården utförliga betänkanden. I sin självbiografi, 50 år som tandläkare (33), berättar han — utom en mängd personanekdoter — om den sv tandläkarutbildningen o tandvården under ett halvsekel o redogör för utvecklingen på motsvarande områden i grannländerna.

95 uppfann o patenterade L munvattnet Stomatol, som följdes av hudvårdsmedel o tandpulver under samma namn o vid sekelskiftet av tandkräm i tub. I en vida spridd folkskrift Om orsakerna till våra dåliga tänder lämnar L utförliga upplysningar om sin uppfinning. De olika preparaten rönte redan från början stor efterfrågan.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

L:s ppr som sekr i Sakkunnige ang effektiv vård af skolungdomens tänder, komm nr 37, tillsatt 31 okt 1913. RA. Ett ms o två brev från L i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om kron- o. bryggarbete (crown- a. bridgework) (Förhandlingar vid Svenska tandläkare-sällskapets femårsmöte, Sthlm 1890, s 29—37). — Om orsakerna till våra dåliga tänder och sättet att förekomma dem. Norrköping 1895. 24 s. [2. uppl] 1896. Eng o fr övers s å, 22 s. — Om tänderna och deras vård. Sthlm 1896. 32 s. ( [Omsl:] Helsovännens flygskrifter för helso- och sjukvård. Utg af E W Wretlind, 22.) 2., öfversedda o tillökade uppl 1904. 42 s, 1 pl. — Lärobok i konservativ tandläkekonst. Sthlm 1897. 296 s.

— Bidrag till tandcementens kemi (Förhandlingar vid Skandinaviska tandläkare föreningens [15.] möte i Göteborg den 13—15 april 1903, Gbg 1903, s 30—34). — Tänderna och deras vård. Sthlm 1906. 55 s. ([Omsl:] Ver-dandis småskrifter, 139.) 2. omarb uppl 1909.

— Skoltandklinikers betydelse och organisation (Svenska stadsförbundets tidskrift, årg 3, 1911, Sthlm, 4:o, s 237—245; även sep, 1912, 9 s). — Skandinaviska tandläkare-föreningens historia till dess 50-årsjubileum 1916 ... ut-arb. Sthlm 1916. 77 s. (Tills med C Christen-sen, I Ottesen o A Asplund.) — Om tandvård för skolungdom. Betänkande avg. den 15 aug. 1917 av tillkallade sakkunniga. Sthlm 1917. VII, 372, XIV s. — Utredning av kommittén av den 31 januari 1913 angående frågan "Om och i vad mån bör Sveriges tandläkareundervisning reformeras" (Sveriges tandläkare-förbunds tidning, årg 9, 1917, Sthlm, s 50—65). — Tändernas vård och Dietens betydelse för tänderna. Sthlm 1924. 15 s. [Sep ur Tidning för munhygien s å.] — 50 år som tandläkare. Sthlm 1933. 400 s, 3 pl, 1 portr. — Bidrag i bl a Odontologisk tidskrift, årg 1—7, 1893—1899, 12, 1901, 15— 20, 1904—1909, 24, 1913, Sthlm o Gbg, Sveriges tandläkare-förbunds tidning, årg 1—7, 1910—1916, Sthlm (delvis tr Gbg) (red 1915 —1916, nr 2), Svensk tandläkaretidskrift, årg 4, 1911, 13, 1920, Sthlm, Tidskrift för munhygien, årg 1—3, 1913—1915, 7, 1919, [forts:] Tidning för munhygien, årg 1—2, 1923—1924, Sthlm (i red 1923 nr 2—1926 nr 2 tills med H Hammarlund o A Ling). Dessutom bidrag i redogörelser för många tandläkarkongresser (jfr bibi i Sveriges tandläkarekår 1932, utg H Bertoft & R Brodin, Höganäs (tr Hälsingborg) 1932, s 331), o års-redogörelser i F. D. I:s hygienkommission 1910—23.

Källor och litteratur

Källor o litt: Stomatolhistorik i Grumme-bolagens arkiv, Ekerö, Sth.

H Bertoft o R Brodin, Sveriges tandläkarekår 1932 (1932); M Blomstedt, Biogr M över sv tandläkarkåren 1925 (1925); Minnesskr vid Odont sällsk:s i Sthlm tionde årshögtid (1911). — Nekr:er i Djursholms tidn o DN 6 juli 1934, i SvD 5 juli 1934 o i Sveriges tandläkarförbrs tidn 1934, nr 7.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Albin M Lenhardtson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11221, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11221
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Albin M Lenhardtson, urn:sbl:11221, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se