Carl August Kjellberg

Född:1853-03-10 – Kristine församling, Västra Götalands län
Död:1925-05-04 – Kristine församling, Västra Götalands län

Affärsman, Bankman


Band 21 (1975-1977), sida 184.

Meriter

5 Kjellberg, Carl August, son till K 4, f 10 mars 1853 i Gbg, Kristine, d 4 maj 1925 där, ibid. Elev vid Gbgs realgymn 61—67, vid Ryssbylunds lantbruksskola 67—68, vid handelsinst i Rostock 68—69, anställd i firma J A K & söner 70 (prokurist där 9 jan 75— 82, deläg 1 jan 83, ensam äg från 91), tysk konsul i Gbg 79—93, led av styr för Gbgs sparbank 79—92 (huvudman 94—24), för Gbgs ensk bank (ab Gbgs bank från 03) 81—22 (VD 96—03, v ordf 96—99, ordf 00—22), för ab Rämen-Liljendahl 84—06, för ab Bofors-Gullspång 85—17, VD o led av styr för Kramfors ab 86—94, led av styr för K:ska flickskolan från 89, fullm i handelsfören 91—23 (ordf från 06), led av handels- o sjöf:nämnden 91—23 (v ordf 06—11, ordf från 12), av styr för pensionsinrättn för ålderstigna eller sjukliga tjänstehjon 93— 21, av inskrivnrrevisionen för Gbg 96—07, av stadsfullm juni 99—nov 14, av styr för Allm o Sahlgrenska sjukhuset 00—03, för Bergslagernas jernvägsab från 03, ordf i Gbgs handelskammare 06—23, led av styr för Björneborgs järnverksab 07—09, av budgetberedn i Gbg 07-—10, av beredn för förbättrad organisation av stadens förvalta 09—12, ordf i styr för Trafikförvaltn Gbg— Dalarne—Gävle från 09 (v ordf 13—16, ordf från 16), led av FK 10—11, ordf i styr för Lindholmens verkstadsab från 12 (från 20 ab Lindholmen—Motala), i styr för Gbgs handelsinst 13—24, led av styr för W Röhss donationsfond 14—24, av järnvägsrådet från 14, av styr för jubileumsutställn i Gbg 15— 23, av styr för handelshögsk i Gbg från 23. — LWS 18.

G 9 jan 75 i Gbg, Domk, m Elisabeth (Eliza) Wilhelmina Gibson, f 6 april 53 där, Engelska förs, d 11 sept 34 där, Vasa, dtr till disponent William G (G 2, bd 17) o Margareth Thornton Holliday.

Biografi

Efter handelsutbildning blev K handelsbokhållare o senare prokurist i familjefirman, där han upptogs som delägare 83 o samtidigt övertog ledningen. Vid faderns död 91 var firmans ställning mycket prekär, dels på grund av konjunkturläget, dels på grund av de omfattande finansiella engagemangen. Tack vare den goodwill firman åtnjöt, lyckades man bl a genom ökade riksbankslån dock rädda den. Under de närmast följande åren skedde en avveckling av bruksintressena: 92 såldes Vägsjöfors, o 94 kom turen till Bofors-Gullspång, som köptes av Alfred Nobel. Även aktieinnehavet i Tändsticksfabriks ab Vulcan avyttrades, o Kramfors ab såldes till ett konsortium under ledning av James Hammarberg, medan ab Rämen-Liljendahl behölls till 06. 96—13 skedde en långsam uppgång i handelsrörelsen, som koncentrerades på järn- o cellulosaexport till en efterhand växande utländsk marknad. 08 utbyggdes försäljningssidan med ett särskilt kontor i Japan.

De nära förbindelser med Gbgs bankvärld, som inletts av fadern, upprätthölls av K genom hans anknytning till Gbgs sparbank som styrelseledamot o huvudman o till Gbgs bank som direktionsmedlem o VD. Under hans ledning genomfördes en fusion med Bohusläns o Hallands enskilda banker (05).

Ett initiativ i ny riktning togs 02 då K genom bildandet av bolaget Bergslagsbanans intressenter bidrog till att på gbgska händer säkra aktiemajoriteten i Bergslagsbanan, där han blev styrelseledamot liksom i Trafikförvaltningen Gbg—Dalarne—Gävle, där han var ordf från 16. Samtidigt var han tillsammans med brodern Jonas ledamot av järnvägsrådet. Han ägnade sig även aktivt åt sjöfartens befrämjande bl a i samband med det första skandinaviska sjöfartsmötet i Gbg 83 o senare som en av de pådrivande krafterna bakom tillkomsten av Sv Arnerika-linjen.

Ett förnyat engagemang i järnverksindustrin innebar K:s andel i återköpet av Bofors 98, varigenom detta kunde förbli ett svenskägt företag, samt bildandet av Björneborgs järnverksab, där den k:ska firman var huvudintressent 05—16. K var 13—24 ordf i styrelsen för Gbgs handelsinstitut o bidrog bl a genom en donation till grundandet av handelshögskolan i Gbg, vars första styrelse han tillhörde. Hans offentliga gärning utmärktes av en stark pliktkänsla o initiativkraft.

Författare

Elsa-Britta GrageSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s affärsarkiv i J A K & söners arkiv, GLA. Brev från K till J H R K (t 1896) i Storebergsarkivet, GLA, samt strödda brev från K i RA o KB.

Källor och litteratur

Källor o litt: BachCl; M Fahl, Gbgs stadsfullm 1863—1962. Biogr matr (1963); GR A Fredberg, Från vår merkantila o industriela verld, 1 (1897); T Gårdlund, Sv industrifinansiering under genombrottsskedet 1830— 1913 (1947); C C:son K, Släkten K (1969); H Sjöstedt, Sveriges bankmatr 1916 (1915); B Steckzén, Bofors (1946).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl August Kjellberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11522, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2022-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11522
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl August Kjellberg, urn:sbl:11522, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa-Britta Grage), hämtad 2022-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se