James Keiller

Född:1836-03-21 – Partille församling, Västra Götalands län
Död:1918-03-22 – Kristine församling, Västra Götalands län

Maskiningenjör


Band 21 (1975-1977), sida 21.

Meriter

2 Keiller, James, son till K 1, f 21 mars 1836 i Partille, Göt, d 22 mars 1918 i Gbg, Kristine. Utex från Chalmersska slöjdskolan 53, tekn studier i England o Skottland, burskap som handlande i Gbg 3 febr 60, konstruktör o deläg i firman Alexander Keiller & co, Gbg, 60—67, VD o disp för Gbgs mek verkstadsab 29 juli 67—06 (ordf i styr 67— 09), led av styr för Navigationsskolan 70—-04, av beredn för byggn av tekn undervisn:anst 71—77, av styr för Renströmska bad- o tvättanst 73—03 (ordf där 98—03), av stadsfullm 75—06, av bl a beredn för renhålln:väsendets ordnande 75—-78, för utvidgn av hamnen 76—77, för slutuppgörelse mellan staden o Gbgs gasab för den framtida förvaltn av gasverket 85—88, för ordnande av stadens torghandel 85—01, av komm för förbättrandet av Gbgs kanaler i sanitärt hänseende 85—88, av styr för slöjdfören 87—06, för Gbgs elektriska ab 88, för Särö ab jan 93—jan 95, av byggn:komm för konstslöjdmus 01-—08, av komm för ordnande av folkkonserter 03—06, av beredn för statsanslag till slöjdfören:s skola 03. — LVVS 81.

G 8 mars 66 i Gbg, Kristine, m Hilda Falck, f 6 maj 39 där, Domk, d 21 jan 27 där, ibid, dtr till grosshandl Johan Anders F o Wilhelmina Prytz.

Biografi

Som ingenjör o industriman ägnade K den yrkesmässiga delen av sin verksamhet helt åt den mekaniska verkstaden, som i samband med Alexander K & co:s konkurs 1867 överläts till ett nybildat bolag, Gbgs mekaniska verkstads ab — med K som VD — för ett pris, som låg 200 000 rdr under bokföringsvärdet på grund av för stor produktion av lantbruksredskap, vilka måste realiseras. Som delägare ingick grosshandlarna Olof Wijk d y o J W Wilson.

Då man ej kunde få tillstånd till en upphalningsslip för fartyg på gbgssidan av Göta älv, överfördes varvsrörelsen under K:s ledning 67 till det 55 inköpta området på Hisingen. Efter överflyttningen expanderade varvet snabbt. Man kunde nu draga nytta av den av Alexander K redan 58 tillverkade compoundångmaskinen o framställningen av modellfartyg till den växande sv lastbåtsflottan bidrog till alltfler order o ökad produktion under de goda konjunkturerna fram till mitten av 70-talet. Vid Parisutställningen 78 fick Gbgs mekaniska verkstad guldmedalj för en sjöångmaskin. S å utökades aktiekapitalet från 500 000 kr till 750 000 kr. Härefter kunde två moderna slipar byggas.

Varvets ökade behov av utrymme gjorde det angeläget för K att förverkliga tanken på en torrläggning av de vidsträckta Hisingsvassarna mellan Lindholmen o Kvillebäck. Efter långvariga förhandlingar med övriga markägare kunde de omfattande planerna för uppdämning, pumpning o utfyllnad sättas i verket, o 85 blev området stadsplanereglerat o fick namnet Hisingstad.

I takt med markutfyllningen flyttades plåtslageri- o ångpanneverkstäderna från Skeppsbron till Hisingen liksom tillverkningen av järnvägsvagnar, vilket möjliggjorde en utbyggnad av gjuterierna o maskinverkstäderna på gbgssidan. Ytterligare moderniseringar gjordes under 90-talet, o sedan 97 drevs anläggningarna här uteslutande med elektricitet från Gbgs elektriska ab, där K även var styrelseledamot. Till varvet hörde en särskild ångcentral för elström. 06 ombildades företaget till Gbgs nya verkstads ab (10 år senare Götaverken ab) o i samband härmed avgick K som direktör men kvarstod som den nya styrelsens ordf tom 08. Efter sin avgång skänkte K det natursköna Ramberget till Gbgs stad, för att där skulle inrättas det fritidsområde, som idag bär namnet Keillers park.

Liksom fadern utmärkte K sig genom energi, framsynthet o teknisk fantasi. Det var bl a tack vare hans öppenhet för nya tekniska möjligheter som Gbgs mekaniska verkstad lyckades uppnå o befästa sin ställning som ett av de ledande företagen i sv näringsliv. Också på det kommunala området gjorde K en insats som ledamot av stads- o kyrkofullmäktige. Särskilt intresserade han sig varmt för tekniska undervisningsanstalter o annan yrkesbildning.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från K i Gibsonska o Wijkska arkiven, GLA.

Källor och litteratur

Källor o litt (utom de under K 1 nämnda) : M Fahl, Biogr matr (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 2, 1963); J Keiller, Hisingstad o J K (1954).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
James Keiller, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11409, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2024-06-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11409
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
James Keiller, urn:sbl:11409, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2024-06-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se