Knaust, släkterBand 21 (1975-1977), sida 368.

Biografi

Knaust, släkt, härstammande från Christian K (omkr 1686—1767). Han var född i Dresden o kom tidigt i tjänst hos Casten Feif (bd 15), som han följde till Poltava, Bender, Adrianopel o Stralsund. K blev sedan strandridare i Ystad 1716 o i Tribsees i Pommern 1732 samt var sjötullsbesökare i Ystad 1737—45.

Hans son Johan Jörgen K (1732—1802) var först perukmakare i Ystad men blev sedan klockare i Simris, Krist. Dennes son perukmakaren Johan Jacob K (1769—1833) i Helsingborg var far till husaren, sedermera skomakarmästaren Christopher K (1806— 60-talets början) i Helsingborg, som i mitten av 1840-talet rymde till Danmark. Han var far till Gustaf Ferdinand K (1835—83), som 1850 flyttade till Halmstad, där han en tid var markör på en biljard. Efter verksamhet som biljardägare i Växjö från 1854 o i Kalmar från 1855 flyttade han 1856 till Sundsvall. Där innehade K till en början den s k Skomakarekällaren men öppnade sedan vid stadens hamn Hotell K, där han från 1861 även hade källarrörelse. Från 1870-talet drev han sommartid rörelsen på Tivoli i samma stad. 1881 fick K arrendera det i Sundsvalls stadshus inrymda hotell- o restaurangföretaget, varvid han måste överlåta sitt eget hotell till en annan person. Han beskrives som en i sitt yrke väl förfaren, glad o älskvärd man. Ett par av hans söner emigrerade till Tyskland. Sonen Olof (Olle) Wilhelm K (1878—1951) blev läkare i Sthlm.

Gustaf Ferdinand K:s äldre bror skomakarmästaren Johan Jacob K (1829—89) i Helsingborg hade söner som emigrerade till Sydafrika, England, USA o Tyskland. Sonen Gustaf Oscar K (1852—1921) flyttade till farbrodern i Sundsvall 1868 o grundade där 1878 tillsammans med Axel Larsson firman G Knaust & Larsson för partihandel med kolonialvaror, spannmål o foderämnen m ni. Denna firma utvecklades så småningom till betydande omfattning. 1892 ombildades firman till Importab G Knaust & Larsson. K var VD där till 1903, då han efterträddes av sin systers man C R Schmiedrich, o blev 1909 ordf i bolagets styrelse. Han var dessutom ordf eller ledamot i styrelserna för en rad andra företag o blev ledamot av Sundsvalls stadsfullmäktige 1892 (ordf i drätselkammaren 1898—1908, ordf i stadsfullm 1911—20) o ordf i dess köpmannaförening 1895, landstingsman 1902 o ordf i Västernorrlands o Jämtlands läns handelskammare 1914. 1909—18 var Gustaf K rdgm i FK (högern).

Hans yngre bror Adolf Fredrik K (1856— 1907) var från 1872 hos farbrodern i tur ö ordning kypare, kassör o bokförare o drev 1883—85 för dennes änkas räkning hotell- o restaurangföretaget i Sundsvalls stadshus. 1885 öppnade han ett utvärdshus på Tivoli, o 1887 övertog han Hotell Nord i samma stad, som dock redan 1888 förstördes genom den eldsvåda som då ödelade en stor del av Sundsvall. 1891 öppnade K nuv Hotell K, där hans son Oscar Fredrik K (1886—1943) var prokurist från 1909. Denne drev hotellet efter sin mors död 1917, från 1921 om-bildat till Hotell K ab med honom som källarmästare o styrelseledamot. Han publicerade En krögares gesällvandring (1942) o Mitt etui (1943), båda memoarböcker, samt Oscar K:s lilla kokbok. Husmanskost med kulinarisk spets (1943). Son till honom var restaurangchefen Gustaf Adolf Gunnar K (1913—75) i New York. Oscar K:s bror civilingenjör Nils Jacob K (1887—1962) blev 1922 kemist o driftsingenjör vid Sthlms superfosfatfabriks ab:s filial i Ljungaverk, Torp, Vnl, o 1941 överingenjör där.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Civildep:s arkiv E I: 2329, nr 37, överdir:s vid sjötullen arkiv: Personella berättelser 1765, f 83v, RA; utredn o korresp om släkten K i V Ljungfors saml, LUB.

G Bergström, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland o Blekinge samt på Gotland 1658—1765 (duplic 1958); S Edberg, Gunnar K in memoriam (SvD 23 april 1975); O Feuk, Oscar K (Medelpad 1944); Gunnar K (DN 23 april 1975); Gustaf K (H8D 21, 1919—20); Oscar K, Mitt etui (1943), särsk s 37—49; V Millqvist, Sv riksdagskalender 1909 (1909); Nils K (SvD 24 juni 1962); Oscar K t (SvD 9 mars 1943); Samkar af anmälningar till handelsregistren 1889, 1891—93, 1895—96 (1890—97); d:o till abs-, förenings- o handelsregistren 1897—98, 1902—03 (1898—1904); d:o till absregistret mm 1904, 1907, 1909—13, 1915—18, 1920—22 (1905—23); SMoK; SPG; S S, Oscar K in memoriam (SvD 11 mars 1943); Sundsvalls hist, 4 (1921—22), 5 (1943), s 45, 50, 169, 247, 250, 252, 259, 499, 578; Sv förfdex 1941—50 (1953); SvTeknF; Sveriges äldsta företag (1923); Väv inom handel o industri? 1944—45 (1944). — H Höglund, Hus o människor. En vandring genom sekelskiftets Sundsvall (1970).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Knaust, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11649, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11649
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Knaust, släkter, urn:sbl:11649, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se