A Ernst W Klercker, af

Född:1881-12-28 – Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads län
Död:1955-05-18 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Arméofficer, Generalstabsofficer


Band 21 (1975-1977), sida 298.

Meriter

3 af Klercker, Achates Ernst Wilhelm, bror till K 2, f 28 dec 1881 i Kristianstad, d 18 maj 1955 i Helsingborg. Mogenhetsex vid Norra latinlärov i Sthlm vt 00, volontär vid 2:a livgrenadjärreg 25 maj 00, elev vid krigsskolan på Karlberg sept 01, officersex 28 nov 02, underlöjtn i nämnda reg 12 dec 02, vid reg 10 sept 03, löjtn där 2 febr 06, genomgick krigshögsk okt 09—juli 11, löjtn 1 kl vid reg 3 nov 11, aspirant vid generalstaben okt 12—april 15, stabsadjutant o kapten vid generalstaben 14 juni 16, kapten i reg 4 maj 17, adjutant hos chefen för generalstaben maj 17—sept 21, lär i taktik vid krigshögsk okt 17—okt 18 o okt 23—31, major i generalstaben 11 maj 23, stabschef vid militärlärov:inspektionen juli 23—okt 26, major vid generalstaben 17 sept 23, avd:-chef vid generalstabens utrikesavd 1 nov 26—30 juni 30, överstelöjtn där 3 juni 27 (from 1 jan 28), chef för infanteriofficersskolan 28—30, chef för krigsskolan på Karlberg juli 30—33, överste i armén 11 nov 32, överste o chef för Hälsinge reg 24 febr 33— 31 maj 34, chef för lantförsvarets kommandoexp 1 juli 34—31 juli 36, överstes o brigadchefs tjänsteställn 30 juni 36, tf chef för arméstaben 1 aug 36, generalmajor i armén 19 mars 37, chef för l:a arméfördeln 1 juli 37—30 juni 42, chef för 1:a militärområdet 1 juli 42—31 mars 47, generallöjtn i generalstabens reserv 1 mars 47, avsked ur aktiv tjänst 1 april 47. — LKrVA 27.

G 12 okt 07 i Hakarp, Jönk, m Anna Ingegerd Maria Tham, f 10 april 87 där, d 16 nov 63 i Helsingborg, dtr till bruksägaren Gustaf Wilhelm Sebastian T o Julia Elisabet Louise Reuterskiöld.

Biografi

Yngst i en syskonskara av sju bröder, moderlös vid tre års ålder o faderlös i 15-årsåldern ställdes Ernst af K tidigt inför uppgiften att kunna klara sig själv. Från födelse- staden Kristianstad flyttade K kort efter faderns död till Sthlm. Han var tidigt inriktad på officersyrket o började sin militära bana vid 2:a livgrenadjärregementet i Linköping. Sedan han gått igenom krigshögskolan 09—11, tjänstgjorde han som generalstabsofficer i ett flertal befattningar. Han var också lärare i taktik vid krigshögskolan under ett par perioder 17—31 o chef för krigsskolan på Karlberg 30—33. Den krävande tjänstgöringen inom generalstaben o de militära skolorna var för K mycket meriterande o gav honom stor erfarenhet på olika militära områden. Han var en framstående militärpedagog, o hans bok Militär psykologi (30) var den första i sitt slag i landet. K var 30 chef för den första militärpedagogiska kursen i Sverige o gjorde på detta område en förnämlig insats. Hans militärpsykologiska författarskap var influerat av liknande arbeten av tyska militärer, särskilt ett av K Hcsse, som K anför bland sina källor.

1 juli 37 tillträdde K chefsskapet över 1:a arméfördelningen med chefsexpedition först i Helsingborg o efter någon tid i Kristianstad. Han uppehöll denna befattning under hela andra världskriget. Den omorganiserades from 1 juli 42. l:a arméfördelningen blev därefter 1:a militärområdet, o arméfördelningschefen blev militärbefälhavare. Med tyskarna på andra sidan Öresund var befälet över trupperna i södra Sverige, där Skåne stod i blickpunkten, särskilt maktpåliggande. Vid några tillfällen, främst i slutet av aug 43, då den s k permittenttrafiken upphörde, måste K efter direktiv från högre ort förhandla med tyskarna, vilket han genomförde taktfullt o med gott omdöme.

De egenskaper som särskilt utmärkte K var kunnighet, klokhet o en outtröttlig arbetsförmåga. I en bilaga till sitt arbete Militär psykologi har K beträffande ämnet Ledarskap o disciplin valt ut en del citat ur ett engelskt arbete, där det bl a heter: "En officer måste vara gentleman .... Officerspersonalen består av gentlemän, som leva som gentlemän". Detta kunde nästan ha varit K:s egna ord. När han i början av 30-talet var chef på Karlberg, var hans "nom de guerre" bland kadetterna "Dess Gentleman", en allusion på "Dess hvita lustslott", som krigsskolan ibland kallades av kadetterna.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s föreläsnrar i militärpsykologi o taktik vid krigshögskolan mm i s militärområdets arkiv, Kristianstad. Brev från K i RA (till A Gyllenkrok) o i KrA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Order. Handledning för avfattande av order i fält med applikatoriska exempel jämte hänvisning till vederbörliga reglementen. [Sthlm, tr] Linköping 1919. 298 s, 1 karta, 5 tab. •—¦ Några synpunkter rörande marscher. Sthlm 1927. 30 s. (KrVAH och tidskrift, 1927, bihäfte n:r 2.) — Militär psykologi. Sthlm 19[30—]31. 124 s. (Ibid, 1930, bilaga.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Tjänsteförteckrr.ar o Biogra-fica, KrA.

Generalstaben 1873—1923 (1923); J E Gester, Generallöjtn A E W K (KrVAH 1955); B G Söderberg, Norra Latin 1900— 1955 (Sveriges studenter, 8, 1959); W Sten-hammar o R Stenbock, K andra livgrenadjär-reg (1941); T Wennerström, K krigsakad o k krigsskolan 1792—1935 (1936). — Nekr:er i dagspressen.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Ernst W Klercker, af, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11591, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11591
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Ernst W Klercker, af, urn:sbl:11591, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se