Ernst G U Kjellberg

Född:1891-02-23 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1938-08-05 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län

Konsthistoriker, Arkeolog


Band 21 (1975-1977), sida 202.

Meriter

3 Kjellberg, Ernst Gustaf Ulrik, son till K 2, f 23 febr 1891 i Uppsala, d 5 aug 1938 i Sthlm, Kungsh. Mogenhetsex vid Uppsala h a l vt 09, inskr vid UU ht 09, FM där 30 maj 13, vik lektor i latin o grekiska vid Strängnäs h a l 3 nov 13—vt 14, timlär i latin vid Uppsala gymn för flickor ht 14—vt 18, FL vid LU 31 maj 19, amanuens vid NM 1 juli 19—31, timlär i latin, grekiska o antikens kulturhist vid Whitlockska samskolan i Sthlm ht 24—vt 31, disp vid LU 28 maj 26, FD där 31 maj 26, doc i klassisk fornkunskap o antikens hist vid StH 27 dec 26, vik lektor i latin, grekiska o hist vid h latinlärov på Norrmalm ht 29—31, ordf i Sthlms hum förb från 29, lektor i latin o grekiska vid Kungsholms hal från 19 juni 31, sekr i Lektorernas fören från 32, studierektor vid Wallinska skolan i Sthlm från 36. Arkeolog, konsthistoriker.

G 1) 22 maj 19 i Sthlm, Engelbr (enl vb för Danderyd, Sth) m FM Lilian Unger, f 9 juli 95 i Bollnäs, d 13 febr 26 i Sthlm, Bromma, dtr till bruksäg Johan Bernhard (Berndt) U o Louise (Lisa) Emilie Charlotta Ödmansson; 2) 8 juni 32 i Sthlm, Ty, m FK Elsa Wilkens, f 8 maj 93 där, ibid, d 10 april 65 där, Osc, dtr till MD Gustaf Daniel W o Olga Ingeborg Amala Svensson.

Biografi

Ernst K fick i arv från sin far hågen för studiet av den antika konsten. Han bedrev sina studier delvis i Tyskland o fick sin utbildning inom den antika konstvetenskapen så som denna då överallt bedrevs, nämligen som ett stilstudium ("Stilarchäologie"). Hans doktorsavhandling om den attiska reliefkonsten under högklassisk tid är alltjämt ett respekterat arbete. De studerande inom den klassiska fornkunskapen har han gjort en stor tjänst genom sin utmärkta översikt Grekisk o romersk konst.

Under sin långa tjänstgöring som amanuens vid antikavdelningen på Nationalmuseum medarbetade K flitigt i museets årsbok. Hans förtrogenhet med den antika konsten o hans personliga egenskaper skulle ha gjort honom till en utmärkt chef för ett sv antikmuseum. Ett sådant syntes emellertid då o synes än i dag vara en avlägsen dröm. Som lektor i de klassiska språken vid Kungsholms läroverk gjorde han en högt skattad lärargärning.

Författare

Åke ÅkerströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några strödda brev från K i UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten; C. Iulius Eurykles (Klio. Beiträge zur alten Geschichte, Bd 12, Berlin

1920, s 44—58). — Nyförvärvade antika vaser i Nationalmuseum (Festskrift vid föreningen Nationalmusei vänners tioårsjubileum, Sthlm

1921, s 1—9, pl 3). — Nationalmusei samling av antik skulptur (OoB, årg 30, 1921, Sthlm, 4:o, s 401-—410). — Zur Entwicklung der at-tischen Theseussage (Strena philologica Up-saliensis. Festskrift tillägnad Per Persson på hans 65-årsdag nyårsafton 1922, Upsala

1922, s 240—-247). ¦— Några grekiska vaser i Nationalmuseum. Sthlm 1925. 11 s, 4 pl. (Nationalmusei småskrifter, 1.) ¦— Studien zu den attischen Reliefs des V. Jahrhunderts v. Ghr. Inaugural-Dissertation . . . Lund. Upps 1926. 4:o. VII, 151 s. 18 pl. — Utställning av gåvor och adresser i anledning av H. m. Konung Gustaf V:s 70-års jubileum. Sthlm 1928. 30 s, 72 pl. (Nationalmusei utställningskataloger, n:r 29; tills med Å Stavenow.)

¦—¦ Allmän konsthistoria. Antiken (Kunskap. Universitet för alla..., d 1, Sthlm 1929, 4:o, s 365—396). — Grekisk och romersk konst. Sthlm 1932. 4:o. 348 s. (Bonniers allmänna konsthistoria.) 2. uppl 1939. [Rev uppl, bearb av G Säflund] 1958. 333 s. (Al-dusserien, 6.) 2., revid uppl 1964. 351 s. 3., helt omarb uppl 1971. 338 s. [övers] Helsinki 1961. 367 s. Khvn 1962. 338 s. London 1968. 250 s, 48 pl-bl. ¦—- Eine attische Darstellung von Eos und Kephalos (Symbolae philologicae O. A. Danielsson octogenario dicatae, Upsa- liae 1932, s. 122—124, 1 pl-bl). Bidrag i NMÅ, 1919—1920, 1922—1926, Sthlm, o i Konsthistorisk tidskrift, 1932, 1934—1939, Sthlm, 4:o.

Utgivit: Meddelande från Lektorernas förening, n:o 1—24, Sthlm 1933—38.

översatt: F Poulsen, Kretisk-mykensk konst, Sthlm 1927, 224 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 19 juni 1931, nr 64, RA. H Gejrot o P H Räf, Lärar-matr 1934 (1934).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst G U Kjellberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11525, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Åkerström), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11525
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst G U Kjellberg, urn:sbl:11525, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Åkerström), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se