Knut Mikaelsson

Död:1527-02-21

Upprorsledare, Präst


Band 21 (1975-1977), sida 389.

Meriter

Knut Mikaelsson (kallad mäster Knut), avrättad 21 febr 1527 i Sthlm. Var baccalaureus, när han inskrevs vid Leipzigs univ:s fil fak 16 aug 05, magister in artibus där 28 dec 08, prebendat i Uppsala stift sommaren 09, kanik i Västerås stift trol 14, domprost i Västerås (vald av domkap) 21, avsatt sept 23.

Biografi

K, som var från Sthlm, inskrevs 1505 vid Leipzigs univ, där han tre år senare blev magister. Hemkommen följande sommar placerades han först i Uppsala stift men flyttades till Västerås, där han vid sidan av kollegan Peder Jakobsson "Sunnanväder" kom att tillhöra den inom kapitlet starka Sten Sture-fraktionen. Som riksföreståndarens representant mottog han 18 i Skara med en stor hedersgåva den påvlige legaten Arcimboldus o blev dennes ombud i avlatshandeln.

K engagerade sig verksamt i Gustav Erikssons befrielsekamp o skall i dess begynnelseskede ha tjänstgjort som kansler (Peder Svart). Redan 21 blev han emellertid domprost i Västerås. Vid kungavalriksdagen i Strängnäs 23 förordade han i en latinsk oration Gustav Eriksson o postulerades vid midsommartid av Uppsala domkapitel till ärkebiskop, troligen med kungens goda minne. Men kort därefter ändrades bilden. Han avsade sig, enligt kapitlet på grund av kyrkans stora nöd, dock förmodligen efter k påtryckning (Carlsson). Den definitiva brytningen kom sept 23, då Gustav I vid ett dramatiskt möte på kapitelsalen i Västerås avlägsnade Peder Jakobsson o K från biskops- resp domprostämbetena. Orsaken var prelaternas opposition mot kungens hårda ekonomiska kyrkopolitik men också deras missnöje med att deras forna fiender o medtävlare alltmer favoriserades, bl a bröderna Johannes o Olaus Magnus, av vilka den förre i aug 23 föreslogs till ärkebiskop i stället för K.

I början av 25 drog K till norra Dalarna, där Peder Jakobsson satt igång det s k första dalupproret, vilket dock fram på sommaren ebbade ut. De båda prelaterna flydde till Norge, varifrån K mot lejdebrev utlämnades i juli 26. Vid en rättegång i Sthlm 9 aug inför medlemmar av riksrådet o Sthlms magistrat — ej en andlig domstol som utlovats — förklarades han skyldig till högförräderi. Riksråden bad dock kungen att benåda honom. Då även Peder Jakobsson kommit i kungens hand, fick de tillsammans göra ett skymfligt intåg i Sthlm, enligt Peder Svarts skildring klädda i gamla trasiga korkåpor o ridande baklänges på svultna hästar, K med en biskopsmössa av näver på huvudet. På Stortorget tvingades de dricka bödeln till. Båda avrättades offentligt, K i Sthlm 21 febr 27, tre dagar efter Peder Jakobssons halshuggning i Uppsala.

Författare

Ivan SvaleniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Avlatsbrev av K för kaniken Arvid Siggesson, Fellingsbro 15 febr 1518, faksimil hos Sjödin 1937 (jfr nedan).

Källor och litteratur

Källor o litt: G Carlsson, Peder Jakobsson Sunnanväder (HVLA 1948—49); GIR 1—7 (1861—77), passim; Die Matrikel der Uni-versität Leipzig, ed G Erler, 2 (1897), s 416, 442; Peder Svart, Gustav Vasas krönika, ed G Westin (1964); L Sjödin, Meddelanden om kanslistilar under de yngre Sturarnas o Gustav Vasas tid (MRA 1933), s 69—71; dens, Arvid Siggessons brevväxl (Gamla papper ang Mora sn, 2, 1937); STb 1524—29, ed L Larsson med reg av S Ljung (VSLÅ 1929— 40); R Stensson, Peder Jakobsson Sunnanväder o maktkampen i Sverige 1504—27 (1947); KB Westman, Reformationens genombrottsår i Sverige (1918); G Wieselgren, Sten Sture dy o Gustav Trolle (1949); Västerås hm, 1: 1 (1939). — K Kumlien, Västerås till 1600-talets början (1971).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Knut Mikaelsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11663, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11663
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Knut Mikaelsson, urn:sbl:11663, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ivan Svalenius), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se