Keiller, släktBand 21 (1975-1977), sida 19.

Biografi

Keiller, släkt, enligt uppgift ursprungligen härstammande från Irland, där namnet skall ha haft formen Kelleher. Timmerhandlaren o skeppsredaren James K (1759—1846) i Dundee, Skottland, var far till fabrikören o grosshandlaren Alexander K (K 1), som flyttade till Gbg 1825. Dennes son Alexander K (1832—1918) var en tid faderns kompanjon, övertog efter honom bruket Schisshyttan i Norrbärke, Kopp, o ägde zink- o koppargruvor i olika delar av landet samt var känd som en av seglingens föregångsmän i Gbg. Han var svärfar till envoyén C Bildt (bd 4) o dir O Wallenberg d y. Hans yngre bror David Cable K (1846— 1935) var 1872—99 disponent vid Kaveltorps ab i Ljusnarsberg, Ör, från 1894 dir för Vedevågs bruks nya ab i Linde, Ör, o 1901—13 ensam ägare av detta bruk.

Deras bror dir James K (K 2) var far till James (Jemmy) K (1867—1962). Denne var konstruktör 1888—93 o överingenjör 1893—1906 vid faderns företag Gbgs mekaniska verkstads ab. Han var italiensk konsul i Gbg 1910—23 o blev kabinettskammarherre 1922. K uppges ha infört golfspelet i Sverige efter ett besök i Skottland 1895. 1901—08 var han ordf i Gbgs Lawn-Tennis-klubb o 1906—22 led av styr i Sv tennisförbundet. Han var Gustav V:s värd vid dennes årliga besök på Särö under sammanlagt 35 somrar. K var även intresserad av jakt o var efter sin far 1915—30 ordf i Gbgs jaktsällskap. Jemmy K var g m Alice K, i Lyon (1869—1968), statsfru från 1940.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Allhems sportlex, 2 (1949); A Altman, Gbg 1863—1913 resp 1913—62 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1:1—2, 1963); BachCl; d:o 1769—1969 (1969); G Bodman, Chalmers tekn institut. Matr 1829—1929 (1929); E Falk, Om Kaveltorps malmfält o dess hist (duplic 1948), s 18, 24 f, 31, 42, 55, 74 f; C R A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); James K död (GHT 3 mars 1962); NF:s sportlex, 4 (1941); S Rönnow, Wedevågs bruks hist (1944); SMoK; Sv släktkal 1967; Sv TeknF. — F Vult v Steyerns klippsaml, KB.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Keiller, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11407, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11407
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Keiller, släkt, urn:sbl:11407, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se