Kewenter, släkterBand 21 (1975-1977), sida 73.

Biografi

Kewenter (Keventer), släkt, härstammande från Hans Christopher Keventer (d 1761, 56 år gammal), som uppges (Sjöström 1901) ha inflyttat från Holstein o from 1726 års mantalslängd uppträder som köpgesäll i Karlshamn, där han fick burskap 1729 o länge var handelsman. Söner till honom var fattigläkaren på Södermalm i Sthlm med dr Gustaf Henric Keventer (1733—63) o rådmannen o rdgm:nen magister Matthias K (se nedan). Den senare var far till Hans Christopher K (1775— 1839), som blev med dr o kirurgie mag i Lund 1800 o tf fältskär vid livgrenadjärreg:s rusthållsdivision 1802 samt var fransk fånge 1806—08, varvid han med Napoleons tillstånd fick studera sjukhus o läroanstalter i Frankrike. 1808 blev han först fältläkare vid arméns sjukhus i Gävle o sedan 1:e fältläkare vid västra arméns högra flygel, vilken tjänsteställning han 1812—14 hade vid armén vid norska gränsen. 1813 fick K överfältläkares n h o v, o 1814—21 var han regementsläkare vid livgrenadjärreg:s (från 1816 l:a livgrenadjärreg:s) rothållsdivision. Samtidigt var han brigadläkare vid 1:a infanteriinspektionens 1:a brigad från 1817, o 1821 blev han regementsläkare vid 2:a livgrenadjärreg. 1822 (tf 1821)—24 var K intendent vid Medevi brunn. Han ägde gård i Linköping samt Forsbacka bruk i Mo, Älvsb, där han bodde 1819—33. 131 brev till K från 83 personer finns i GUB. Andra rester av hans arkiv har bevarats i enskild ägo (Stenström). K:s bror logarvar- eller karduansmakaråldermannen i Söderköping, sedermera bryggaren i Norrköping Carl Gustaf Keventer (f 1780; levde ännu 1861) var far till handlanden Hans Gustaf Keventer (1810—78) i Örebro. Den senares son Johan Edward Keventer (1854—1937) utexaminerades från Alnarps lantbruksinstitut 1886 o reste till Skottland 1888 o till Indien 1889. Där var Edward K till en början agent för ab Separators engelska dotterbolag men anställdes 1890 vid The agricultural department o arrenderade från 1894 en försöksfarm utanför staden Aligarh. På denna farm, som han köpte 1899, anlade han ett mejeri, som levererade hygienisk mjölk till sjukhus o andra inrättningar o så småningom fick filialer i alla större tätorter i Indien. Hans bror VD vid Kalmar ensk banks avdelningskontor i Västervik Carl Keventer (1850—1919) var far till Werner Keventer (1884—1946), som 1904 reste till farbrodern o 1921 övertog dennes mejerifirma.

En dotter till överfältläkaren Hans Christopher K hade i äktenskap med kh Julius Glasell i Bjärshög, Malm, en son, som upptog namnet K men dog tidigt. Senare har namnet K upptagits av dennes systers söner i äktenskap med prof C F Gunnar Andersson, VD i Ostkustfiskarnas centralförening Gunnar Alf K (1896—1968) o med dr Yngve K (1897—1952), båda i Gbg, av vilka den senare var far till docenten i kirurgi där Jan K (f 1930).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O R Landelius utlandssv saml: Asien, SBL :s dep i RA; dossiern Andersson, Genealog fören :s arkiv, Sthlm; Uppsala stads arkiv F II a: 6 o 8, ULA.

T J Arne, Svenskarna o Österlandet (1952); GJ Ekströmer, Kirurgminnen från Karl Johanstiden (1964); A Kugelberg, Biogr ant:ar om officerare med vederlikar 1619—• 1927 (K första livgrenadjärreg:s hist, 5, 1930); dens, Gamla linköpingsgårdar [1] (1943); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Lunds hm, 2:5 (1954), s 278; G Näsström, Det gamla Medevi (1928); H Rosengren, Karlshamns hist, 1—2 (1918— 28); SBL, N F, 6 (1865—68); G Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); dens, Alnarps matr 1862—1912 (1912); Skrifter av Pontus Wikner, 12 (1924); SLH 1: 2—5, 4: 3 (1823—1933); SMoK; SPG; W Stenhammar o R Stenbock, K andra livgre-nadjärreg (1941); F Stenström, Hans Chris-tofer Keventers efterlämnade ppr (Tidskr i militär hälsovård, 62, 1937); Sv juristmatr (1964).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kewenter, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11444, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11444
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kewenter, släkter, urn:sbl:11444, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-09-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se