Lenning, släktBand 22 (1977-1979), sida 558.

Biografi

Lenning, släkt, enligt uppgift härstammande från frälsebonden Jöns Larsson (d tidigast 1682) i Länninge, Nykyrka, Söd, som skall ha varit far till kh Lars L (d 1696) i Råby (-Rönö), Söd. Dennes son handelsmannen, kyrkvärden o byfogden Bengt L (1691— 1759) i Nyköping fick 1754 tillstånd att tillverka snus. 1763 fick hans söner Bengt L (1724—85) o Johan Gustaf L (1738—1802) tillstånd att fortsätta faderns snustillverkning. Den förre utträdde 1767 ur den för detta ändamål bildade firman L & Co o började egen snustillverkning men flyttade 1770 till Västerås o uppges till sist ha slagit sig ned i S:t Petersburg. Johan Gustaf L fortsatte firman tillsammans med en annan broder, juveleraregesällen Emanuel L (1734—95), vilken dock snart utträdde o blev bryggare o 1789 bryggarålderman i Nyköping. 1777 köpte Johan Gustaf L tillsammans med C H Bräsch den tidigare av Go-vert Keyser (bd 21, s 108) ägda klädesfabriken där. Då Bräsch utträdde ur firman 1794, hade fabrikens arbetarantal ökats från 18 till c:a 120. Johan Gustaf L framträdde vid riksdagsmannavalen i staden 1769 o 1771 som en av de ledande bland dem som stödde mösspartiets kandidater o var rådman från 1779 till sin död samt stadens rdgm 1778—79, 1789 o 1792. 1778 var han en av de nio borgare som jämte representanter för de övriga stånden var faddrar vid sedermera Gustav IV Adolfs dop. I äktenskap med en halvsyster till Christian Eberstein (bd 12) var han far till Johan Gustaf L (1784—1832). Gustaf L blev 1811 ensam ägare av faderns förutnämnda klädesfabrik i Nyköping o var 1823 stadens rdgm samt 1824—29 ordf i stadens äldste, vars ställning han sökte hävda gentemot magistraten. Hans son Johan Gustaf L (1817—77) fick 1839 jämte belgiske undersåten L Heurion fem års patent på en införd metod att rugga kläde med ånga o vatten. Han sålde klädesfabriken 1857 o återköpte den 1863 men gick 1868 i konkurs.

Hans farbror klädesfabrikören Christian Erik L (L 1) i Norrköping var far till disponenten o rdgm:nen Johan (John) Christian Conrad L (L 2). Släkten utdog på manssidan 1889 med en av den senares yngre bröder.

Utan samband med denna släkt är kylteknikern civilingenjör Alvar L (f 1897).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Örnberg, 6 (1890). Lars L: H O Indebetou, Nyköpings minnen, 2—3 (1874); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); K af Schmidt, Ant:ar om Röne hd (1896); Strängnäs hm, 2—3 (1898—99). Bengt L (t 1759): [E Angelin o A Munthe,] Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686—1915 (1950); A E Falck, Hantverksskrån o fabriksväsen i Nyköping från äldre tider (1928), s 415; Indebetou, a a. Bengt L (t 1785): [Angelin o Munthe,] a a; Falck, a a, s 371 f, 415 f; S a a. Johan Gustaf L (t 1802): [Angelin o Munthe,] a a; Falck, a a, s 371 f, 415 f; S Högberg, M över L:er av PS 1766—1815 (1961); Indebetou, a a; Millqvist; A-M Petersson, Nyköping under 1700-talet (Nyköpings stads hist, 2, 1973). Emanuel L: [Angelin o Munthe,] a a; Falck, a a, s 230, 232, 247, 252, 415; Indebetou, a a. Johan Gustaf L (t 1832): S Björklund, Adlig opposition o borgerlig liberalism vid 1823 års riksdag (Sc 1964), s 53 f; Falck, a a, s 372 f, 381; Indebetou, a a, 3; Millqvist; G Qvist, Kvinnofrågan i Sverige 1809—46 (1960); E Ringborg, Till Norrköpingskrönikan, 1 (2 uppl, 1921); U Westerlund, Borgarsamhällets upplösn o självstyrelsens utveckl 1810—80 (Nyköpings stads hist, 2, 1973). Johan Gustaf L (t 1877): Falck, a a, s 381 ff; S T Kjellberg, U!l o ylle (1943); Lagerholm, a a; Wester-lund, a a. Alvar L: Brev från honom 2 okt 1978, SBL.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lenning, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11228, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-11-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11228
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lenning, släkt, urn:sbl:11228, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2019-11-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se