K Erik Knutson

Född:1882-12-09 – Varbergs församling, Hallands län
Död:1959-07-07 – Göteborgs Annedals församling, Västra Götalands län

Läkare


Band 21 (1975-1977), sida 391.

Meriter

Knutson, Knut Erik, f 9 dec 1882 i Varberg, d 7 juli 1959 i Gbg, Annedal. Föräldrar: fabrikören Aron K o Maria Eriksson. Mogenhetsex vid Halmstads h a l vt 01, inskr vid LU ht 01, med fil ex där 31 jan 03, MK vid Kl 12 sept 06, ML där 29 maj 12, amanuens vid kir avd på Sabbatsbergs sjukhus, Sthlm, 13, vid Serafimerlasarettets poliklinik för öron-, näs- o halssjukdomar där 14, vid kliniken för öron-, näs- o halssjukdomar på Sabbatsbergs sjukhus 15, vid Sahlgrenska sjukhusets avd för öron-, näs- o halssjukdomar, Gbg, 10 okt 15, avddäk där 10 okt 16, överläk där 33—31 dec 47. — Med hedersdr i Gbg 10 okt 53.

G 19 sept 25 i Sthlm, Joh, m Hjördis Helena Ahlbom, f 24 sept 94 i Gävle, dtr till grosshandl Filius Egidius A o Emma Augusta Svensson.

Biografi

I Sverige byggde den dynamiske Gunnar Holmgren (bd 19) upp den moderna öron-, näs- o halssjukvården. Erik K, som var en av hans tidigaste lärjungar, var den förste av dem, som blev chef för en öronavdelning. I 32 år ledde han från 1915 med fast hand denna avdelning vid Sahlgrenska sjukhuset i Gbg, de första åren som ensam läkare, de senare åren som chef för en stab av specialister. På den grund han fått hos Holmgren skaffade han sig ett på rik erfarenhet grundat vetande i sitt fack, noga inrutat o med bestämda handlingslinjer för varje situation. En rad unga läkare tjänstgjorde hos honom för att sedan bli lasarettsläkare eller praktiker. Han var en fordrande chef, o de fick genomgå en hård skola, men den prisades efteråt som lärorik för det praktiska arbetet. När K började, var huvuduppgiften att behandla infektioner inom öron, näsa o hals för att förebygga, att de spred sig till hjärna o hjämhinnor, när han slutade hade man fått kemo- o antibioticaterapi o specialiteten ändrade därigenom karaktär; tal- o hörselvård samt tumörkirurgi stod nu under utveckling. K:s stora insats för sjukvården var förutom hans egen gärning den utbildning han gav många blivande öronläkare.

K visste vad han ville o stod för sitt ord. För sina vänner o lärjungar var han ett fast stöd. Han var vänlig o omtänksam, föredrog att leva stillsamt o tillbakadraget o odlade sina litterära, språkliga o botaniska intressen.

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Några fall av varbildning i näsans bihålor med intracraniell komplikation (Nordisk tidskrift för oto-rhino-laryngo-logi, bd 1, 1916, Sthlm, s 384—398). — On endonasal operations of the lacrymal sac ac-cording to West (Acta oto-laryngologica, vol 3, 1921—1922, Sthlm (tr Wien) 1922, s 127—133). — The operative treatment of the otogenic thrombophlebitis (ibid, 6, 1924, Sthlm, s 359—377). — Experiences gained from radical operation without plastic surgery of the auditory canal in chronic otitis (ibid, 8, 1925, Sthlm (tr Hfors) 1926, s 199—208). — Erfarenheter vid avlägsnande av knappnålar ur perifera broncherna (Nordisk medicin, bd 17/20, 1943, Sthlm (tr Hfors), 4:o, s 2231 f). — Om främmande kroppar i larynx och broncherna samt deras behandling (Svenska läkartidningen, årg 41, 1944, Sthlm, s 188— 194). — Bidrag i Hygiea, årg 79—83, 1917— 1921, 86—87, 1924—1925, Sthlm.

Källor och litteratur

Källor o litt: SLH 4:3 (1933); L Öberg, Gbgsläkare. Levnadsbeskrivn:ar i Gbgs läkaresällsk (1961).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Erik Knutson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11665, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11665
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Erik Knutson, urn:sbl:11665, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se