Kennedy, släkterBand 21 (1975-1977), sida 66.

Biografi

Kennedy, släkt, härstammande från grosshandlaren Thomas K (1772 el 1773—1848), som var född i närheten av Montrose i Skottland o efter verksamhet på handelskontor 6 år i Edinburgh o 4 år i Leith i Skottland 1796 flyttade till Uddevalla samt 1799 till Gbg, där han fick burskap 1801. Hans yngste son, grosshandlaren Thomas Leopold K (1818—92) i Gbg, var verksam som tobaksimportör o en av de största intressenterna i liv- o brandförsäkringsbolaget Svea. Han höll sig med ett eget "harem" o blev på äldre dagar ett av stadens största original (Meijer-Granqvist). K efterlämnade en boupptecknad förmögenhet av 1 343 000 kr. Hans bror grosshandlaren George K (1807—79) var illiterat rådman i Gbg 1855—78 o far till varvsdisponenten o skeppsredaren George Douglas K (se nedan).

Den i Sverige ännu fortlevande släktgrenen härstammar från George o Thomas Leopold K:s äldre bror major John William K (1806—74), som genom sitt äktenskap kom i besittning av fideikommisset Råbelöv i Fjälkestad, Krist. Detta ärvdes av hans son James Thomas K (1848—1916). James K blev kapten 1884 o kammarherre 1897 o var ledamot av Kristianstads läns landsting 1897—1903 o 1905—07 samt rdgm i FK 1899—1908, där han särskilt i unionsfrågan tillhörde ultrahögern. I äktenskap med en brorsdotter till statsministern Louis De Geer var han far till James Gilbert K (1886—1946). Under Gilbert K fick fideikommisset en storartad utveckling. Han gick "med tanke o känsla o vilja" helt upp i den rationella lösningen av lantbrukets problem (Böök) o var en föregångsman särskilt inom beteskulturen. Sitt intresse för lantbruket visade K även som föreningsman o skriftställare. Han var far till den nuv fideikommissarien på Råbelöv kapten Douglas K (f 1912).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: A W Brunius, O Kugelbergs o F Vult von Steyerns klippsamhar, KB. Gbgs handelskammares arkiv A: 7:6 febr 1801, GLA. — S Andersson, Alnarps matr (1935); A Attman, Gbg 1863—1913 (Gbgs stadsfullm 1863—1962, 1: 1, 1963); BachCl; S Brisman, Sveriges affärsbanker. Grundläggningstiden (1924), s 29; F Böök, Det rika o fattiga Sverige. En sommarresa 1936 (1936), s 45—48; H Carlsson, Kristianstads läns landsting 1862—1962 (1962), s 201; CR A:son Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 2 (1902); H Fröding, Gbgs köp- o handelsgille, handelssocietet, handelsförening, handelskammare 1661—1911 (1911), s 215; dens, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); Gbgs stads borgarelängd 1621— 1864 (1926), s 142; Gilbert K t (SvD 20 jan 1946); P Hegardt, Biogr ant:ar om släkten Hegardt (1928); Kalender över ointroduc adels förening 1970 (1970); [P Meijer-Granqvist,] Sv millionärer, af Lazarus, 7 (1902); Nord adels- o diplomatkalender 1913 (1912); Slott o herresäten i Sverige. Skåne, 3 (1966), s 211 ff, 215; SMoK; P Sondén, Hugo Tamm till Fånöö (1925); SPG; CA Tiselius, Gbg under kontinentaltiden. Perioden 1808—10 (1935); A Wåhlstrand, 1905 års ministärkriser (1941). — E Bring, Historik (Brand- & lifförsäkringsab Svea. Minnes-skr 1866—1916, 1917), s 126.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kennedy, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11435, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11435
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kennedy, släkter, urn:sbl:11435, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se