Kierkegaard, släkterBand 21 (1975-1977), sida 118.

Biografi

Kierkegaard, släkt, härstammande från fæstebonden (arrendatorn) på en av annexgårdarna till kyrkoherdebostället i Sædding på Jylland Christen Jespersen K (omkr 1673—1749), som var farfar till hosekræmmeren, sedermera urtekræmmeren Michael Pedersen K (1756—1838) i Khvn. Söner till denne var biskop Peter Christian K (1805—88) i Aalborg, som var kulturminister 1867—68, o filosofen Sören Aabye K (1813—55). Michael Pedersen K:s kusin köpmannen Mörten Andersen K (1770— 1825) i Horsens var far till skeppsbyggmästaren Niels Christian K (se nedan), som flyttade till Sverige 1839. Dennes son Kristian Nicklas K (1845—1930) arrenderade 1868—1914 Averby i Bo, Ör, o ägde 1898— 1904 godset Ekeberg i Lillkyrka, Ör, samt 1911—18 herrgården Erikssund vid Sigtuna. Kristian K:s son godsägare Nils K (1875— 1962), som övertog Ekeberg, var far till konteramiralen Christer K (f 1918) o prof i strukturkemi vid StU Peder K (f 1928).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kierkegaard, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11470, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11470
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kierkegaard, släkter, urn:sbl:11470, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se