Anders Knape Hansson

Född:1720-01-03 – Uddevalla församling, Västra Götalands län
Död:1786-10-26 – Uddevalla församling, Västra Götalands län

Sjökapten, Köpman, Skeppsredare


Band 21 (1975-1977), sida 367.

Meriter

Knape Hansson, Anders, f 3 jan 1720 i Uddevalla, d 26 okt 1786 där. Föräldrar: handlanden o sjökaptenen Hans Andersson o Inger Knape. Sjökapten, köpman o skeppsredare i Uddevalla, skapade tills med hustrun genom donation barnhusinrättningen vid Gustavsberg vid Uddevalla 72, erhöll K M:ts medgivande till inköp av säteriet Gullmarsberg i Skredsvik, Göt, 1 sept 84, deläg i handelsfirman Hasselgren & Björkman, Sthlm.

G 3 nov 58 i Uddevalla m Catharina Hegardt, f 27 mars 36 där, d 6 juli 72 där, dtr till rådmannen Petter Josias H o Torborg Bruhn (Brunjeansson).

Biografi

Anders K Hansson for tidigt till sjöss, blev kapten på handelsfartyg o förvärvade efterhand flera egna skepp. Han fick på 1750-talet burskap i Uddevalla o skapade med tiden en ansenlig förmögenhet. K är känd som grundaren av Gustavsbergs barnhus. 10 april 72 donerade nämligen K o hans hustru, som var barnlösa, gården Baggetofta, som K köpt 66 för 8 800 dlr smt, till "ett barnhus för fattige magistratspersoners, handlandes o hantverkares barn, som där komma att njuta föda o nödig undervisning". Det var sålunda fråga om en internatskola. Barnen, uteslutande pojkar, skulle enligt det 82 fastställda reglementet vara föräldralösa eller söner till medellösa föräldrar o vara födda i Bohuslän. Gustav III stadfäste 14 mars 74 donationen o tillät att namnet Baggetofta ändrades till Gustavsberg.

K förvärvade 84 säteriet Gullmarsberg, som tillfördes barnhusstiftelsen. Skolan öppnades 76 o upphörde först 1924. Där undervisades utom i modersmålet, kristendom o matematik även i latin, tyska, engelska o franska, sång, musik o slöjd. Studiet av främmande språk ansåg K i synnerhet vara till nytta för dem, "som för sjöväsendet ägde lust o böjelse". Särskilt mån var K om musikundervisningen o föreskrev, att om någon elev visade särskild fallenhet för musik skulle han "få lära att spela eller blåsa på något instrument, helst musiken är av den art, att den liksom lättar människosinnet". K hade redan innan reglementet kom till anställt en musikant som varje onsdag o lördag "med särdeles framsteg informerat barnen".

K drev även skeppsvarv på Gustavsberg, o 75 uppfördes ett badhus vid hälsobrunnen, som från 1800-talets början blev känd som badort. Enligt bouppteckningen ägde K nio fartyg.

Författare

C Vilhelm JacobowskySök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s utförliga testamente o skolreglemente tr bl a av H Granfelt i nedan a a. — Brev från K till P Alströmer i UUB.

Källor och litteratur

Källor o litt: H Granfelt, Gustavsbergs barnhus o badort (1926); P Hegardt, Biogr antecknrar om släkten Hegardt (1928); G V Jacobowsky, Gustafsberg, Sveriges äldsta badort (1958); S Kristiansson, Uddevalla stads hist, 2 (1953); Minnesblad vid invigningen af Gustafsbergs nya barnhusbyggnad (1897); F Signeul, Minnesanteckn:ar om Gustafsbergs barnhus (1906); Sv biogr lex, NF, 6 (1865— 68).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Knape Hansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11648, Svenskt biografiskt lexikon (art av C Vilhelm Jacobowsky), hämtad 2021-09-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11648
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Knape Hansson, urn:sbl:11648, Svenskt biografiskt lexikon (art av C Vilhelm Jacobowsky), hämtad 2021-09-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se