Conrad Kindberg, Foto Uppsala-Bild, Upplandsmuseet

N Conrad Kindberg

Född:1832-08-07 – Karlstads stadsförsamling, Värmlands län
Död:1910-08-23 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Botanist


Band 21 (1975-1977), sida 154.

Meriter

Kindberg, Nils Conrad, f 7 aug 1832 i Karlstad, d 23 aug 1910 i Uppsala. Föräldrar: handl Per Conrad K o Christina Maria Kjellin. Elev vid h a l i Karlstad 41—49, inskr vid UU 23 okt 49, v kollega i Åmål ht 51, FK vid UU 31 maj 55, v kollega i Karlstad ht 55, i Filipstad vt 56, disp vid UU 2 sept 56, duplikant i Karlstad ht 56—vt 58, mag vid UU 5 juni 57, v kollega i Vänersborg ht 58, kollega vid Vänersborgs h elementarlärov 2 april 59, lektor i naturvetenskap o matematik vid Linköpings h a l 2 juni 60—1 maj 01 (tjänstl från 00). Botanist.

G 18 okt 58 i Fröskog, Älvsb, m Ansgaria Christina (Stina) Cajsa Hardin, f 27 nov 30 där, d 1 juni 11 i Uppsala, dtr till komminister Johannes H o Elin Elisabet (Elsa) Svensdtr.

Biografi

Conrad K uppmuntrades till studier av biskopen o botanisten C A Agardh o för att finansiera dessa var han efter studentexamen under två år informator i en prästfamilj i Dalsland o lärare i Åmål o Arvika. 1856 disputerade han i Uppsala på en avhandling om rödarvsläktets (Anagallus) systematik. K:s lärare Elias Fries hade döpt släktet till Lepigonum o beskrivit flera nya arter, o K hade funnit ytterligare några. Avhandlingen uppmärksammades, översattes till engelska o blev ett argument i den pågående debatten om artreduceringar, eftersom den engelske botanisten W Hooker inom detta släkte endast erkände 4 av de 25 arter som K beskrev.

K företog 55 en resa till Pyrenéerna som guvernör för en son till prosten N Kihlgren i Hesselskog. Utrustad med rekommendationsskrivelser av Agardh o Fries blev han under resan bekant med framstående botanister, tog vara på alla tillfällen till floristiska studier o upptäckte bl a i Spanien några för landet tidigare okända växtarter. Som lärare i Karlstad, Vänersborg o Linköping ägnade han all ledig tid åt botaniska undersökningar o botaniskt skriftställen, o under sommarferierna företog han regelbundna exkursioner, varav 13 till Dovre o ett tiotal utanför Skandinaviens gränser. Resorna finansierade han till största delen genom att författa läroböcker, bl a Östgöta flora (61), ett par elementära läroböcker i botanik o en om människans kroppsbyggnad. Östgöta flora trycktes i 4 upplagor o fann köpare även utanför skolorna, men hans 77 utgivna Svensk flora, avsedd att ersätta Hartmaris, blev inte väl mottagen. Under många år ägnade sig K huvudsakligen åt fanerogamsystematik o försökte bl a — liksom många botanister tidigare o senare — i Försök till en synoptisk framställning af Skandinaviens Hieracier att bringa ordning bland fibblorna.

K gav 71 ut en förteckning över Värmlands o Dalslands mossor o därefter blev bryologin hans huvudintresse. Han specialiserade sig på bladmossorna, blev en av samtidens främsta kännare av denna artrika grupp o korresponderade ivrigt med mosskännare i Europa o Nordamerika. I den av bryologen John Macoun utgivna Gatalogue of Canadian plants, Part VI, Musci, var K medarbetare o har där bestämt o beskrivit 933 olika bladmossor. De omvärderingar han i detta o andra sammanhang gjorde inom mossystematiken — han ansåg sig ha beskrivit 250 nya arter o reducerat 300 tidigare uppställda — väckte misstro bland inflytelserika botanister, o K:s möjligheter att i Sverige publicera sina uppsatser blev i viss mån inskränkta. Sina rön om europeiska bladmossor bekantgjorde han till största delen i den av Tranquille Husnot utgivna Revue bryologique.

K lämnade utan saknad sin lärartjänst o de sista 10 åren av sitt liv bodde han i Uppsala. Mossorna tog alltjämt hans tid i anspråk, men den räckte även till för en längre uppsats om sv namn på kärlväxter o en kortare utredning av artförhållandena inom släktet Betula. Hans värdefulla mossherbarium köptes av bruksägare Seth Kempe o skänktes till Riksmuseum.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från K i LUB (bl a till N J Andersson o S Bengtsson), UUB (talrika brev till H W Arnell, E Fries o T M Fries) o VA (bl a 54 till A G Nathorst).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se Krok, s 343—349. Dessutom: Om menniskans kroppsbyggnad. Kortfattad framställning. Linköping 1873. 9 s. 2. uppl 1875. 3. uppl Linköping (tr Norrköping) 1878. 24 s. 4. uppl 1882. 30 s. 5. uppl Sthlm (tr Norrköping) 1896. — Zoologisk läsebok till ungdomens tjenst utarbetad. H 1*. Om däggdjuren. Linköping 1875. 60 s. ¦—¦ Läran om jorden, dess tillstånd och tid efter annan timade förändringar. Sthlm (tr Norrköping) 1880. 23 s. -— Lärobok i zoologi för de allmänna läroverken. Linköping 1891. 66 s. 2. omarb uppl 1897. 52 s. — Beskrifning af djurtyper till de allmänna läroverkens tjänst. Linköping 1895. 32 s. 2. uppl 1898.

Källor och litteratur

Källor o litt: H W Arnell, N C K. En min-nesteckn (Botan notiser 1912); S G Dahl, Lärovärks-matrikel för läsåren 1897—1899 (1900); Inbjudn till fil drsprom . .. [UU] 24 maj 1907 (1907); Linköpings gymn:s hist 1627—1927 (1927); H Nilson o J A Setter-dahl, Linköpings stifts matr 1895 (1895); A Romdahl, Som jag minns det [,l] (1941); Till phil mag:prom 5 juni 1857 (1857). — Nekner över K i Upsala 24 aug 1910, i Östgöta Correspondenten 25 aug 1910 o i Revue bryologique 1911, nr 1.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
N Conrad Kindberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11494, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-11-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11494
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
N Conrad Kindberg, urn:sbl:11494, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-11-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se