Kernell, släkter



Band 21 (1975-1977), sida 71.

Biografi

Kernell (Kiernell), släkt, härstammande från sadelmakaren Nils Persson (f 1695) i Loppetorp, Tjärstad, Ög, som var far till kh Daniel Kiernell (1691—1750) i Gamleby, Kalm. Dennes son kontraktsprosten Per K (1728—1821) i Åsbo, Ög, är främst känd som morfar till skalden PDA Atterbom (bd 2), vilken 1815 skrev verser till honom. Han var också morfar till författaren o litteraturhistorikern P A Sondén, som skrev en liten biografi över honom. Genom dennes bröder härstammar alla senare medlemmar av släkten Sondén från Per K. Hans yngste son, Per K (1763—1807), blev, efter verksamhet som docent i vältalighet vid UU o konsistorienotarie i Linköping, kh i Hällestad, Ög, 1799 o prost 1801 samt var prästeståndets sekreterare vid riksdagen i Norrköping 1800. Han var svärfar till prosten, politikern o naturforskaren Christian Stenhammar o till tonsättaren A F Lindblad samt far till Per Ulrik K (se nedan).

Per K:s (d 1807) bror kh Ulrik K (1761—1834) i Hallingeberg, Kalm, var far till kontraktsprosten Samuel Erik K (1811—90) i Hägerstad, Ög. Dennes son kh Erik Oscar Frithiof K (1849—1909) i Vinnerstad (nu i Motala) var far till kh Carl Eric Oscar Fredric K (1881—1957) i Ulrika, Ög. Ulrik K:s äldste bror o företrädare som kh i Hallingeberg, Daniel K (1759—1810), var farfar till föreståndaren för Zanderska gymnastikinstitutet i Gbg med lic Daniel Christian Gustaf K (1850—1929). Dennes son arkitekten o författaren Yngve K (f 1903) är far till universitetslektorn vid Amsterdams univ:s neurofysiologiska institution med dr Daniel K (f 1935).

Författare



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Dossier om släkten K, Genealog förenis arkiv, Sthlm.

R G:son Berg, Från Atterboms ungdomsår (Sami 1922); L Hammarsköld, Sv vitterheten (2 uppl, 1833); Linköpings hm, 2 (1919), s 319 f, 3 (1919), s 717—21, 4: 1 (1933), s 111 f, 121 f, 4: 2—5 (1925—33), s 114, 216, 547, 5:1 (1938), s 85—90, 103; H Lång, Den unge Albert Engström (1959); Ghr Molbech, Breve fra Sverrige i Aaret 1812, 3 (1817), s 116 f; dens, Breweksling, 1, 3 (1956); Oden; Setterdahl; SKL; SLH 3:1, 3, 4:3 (1886—1933); SMoK; P A Sondén, Minne af Per K (1842); SPG; M Stenhammar, Tal vid . . . Per K:s begrafning . . . (1808); Sv för-f:lex 1941—50 (1953), 1951—55 (1959), 1956—60 (1963), 1961—65 (1968); Sv kyrkans porträttgalleri 1939 (1939); Sv släktkal 1920—21; E Tykesson, Atterbom (1954); G G:son Weman, Om släkten Weman (1912); Örnberg, 5 (1889).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kernell, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11441, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11441
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kernell, släkter, urn:sbl:11441, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se