Per Å N Kellin

Född:1903-09-17 – Svea Livgardes församling, Stockholms län
Död:1973-03-31 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Arméofficer, Generalstabsofficer


Band 21 (1975-1977), sida 39.

Meriter

Kellin, Per Åke Nilsson, f 17 sept 1903 i Sthlm, Svea livg, d 31 mars 1973 där, Matt. Föräldrar: kamreraren kapten Nils Adolf K o Thyra Charlotta Hermansson. Studentex vid Nya elementarskolan, Sthlm, vt 22, officersex 18 dec 24, fänrik vid Södermanlands reg 31 dec 24, underlöjtn 30 dec 26, löjtn 1 jan 28, genomgick Krigshögskolan 11 okt 33—14 aug 35, aspirant vid generalstaben (generalstabskåren) 15 okt 35—30 sept 37, stabsadjutant o kapten där 1 okt 37, major där 1 okt 42, överstelöjtn där 1 okt 46, vid Älvsborgs reg 1 april 47, överste vid generalstabskåren 1 okt 50, överste o chef för Skånska trängreg 1 april 52, rikshemvärnschef 1 okt 55, generalmajor 1 okt 59, avsked 30 sept 68. — LKrVA 46 (andre styresman 59—63).

G 7 okt 30 i Frustuna, Söd (enl vb för Eskilstuna Kloster), m Selma Birgitta (Britta) Jernbergh, f 8 aug 06 i Eskilstuna, dtr till kronokassören JK Carl Laurentius (Lars) J o Selma Christina Lovisa Henschen.

Biografi

Per K:s fädernesläkt härstammade från Slöta (Skar), där stamfadern var bonde vid mitten av 1700-talet. Med sin käcka framåtanda intog K en central ställning i kamratkretsen vid Södermanlands reg. Han kunde vara frän o dolde inte sin mening, även om det var inopportunt. Han hade rika litterära o kulturella intressen, var språkbegåvad o talade särskilt franska utmärkt. Tidigt framträdde K som militärskribent i tidningspressen (bl a i Arbetet 41— 44 o SvD 41—47) o skrev artiklar i Ny militär tidskr o KrVAH. Under andra världskriget var han 41—45 kommentator i radio.

Som generalstabsofficer var K souschef i lantförsvarets kommandoexpedition 44—45 o chef för armésektionen i försvarets kommandoexpedition 45—47 samt chef för sektion I i arméstaben 50—52. Utnämningen till rikshemvärnschef låg knappast i linje med hans tidigare karriär o kom närmast som en överraskning. Han tjänstgjorde som hemvärnets högste chef under längre tid än någon av sina företrädare. Med sin stora begåvning o administrativa talang satte han sig snabbt in i de nya arbetsuppgifterna o tillvann sig stor tillgivenhet bland hemvärnsmännen. En hemvärnskretsbefälhavare (G O Engwall) skrev vid hans frånfälle bl a: "Han var en idealisk chef för en organisation av hemvärnets karaktär. P K var helt övertygad om frivillighetens betydelse som grund för rekryteringen till hemvärnet. Detta hindrade inte att han med kraft hävdade hemvärnsmännens skyldighet att fullgöra sina åtaganden enligt sina kontrakt. Att den principen var riktig visade den stadigt ökade rekryteringen som sedan fortsatt."

Författare

Bertil BrooméSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: [Uppgifter i tillämpad taktik m. m. vid inträdesprövningarna till K H S 1936,] 2. Tillämpad taktik (Ny militär tidskrift, årg 9, 1936, Sthlm, 4:o, s 286—294; tills med R Leuhusen o G Thörnell). — Flygstridskrafternas inflytande på modern krigföring (ibid, 14, 1941, s 487—495; tills med G Fogelberg o B Lindskog). — Stridsledning och samverkan (ibid, 15, 1942, s 265—267). — Militären och försvarsintresset (ibid, s 298 f). — Afrikafälttågets facit. Ett knippe lärdomar (Officersförbundsbladet, årg 12, 1943, Sthlm, 4:o, s 129—131). — Lantstridskrafternas uppgift i ett nordiskt försvar (SvT, årg 30, 1943, Sthlm, s 465—474). — Vad gör underhållstjänsten? (Ny militär tidskr, 17, 1944, s 300—303). — Tankar om svenskt försvar (ibid, 18, 1945, s 210 f). — Försvarsfrågor inför 1947 års riksdag (Vårt försvar, 1947, Sthlm, nr 1, s 15—22). — Några tankar efter en kommendering till infanteriskjutskolan (Ny militär tidskr, 23, 1950, s 27—29; tills med J Maule). — Den svenska brigadorganisationen (Vårt försvar, 1951, nr 3, s 9—15). —¦ Årsberättelse av föredraganden i avdelning VI (KrVAH, årg 157, 1953, [Sthlm, tr] Linköping, s 381'—398). ¦— Minnestal över bortgångna ledamöter (ibid, 164, 1960, s 194— 208, 165, 1961, s 247—258, 166, 1962, s 157—167). — Frivilligförsvaret och framtiden. Anförande vid . . . sammanträde den 23 april 1963 (ibid, 167, 1963, s 53—56). — Bokrecensioner i Biblioteksbladet, årg 33—54, 1948—1969, Sthlm & Lund, 4:o, revy, årg 1—4, 1970—1973, Lund, 4

Källor och litteratur

Källor o litt: Tjänsteförteckn:ar 1940, KrA.

B Broomé, minnestal i KrVAH 1973; CO Engwall, nekr över K i SvD 3 april 1973; Sv försvarsväsendets rulla. ¦—- Nekr:er i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Per Å N Kellin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11417, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11417
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Per Å N Kellin, urn:sbl:11417, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bertil Broomé), hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se