Ingrid Kjellström

Född:1904-09-07 – Solna församling (Hedvig Eleonora församling, Stockholms län)
Död:1946-09-24 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Pianist, Cembalist, Pianopedagog


Band 21 (1975-1977), sida 232.

Meriter

2 Kjellström, Ingrid, dtr till K 1, f 7 sept 1904 i Solna (enl fdb för Hedv El, Sthlm), d 24 sept 1946 i Sthlm, Ad Fredr. Pianist, cembalist o pianopedagog.

G 1) 6 april 29 (—34) i Sthlm, Engelbr, m advokaten Boo Thure Holger Stenbäck, f 5 juni 01 i Karlshamn, f 10 okt 69 i Ullervad, Skar, son till red Ture S o Anna Hallengren samt senare (35) omg m Anna-Greta Johansson; 2) 19 aug 39 i Oslo (enl vb för Ad Fredr, Sthlm) m konstnären Johan Christian Castberg, f 1 febr 11 i Bergen, Norge, son till violinisten o musikakademidir Torgrim C o Ida Anker samt senare omg m Fredrikke Mustad.

Biografi

K erhöll från sjuårsåldem pianolektioner av Anna Selander, en av faderns pianister 1909—12, o bedrev fortsatta pianostudier för Lennart Lundberg till i mitten av 20-talet. 19 åtföljde hon sin far på en mellansv turné o inträdde i slutet av 22 som ständig partner åt denne vid turnéerna.

K medverkade vid c:a 600 av faderns konserter, o det intima samarbetet med denne o hans stråkkvartett gav henne en förträfflig skolning o gjorde henne tidigt till en rutinerad o stilsäker ensemblespelare, väl förtrogen med skilda arter av kammarmusik. Under de lappländska musikveckorna 23—28, då hon var kvartettens pianist, hade programmen rika inslag av kammarmusik med piano av tonsättare som Berwald, Brahms, Dvorak, Mozart, Schumann o Saint-Saëns, o dessa verk framfördes i regel även under Luleå-veckan o vid kvartettens fortsatta turné genom Norrland. Då Sthlms konsertförening 29 anskaffat en cembalo, reste K till Berlin för cembalostudier för prof E Wolff o blev följande år anställd som ord pianist i konsertföreningen (piano, cembalo, celesta). Ett Fredrika Bremer-stipendium möjliggjorde fortsatta cembalostudier i England för specialisten Arnold Dolmetsch.

K medverkade i sv radio under 30-talet med egna program, som extra pianist i Radioorkestern o Sune Waldimirs orkester, som pianist i Kammartrion o Kammarkvintetten, i samspel med violinisterna Gösta Björk o Sven Karpe, cellisterna Carl Christiansen o Gunnar Norrby, flöjtisten Carl Achatz, sångarna Folke Jonsson, Tatiana Angelini o a, vidare i en rad historiska program av typen En afton i Sans-Souci, Svenska bilder, Musikfest på Gustavianum, Londonbilder, Musik på gamla instrument, Ett lijtet collegium musicum. 38—39 gjorde hon en egen radioserie med rubriken Musikaliska dyrgripar.

Tillsammans med sin far var K från början av 20-talet en ofta o gärna sedd gäst hos Mazerska kvartettsällskapet, Folkkonsertförbundet/Intim Musik, sthlmsfilialen av Alliance française o Sv ungdomsringen för bygdekultur. Hon framträdde som pianist även i Oslo o Khvn. Sedan mitten av 20-ta-let verkade hon som pianopedagog i Sthlm. Hennes cembalo tillföll Mazerska sällskapet efter hennes tidiga bortgång 46.

Författare

Axel V SundkvistSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s anteckn:ar 24—29 över konserterna tillsammans med K 1 förvaras i Musikmus i Sthlm. 85 brev o vykort från K 1 o K 2 till folkskollärare Ragnar Schöblom i Tranås i dennes ägo.

Källor och litteratur

Källor o litt: se under K 1.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ingrid Kjellström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11552, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel V Sundkvist), hämtad 2023-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11552
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ingrid Kjellström, urn:sbl:11552, Svenskt biografiskt lexikon (art av Axel V Sundkvist), hämtad 2023-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se