Gösta L A Knutsson

Född:1908-10-12 – Klara församling, Stockholms län
Död:1973-04-04 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Radioman, Barnboksförfattare


Band 21 (1975-1977), sida 392.

Meriter

Knutsson, Gösta Lars August, f 12 okt 1908 i Sthlm, Klara, d 4 april 1973 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Karl Lars Knut Johansson o Julia Augusta Askerberg. Studentex vid h latinlärov på Norrmalm i Sthlm vt 26, inskr vid UU ht 26, FK där 29 maj 29, FM 15 sept 31, ordf i Uppsala studentkår ht 36–vt 38, ab Radiotjänsts (från 57 Sveriges radio ab) ombud i Uppsala 36–69, ordf i Uppsala studentkårs allm sångfören från 59. Förf.

G 16 aug 47 i Sthlm, Hedv El, m Erna Nastenka Eng, f 11 jan 26 i Gbg, Haga, dtr till förf Uno E o Ester Gunhild Reimertz.

Biografi

Gösta K studerade i Uppsala humanistiska ämnen i ursprunglig avsikt att bli lärare eller bibliotekarie. Då han 1936–38 var studentkårens ordf, var därmed förenat uppdraget att fungera som platsombud o hallåman i Uppsala för Radiotjänst. K blev starkt intresserad av verksamheten, övergick till radion som huvuduppgift o kvarstod som programombud i Uppsala till 69.

Som radioman blev K framför allt känd som organisatör av frågesporten, under lång tid en av Sveriges radios största succéer. Efter engelsk o amerikansk förebild introducerade K från början frågesporttävlingar mellan studentnationerna i Uppsala o vid turnéer i folkparkerna tillsammans med "allvetaren" fil lic Ejnar Haglund. 1 dec 38 sändes för första gången ett program av denna karaktär i radio. Därmed var början gjord, o under årtionden ledde K i radion med outtömlig variationsrikedom allmänbildningstävlingar mellan olika kategorier av medverkande. Synnerligen populära blev likaså hans övriga programserier av underhållningskaraktär: Månadens magasin, som han ledde under åtta år, Oförberedda talares klubb, Knepiga klubben m fl. K:s varma känsla för barn gjorde honom också till en utmärkt ledare av program för de yngsta radiolyssnarna.

Samtidigt med verksamheten i radio vann K stark popularitet som en av Sveriges mest kända barnboksförfattare. Redan i hemmet o under skoltiden hade han glatt sin omgivning med små präntade skämttidskrifter, o 25 framträdde han vid en skolfest med det dramatiska lustspelet Informatorn på Björkeberga. 39 gjorde han sin egentliga debut med barnboken Pelle Svanslös på äventyr, som blev en utomordentlig succé, utgavs i en mängd upplagor med tillsammans över en miljon exemplar på svenska o översattes till tio språk. Bokens huvudfigur, en katt utan svans, har måhända delvis sin förebild i Oscar Rydqvists kattböcker på 20-talet men är helt självständigt skildrad i en realistiskt komponerad värld, som hämtat drag från uppsalamiljön o K:s umgängeskrets. Boken följdes av en rad fortsättningar om samma huvudfigur o av böcker om andra djur. K översatte o bearbetade, delvis tillsammans med sin hustru, också en mängd utländska barn- o ungdomsböcker. Hans strävan att höja serietidningarnas standard med serien Tuff o Tuss vann erkännande av bedömare inom skolvärlden. Underhållningsprogrammen i radio medförde som biprodukt böcker om frågesport o sällskapslekar, o han bidrog regelbundet till underhållningssidorna i SvD o Expressen med material av liknande karaktär.

Alltifrån studieåren vid univ blev K uppsalamiljön trogen. Han deltog livligt i studentlivet som nationskurator o kårordf, o som redaktör för studenttidningen Ergo 40–42 gjorde han en betydelsefull insats i de under krigsåren aktuella internationella problemen inom studentvärlden. Uppvuxen i ett musikaliskt bildat hem var K mycket aktiv inom musiklivet i Uppsala, bl a under flera år som ordf i Uppsala studentkårs allmänna sångförening, under hans ledning ombildad till en blandad körförening. I sällskapliga sammanslutningar som Juvenalorden o Samfundet SHT intog han med sina rika talanger en framskjuten ställning. Under sina senaste år intresserade han sig för Rotary, där han blev distriktsguvernör. K:s varma känsla för djur kom honom att engagera sig i kampen för djurskydd. Han var ordf i Hundfrämjandet o redaktör för tidskriften Hundjournalen, som han grundat 65.

Med sin rika personliga utrustning skapade sig K en egen o originell bana. Ehuru personligen vänfast kunde han stundom hålla påtaglig distans till människor o var i umgänget ej sällan fåordig o ospontan. Men vid större organiserade framträdanden, i hans radioverksamhet o i hans författarskap kom hans spelande intellekt o hans lekfulla, vänliga humor på ett annat sätt till sin rätt. Han blev en glädjespridare som få o vann under årtionden en enastående uppskattning o popularitet.

Författare

Gert HornwallSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

K:s arkiv i UUB.

Tryckta arbeten

Musikaliska uppsalaminnen (Hågkomster och livsintryck 19: Bland professorer och studenter . . . , Upps 1938, s 425—433). — Pelle Svanslös på äventyr. Sthlm 1939. 140 s. (Bonniers barnbibliotek, 51.) [Nya tr] 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1950. [Nya utg:] 1953. 113 s. 1962. 108 s. [Ny uppl] 1964. [Nya tr] 1965, 1968. Övers: Pelle Halelos paa Eventyr, 1940, [2.]—4. uppl 1961, 1965, 1967, 2. tr 1971, Pekka Töpöhännän seikkailut, 1943, 2.—12. uppl 1948, 1950, 1953, 1955, 1957, 1963, 1966, 1967, 1970, 1973, 1974, Pelle-Zonder-Staartje op avontuur, [1947,] Petter Stump på eventyr, 1944, Pelle Svanslos . . . , 1964, Przygody Filonka Bezogonka, 1961, 2. uppl 1968, Petter Schwanzlos, Stuttgart 1953, 2. uppl 1954. ¦— Pelle Svanslös på nya äventyr. Sthlm 1940. 132 s. (Ibid, 60.) [Nya tr] 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1951. [Nya utg:] 1954. 120 s. 1962. 108 s. [Ny uppl] 1964. [Nya tr] 1966, 1969. Övers: Pelle Halelos paa nye Eventyr, 1942, 2.-4. uppl 1961, 1965, 1968, Pekka Töpöhännän uudet seikkailut, 1943, 2.—10. uppl 1948, 1950, 1953, 1956, 1963, 1966, [nya tr] 1969, 1971, 1973, 1974, Pelle-Zonder-Staartje en zijn vrienden, [1950,] Petter Stump på nye eventyr, [1944,] Pelle Svanslos .. ., 1964, Nowe przygody Filonka Bezogonka, 1962, Nuevas aventuras de Pele Rabén, 1948. — Pelle Svanslös i Amerika. Sthlm 1941. 126 s. (Ibid, 65.) [Nya tr] 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950. [Nya utg:] 1956. 105 s. 1962. 109 s. [Nya tr] 1965, 1966. Övers: Pelle Halelos i Amerika, 1944, 2.—4. uppl 1962, 1966, 1970, Pekka Töpöhäntä Ameri-kassa, 1944, 2.—11. uppl 1949, 1950, 1953, 1956, 1963, 1966, 1969, 1971, 1973, 1974, Pelle-Zonder-Staartje in Amerika, [1950,] Petter Stump i Amerika, 1946, Pelle Svanslos . . . , 1965. — Pelle Svanslös klarar sig. Sthlm 1942. 138 s. (Ibid, 70.) [Nya tr] 1943, 1944, 1946, 1948, 1951. [Ny utg] 1955. 111 s. Övers: Pelle Halelos klarer sig, 1946, Pekka Töpöhäntä pääsee pälkähästä, 1944, 2.-—8. uppl 1950, 1952, 1956, 1969, 1970, 1972, 1974, Pelle-Zonder-Staartje redt zich er uit, [1950,] Pele Rabon triunfador, 1947. — Hur ska det gå för Pelle Svanslös? Sthlm 1943. 140 s. (Ibid, 74.) [Nya tr] 1943, 1944, 1945, 1946, 1948, 1951. [Ny utg] 1962. 111 s. [Nya tr] 1965, 1967. Övers: Hvordan skal det gaa Pelle Halelos?, 1947, 2. uppl 1966, Mi-tenkähän -Pekka Töpöhännän käy?, 1945, 2.-9. uppl 1950, 1952, 1956, 1963, 1966, 1969, 1971, 1973, Pelle-Zonder-Staartje. Hoe het afliep, [1950,] Lo que le paso a Pele Rabon, 1947. — Vem vet vad? 500 fyndiga frågor. Sthlm 1943. 141 s. [Nya tr] 1943, 1944. 1945. — Pelle Svanslös och taxen Max. Sthlm 1944. 125 s. (Bonniers barnbibi, 78.) [Nya tr] 1944, 1945, 1946, 1948, 1951. [Ny utg] 1963. 105 s. [Nya tr] 1965, 1967. Övers: Pelle Halelos og graevlingehunden Max, 1949, 2. uppl: . . . og gravhunden Max, 1967, Pekka Töpöhäntä ja Mauri mäyräkoira, 1945, 2.-9. uppl 1950, 1952, 1956, 1964, 1968, 1970, 1973, 1974, Pelle-Zonder-Staartje en het hondje Max, [1950,] Pele Rabon y el pero Max, 1947. — Pelle Svanslös i skolan. Sthlm 1945. 128 s. (Ibid, 88.) [Nya tr] 1945, 1946, 1948, 1950, 1953. [Ny utg] 1963. 103 s. [Nya tr] 1965, 1966, 1968. Övers: Pelle Halelos i skolen, 1950, 2. uppl 1968, Pekka Töpöhäntä koulussa, 1946, 2.-—9. uppl 1950, 1952, 1955, 1964, 1967, 1970, 1973, 1974, Petter Stump på skolen, [1949,] Pelle Svanslos . . ., 1965, Pele Rabon en la escuela, 1947. — Förlåt att jag frågar? 500 nya frågor och svar. Sthlm 1945. 156 s. [Ny tr] så.-Heja, Pelle Svanslös! Sthlm 1946. 121 s. (Bonniers barnbibi, 93.) [Nya tr] 1946, 1948, 1951, [Ny utg] 1963. 105 s. [Nya tr] 1965, 1967. Övers: Kil på Pelle Halelos!, 1951, Kiri kiri, Pekka Töpöhäntä!, 1947, 2.-9. uppl 1950, 1954, 1957, 1964, 1968, 1970, 1973, 1974. — Pelle Svanslös och Maja Gräddnos. Sthlm 1947. 125 s. (Ibid, 96.) [Nya tr] 1947, 1949, 1951. [Nya utg:] 1958. 111 s. 1963. 108 s. [Nya tr] 1965, 1967. Övers: Pelle Halelos og Maja Flodeskasg, 1952, Pekka Töpöhäntä ja Maija Maitoparta, 1948. 2.-9. uppl 1951, 1954, 1957, 1964, 1967, 1971, 1973, 1974. — Våga - vinn! Frågesport för hela familjen. Sthlm 1947. 149 s. [Nya tr] 1948. ¦—¦ Pelle Svanslös för de minsta. Sthlm 1947. 4:o. (33) s. Övers: Pelle Halelos for de mindste, [1954,] Pekka Töpöhäntä pienokaisille, 1948, [2/—4. uppl] 1952, 1956, 1969, 5. uppl 1971. — Knepiga klubben. 111 problem med lösningar. Sthlm 1948. 101 s. (Tills med K Winberg.) [Nya tr] 1948, 1949. — Trillingarna Svanslös. Sthlm 1948. 107 s. (Bonniers barnbibi, 98.) [Nya tr] 1948, 1950. 1953. Övers: Trillingerne Halelos, 1953, Pekka Töpöhännän kolmoset, 1949, 2. —8. uppl 1950, 1954, 1957, 1969, 1970, 1972, 1974. — Kvällen är räddad! Frågesport och sällskapslekar för hela familjen. Sthlm 1949. 121 s. [Nya tr] 1949, 1950. — Pelle Svanslös köper julklapp (H Alm, Hornsgatans historik, [o] G K, Pelle Svanslös köper julklappar, utg av Hornsgatans förening . . . red av I Warnholtz [omsl], Sthlm 1949, s 17—22). — Nalle Lufs. Sthlm 1949. 107 s. (Bonniers barnbibi, 100.) [Nya tr] 1949, 1952. [Ny utg] 1966. 94 s. Övers: Lasse Bamse rejser ud i verden, 1955, Lasse Bamse, 1969, Nalle Karvatassu lähtee maailmalle, 1951, 2.-3. uppl 1953, 1968, Bamse Bums, 1953, 2. uppl 1955, Nalle Wesoly niedzwiadek, 1961, [nya uppl, inneh övers även av följande] 1966, 3. uppl 1972, [även med tit: Nalle Wesoly niedzelozyla,] Köbor Mu-ki, Budapest 1962. — Nalle Lufs i farten. Sthlm 1950. 124 s. [Ny tr] s å. [Ny utg] 1966. 94 s. Övers: Lasse Bamse lober hjemmefra, 1969, Nalle Karvatassu panee toimeksi, 1951, 2.—3. uppl 1953, 1968, Bamse Bums rom-mer, 1954, Niedzwiadek Nalle Dziala, 1963 [nya uppl se fö reg]. — Vet ni vad? Underhållning för hela familjen. Sthlm 1950. 135 s. [Ny tr] så. — Kvistigt och listigt. Frågor, gåtor och lekar för hela familjen. Sthlm 1951. 117 s. — Alla tiders Pelle Svanslös! Sthlm 1951. 109 s. (Bonniers barnbibi, 102.) Övers: Yliveto Pekka Töpöhäntä, 1952, 2.-6. uppl 1955, 1969, 1970, 1972, 1974. — Pelle Svanslös' visor. Musik av Erland v Koch. Sthlm 1951. 4:o. (17) s. — Nalle Lufs och Skrutten. Sthlm 1952. 116 s. (Ibid, 105.) [Ny utg] 1966. 99 s. Övers: Lasse Bamse og Skrutten, 1970, Nalle Karvatassu ja Ruttana, 1953, 2.—3. uppl 1957, 1968, Bamse Bums og Skrutten, 1955, Nalle podrözuje, 1972. — Vill du läsa om Pelle Svanslös? Bredvidläse-bok för skolans lågstadium ... Sthlm 1952. 157 s. (Tills med H Siegvald.) 2. tr 1953. — Mycket nöje. Frågesport och sällskapslekar. Sthlm 1952. 131 s. — Frågekarusellen. Underhållning för hela familjen. Sthlm 1953. 122 s. 2. omarb uppl: Frågekarusellen. 500 frågor och svar. Rolig och allmänbildande underhållning .. . 1965. 120 s. 3. d:o uppl 1969. 94 s. — Tuff och Tuss på äventyr. Sthlm 1953. 97 s. (Bonniers barnbibi, 109.) [Ny tr] s å [utg 1955]. [Ny utg] 1968. 94 s. Övers: Tumpi ja Tassu, 1954, 2. uppl 1957. — Tuff och Tuss på vift. Sthlm 1954. 90 s. (Ibid, 113.) [Ny tr] 1954. [Ny utg] 1968. 93 s. Övers: Tumpi ja Tassu huvittelemassa, 1955, 2. uppl 1960. — Taxen Sofi. Sthlm 1954. 43 s. — Pelle Svanslös och julklappstjuvarna. [Sthlm] 1957. (24) s. — Skärp er! Tusen och en frågor och lekar. Sthlm 1958. 118 s. — Pigge Lunk . . . Melodier av Lars-Erik Larsson. Sthlm 1958. 89, (8) s. Övers: Pontus Pii .. ., 1960, Pigge Lunke, New York 1961. — Familjekul med G K. Upps (tr Sthlm) 1961. 63 s. — 25 år. 25 X25 frågor och svar. Sthlm 1963. 136 s. — Stackars Svarten. Hälsingborg [1964]. (20) s. [ Ny uppl 1966.] — Kisse Snurr. Hälsingborg [1964]. (20) s. [Ny uppl 1966.] — Fido och hans mamma. Hälsingborg [1964]. (20) s. [Ny uppl 1966.] — Hasse hare. Hälsingborg [1964]. (20) s. [Ny uppl 1966.] — Johan och Pegg . . . Utg av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande i samråd med Barnpsykologiska forskningsinstitutionen vid Stockholms universitet. Sthlm 1964. (18) s. [Ny uppl] 1968. — Jag vill behandla barn som jämlikar (Min väg till barnboken . . . red: B Strömstedt, Sthlm 1964, s 104—110). — Min gröna lekbok. Hälsingborg [1966], Fol. 55 s. (Tills med Erna Knutsson; idéer o ill: Gil Jo-hansen.) — Min röda lekbok. Hälsingborg [1966]. Fol. 55 s. (D:o.) — Ni visste kanske inte att katterna i Pelle Svanslös-böckerna har sina motsvarigheter i verkligheten (Herrarnas kalender 1967, Sthlm [1966], s 126— 131). — Tomas och Trassel. Sthlm 1967. 80 s. (Bonniers barnbibi, 213.) [Ny tr] s å. övers: Topo ja Trasseli, 1968. — Pelle Halelos bogen. Samlet udg af "Pelle Halelos på eventyr" ... og "... i Amerika". Khvn 1968. 236 s. — Duns och Luns. Sthlm 1968. 89 s. (Bonniers barnbibi, 218.) — Kung Kul. Sthlm 1969. 70 s. (Ibid, 222.) Övers: Kleiner König immer lustig, Köln [1971]. —¦ Med Sofie till månen. Sthlm 1969. Tv-8:o. 17 s. — Nicke med luggen. Sthlm 1971. 97 s. — Pelle Svanslös ger sig inte. Sthlm 1972. 102 s. [Ny tr] s å. Övers: Pekka Töpöhäntä ei anna periksi, 1973. — Vissa av nämnda uppl även i deluppl, tr i Finland; övers i ordn danska, finska, holl, norska, polska o sp med orten Khvn, Jyväskylä, Bussum, Oslo, Warszawa o Barcelona. Utdrag i bilderböcker med texten på ett nordiskt språk, motsv förlagsort (tr i Polen, 1974—75 Ungern), (24) s o beteckn Kul läsning med Pelle Svanslös, Let laesning med Pelle Halelos, Pekka Töpöhäntä-sarja 13—22 resp Moro med Pelle Svanslos: Pelle Svanslös fiskar strömming 1970 [ur P S på äventyr], [nya tr] 1971, 1973, Pelle Halelas på fisketur 1971, 2. tr 1975, Pekka Töpöhännän silakkaretki 1971 (14), Pelle Svanslos fis-ker sild 1971; Pelle Svanslös åker båt 1970 [ur Hur ska det gå för P S?], [nya tr] 1971, 1973, Pelle Halelos på sejltur 1971, 2. tr 1975, Pekka Töpöhännän laivaretki 1971 (13), Pelle Svanslos reiser med båt [1971]; Pelle Svanslös och spöket 1970 [ur P So taxen Max], [nya tr] 1971, 1974, Pelle Halelas og spogelset 1972, Pekka Töpöhäntä ja kummitus 1971 (15), 2. tr 1975, Pelle Svanslos og spokelset [1971?]; Pelle Svanslös åker skidor 1970 [ur Hur ska det gå för P S?], [nya tr] 1971, 1973, Pelle Halelos står på ski 1973, Pekka Töpöhäntä suksilla 1971 (16), 2. tr 1975; Pelle Svanslös på tävling 1971 [ur Heja, P S!], [ny tr] 1972, Pelle Halelos til idrastsstaevne 1973, Pekka Töpöhäntä urheilukilpailuissa 1971 (18), Pelle Svanslos i konkurranse [1972]; Pelle Svanslös i plugget 1971 [ur P S i skolan], [nya tr] 1972, 1974, Pelle Halelos i katteskolen 1972, Pekka Töpöhäntä käy koulua 1971 (17); Pelle Svanslös firar midsommar 1972 [ur Heja, P SI], [ny tr] 1974, Pekka Töpöhännän jännitävä juhannus 1972 (20); Pelle Svanslös på tivoli 1972 [ur P S o taxen Max], [ny tr] 1973, Pelle Halelos i sommer-tivoli 1974, Pekka Töpöhäntä tivolissa 1973 (19); Pelle Svanslös får en kompis 1973 [ur d:o], Pelle Halelas får en ven 1974, Pekka Töpöhännän ystävä 1973 (21), Pelle Svanslas får en venn [1973]; Pelle Svanslös och snögubben 1974 [ur Heja, P SI], Pelle Halelas og sne-manden 1974, Pekka töpöhäntä ja lumiukko 1975 (22). — Jultidn o likn: Barnposten [från 1947: Vårens/Höstens/Julens barnpost], [1944]—1961, [Upps, tr] Örebro o Sthlm; Julnötter, [från 1954:] Nötknäpparens jul, 1952—61, Sthlm, 4:o (tills med O Cronsjö); Nötknäpparen, 1954—64, Sthlm (d:o); Tuff och Tuss, knepiga kvällar med G K, 1953— 54, forts: Kul i jul, med Tuff och Tuss, 1955, Kul i jul, med G K, 1956—60, Sthlm, Tv-8:o. — Medv i Holmiana, 1, Upps 1941, 6, 1967, Tal o kväden i Samfundet S. H. T., 1943—1969, Upps, o bl a Allers, UNT, SvD o Expressen.

Texter i eller till grund för seriealbum, -tidningar o målarböcker: Pelle Svanslös [varierande undertitlar, 1946—60 (På) Nya roliga äventyr, även Julalbum 1948 osv], berättare G K, teckn av E Norelius, [1944]—1961, Sthlm, 4:o (omtr ur Folket i bild); Elvira Nyckelpiga, text av G K, teckn av L Lundberg, 1948—56, Sthlm (omtr ur Husmodern); Tuff och Tuss och deras vänner, 1953—58, 12 nr/år (ansv utg), tysk uppl: Putz und Patz, 1954:1—6, Tuff och Tuss, julbok 1956, 1957, allt Sthlm, 4:o; Pelle Svanslös, 1965—1972:1, Solna (tr Sthlm), forts: Pelle och vi andra, 1972—1973: 1, [Sundbyberg, tr] Sthlm, (teckn: Börje Nilsson,) härar omtr: Det bästa ur Pelle Svanslös, nr 1—3, Sthlm 1974—75, Pelle Svanslös och hans vänner [omsl: 1967], (teckn av B Nilsson o R Gohs,) [Solna, tr] Sthlm 1966, övers: Pelle Svanslos og vennene hans [1967], Pelle Svanslös på skattjakt, (d:o,) Sthlm [1968], övers: Pelle Svanslos i fjerne land [1968], allt 4:o; Pelle Svanslös' målarbok, Gbg 1946, P S' nya målarbok, Sthlm (tr Gbg) 1948, Med P S jorden runt, [Sthlm, tr] Gbg 1950 [undert], P S på Skansen, [Sthlm (tr Malmö) 1951,] Med P S i Dalarna, Sthlm [1953], Med P S hos John Blund, [Malmö 1954,] Med P S genom tiderna, Hälsingborg [1955], 4:o, tills med E Nore-lius, vanl anon.

Redigerat: Ergo 1940—42, Upps, 4:o; Hundjournalen 1965—73, Sthlm; jfr ovan.

Översatt: [C L Dodgson, pseud] Lewis Carroll, Alices äventyr i sagolandet och Bakom spegeln, Sthlm 1945, 219 s, 10 pl-bl; FIB:s gyllene bok 1—6, 8—18, 22—27, 30— 66, 69—95, 99—113, 116—126, 128—130, 132—144, 147—149, 151—213, 218—221, 226 [omsl], [Sthlm, tr Malmö] 1950—[65], varje häfte (24) å (28) s (av dessa nr 74, 77—104 o 106—213 tills med Erna Knutsson) : 1950: 1 Kathryn o Byron Jackson, Misse Murr, [nya tr 1952, 1955, ny uppl 1965 som nr 221,] 2 J Werner, Den duniga ankungen, [ny tr 1955, ny uppl 1965 som nr 226,] 3 [dens, pseud] Elsa Ruth Nast, Hunden Snuff, 4 K o B Jackson, Den skrynkliga elefanten, [ny tr 1955,] 5 J Werner, Gubben Noak och hans ark, 6 C Schnurr, Den blyga kattungen, [ny tr 1955,] 8 De tre björnarna, [nya tr 1952,] 9 D Kunhardt, Cirkushunden, 10 O Cabral, Nysgubben, 1951: 11 K o B Jackson, Acke Anka och hans vänner, [ny uppl 1965 som nr 218,] 12 M [W] Brown, Två kissar med färg, [ny tr 1955,] 13 Myriam, Den roliga bilresan, [ny tr 1955,] 14 [J Werner, pseud] Annie Bedford, Den glada bondgården, [ny tr 1955,] 15 B Jackson, [pärm: Lilla] Viff-Viff, 16 [G Duplaix, pseud] Ariane, Kalle Kanin, 17 Här bor jag!, 18 R Leon, Kan du svara? Frågesport med bilder, [1952:] 22 C Jacqueson, En jägare gick sig att jaga, 23 H Palmer, Peter blir flygare, 24 G Duplaix, Den bruna björnen, 25 H Bannerman, Svarta Sambo, 26 M W Brown o E T Hurd, Fem små brandsoldater, [ny tr 1955,] 27 K o B Jackson, Bravo Bill, [ny uppl 1965 som nr 220,] 30 K o B Jackson, I djurens barnkammare, 31 J S Low-rey, Den envisa hundvalpen, 32 W Disney, Alice och den vita kaninen, 33 dens, Jultomtens leksaksfabrik, 34 dens, Den ensamma ankungen, 35 dens, Leksakståget, [1953:] 36 K o B Jackson, Pojken i stövlarna, 37 W Disney, Alice och blommorna, 38 H Miloche o W Kane, Våra gyllene pappersdockor, 39 K o H Mace, När jag blir stor, 40 Krister på atlant-resa, 41 K o B Jackson, På sandstranden, 42 W Disney, Borta bra men hemma bäst, 43 dens, Farfar långöra, 44 Humpes födelsedag, 45 M o W [ = M W] Brown, Tåget till Timbuktu, 46 W Disney, Askungen, 47 dens, Peter Pan och Lena, 48 dens, Noaks ark, 49 [J Werner, pseud] Annie North Bedford, Snögubben, 50 W Disney, Peter Pan och indianerna, 51 dens, Pluto går till sjöss, [1954:] 52 dens, Hiawatha, indianpojken, 53 dens, Barnbis barn, 54 H G Andersen, Tummelisa, 55 W Disney, Björnen Bongo, 56 M W Brown, Skeppshunden, 57 L Grant, Lili och den lilla dockan, 58 W Disney, Hiawatha går på jakt, [ny uppl 1965 som nr 219,] 59 P Scarry, Kalle Bävers hemlighet, 60 Hemma på bondgården, 61 M Chlein, Tonny och hans ponny, 62 W Disney, Sju små dvärgar, 63 dens, Musse Pigg och rymdraketen, 64 P Scarry, Min lilla kisse, 65 J Werner, Slutet gott, allting gott!, 66 [J Werner, pseud] A N Bedford, Piff och Puff, [1955:] 69 W Disnej, Musse Pigg och Pluto, 70 M W Brown, Vår vänliga bok, 71 G Duplaix, Vi går på cirkus, 72 P Scarry, Min lilla nalle, 73 M W Brown, Dockdoktorn, 75 K o B Jackson, Nasse Nöffs kalas, 76 K Jackson, Vår gyllene hjulbok, [1957:] 105 dens, Eskimåpojken, [74, 77—95, 99—104, 106—113, 116—126, 128—130, 132—144, 147—149, 151—213 utförda av E Knutsson,] 218—221 o 226 se nr 11, 58, 27, 1 resp 2; J M Barrie, Peter Pan . . . efter den gamla sagan, Sthlm [1954], 4:o, 27 s (FIB:s stora gyllene bok [pärm] ), [ny uppl] Sthlm (tr i Nederländerna) [1965]; FIB:s gyllene pysselbok om . . ., [omsl:] h 1—8, 11—12, Sthlm 1954—55, 4:o, varje häfte 24 s, 2 pl-bl: 1 o 11 S Bleeker, ... om djur, d fl]— 2, 1954—[55], 2 H Curran, ... om fjärilar och andra insekter, 1954, 3 S Bleeker, . . . om fåglar, 1954, 4 o 12 G Herman, . . . om hundar, d [1]—2, 1954—[55], 5 S Bleeker, ... om indianer, 1955, 6 Paul Jensen, . . . om flygplan, 1955, 7 M o G Herman, . . . om flaggor, 1955, 8 H J Bernhard, . . . om världens underverk, 1955; G Memling, Familjen Flinta, Sthlm 1962, (36) s.

Källor och litteratur

G Bolin, E v Zweigbergk o M Ørvig, Barn o böcker. En orientering (1972); [M Höök,] Landets frågvisaste utfrågas (SvD 12 okt 1958); T Nyblom, G K (De nya herrarna, 1945); Å Runnquist, Moderna sv förf (1959); Sv förf:ex, samtl delar (1942—75); E v Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750–1950 (1965). – Nekr i SvD 6 april 1973.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gösta L A Knutsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11666, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gert Hornwall), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11666
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gösta L A Knutsson, urn:sbl:11666, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gert Hornwall), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se