Kerfstedt, släkterBand 21 (1975-1977), sida 68.

Biografi

Kerfstedt (Kierfstedt; Kervstedt), släkt, härstammande från mönsterskrivaren Ingemar Jönsson (1545—1624) i Kärvsta, Stöde, Vnl. Hans sonsons sonson nämndemannen Ingemar Jönsson (1694—1773) i Kärvsta var far till kronolänsmannen i Stöde Ingemar Kierfstedt (1735—1810). En dotter till denne var i äktenskap med skattebonden Ingemar Jonsson (1768—1840) i Källsta, Stöde, mor till kontraktsprosten Jonas K (1810—87) i Rödön, Jämtl. Denne var i äktenskap med en dotter till väckelsepredikanten komminister Pehr Brandell (bd 5) far till skolföreståndaren teol hedersdr Johannes K (se nedan), rektorn för k institutet o förskolan för blinda å Tomteboda fil dr Petrus K (1842—1906) o apotekaren Ingemar K (1845—1910) i Sthlm, som var rdgm i FK 1889—97. Petrus K var g m roman- o barnboksförfattarinnan Hilda Augusta Amanda K, f Hallström (1835—1920), dtr till borgmästaren Sven August Hallström (bd 18, s 61) i äktenskap med en syster till Richard Dybeck (bd 11) o i tidigare gifte mor till litteraturkritikern Hellen Lindgren. Amanda K var 1888—91 Sophie Adlersparres efterträdare som utgivare av Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny. Brev till henne finns i KB o i Hfors UB (Nyberg) samt i privat ägo (Ek 1950). Johannes K var far till målarinnan Albertina (Berta) Wilhelmson (1869—1965), g m konstnären prof Carl Wilhelmson. Ättlingar på manssidan till en av Ingemar Kierfstedts bröder upptog under 1800-talets senare hälft namnet K, o en medlem av denna släkt äger fortfarande fädernegården i Kärvsta men stavar namnet Kervstedt (Hellbom).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: F Vult v Steyems klippsaml, KB; Västernorrlands läns landskanslis arkiv E XXXV u: 4: brev från Ingemar Kierfstedt 24 aug 1797, HLA.

O G Ahlström, Norrl slägter, 2 (1892), s 219 ff; Amanda K (Idun 1915, s 375); T Brandell, Släkten Brandell (1912), s 4 f, 9 f; B Ek, Selma Lagerlöf, Amanda K o Hellen Lindgren. Några brev meddelade (SLT 1950); dens, Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga (1951); A Hellbom, En märklig medelpading från vasakonungarnas tid (Från ådalar o fjäll 1973) o där anf litt; Härnösands hm; S Lei-jonhufvud, Sophie Adlersparre, 2 (1923); Sv Litt:lex (1964); I M[artelius], Albertina (Berta) Wilhelmson (SKL 5, 1967); P Nyberg, Den Topeliuska ms:saml:en i UB (Nya Argus 1932), s 275; SMoK; Sv förfdex 1900—40, 1 (1942), o där anf litt; Sveriges apotekarhist, 1 (1910); G Wikmark, Pehr Brandell o läseriet i Ångermanland under förra hälften av 1800-talet (1952); dens, Norrlandsläseriet i belysning av Pehr Brandeils brevskrivning (1973); B Wilhelmson, Mitt liv i miniatyr (1944); örnberg, 6 (1890). — G Ek, Den sv blindvårdens uppkomst o utveckling (1938), s 84.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kerfstedt, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11438, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11438
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kerfstedt, släkter, urn:sbl:11438, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se