G Arvid O Knöppel

Född:1892-04-25 – Luleå stadsförsamling, Norrbottens län
Död:1970-06-21 – Gunnarskogs församling, Värmlands län

Skriftställare, Tecknare, Skulptör


Band 21 (1975-1977), sida 398.

Meriter

Knöppel, Gustav Arvid Oskar, f 25 april 1892 i Luleå, d 21 juni 1970 i Gunnarskog, Värml. Föräldrar: bryggaren o förf Johan Arvid Constantin K o Maria Cecilia Elsbeth Schultz v Berg. Elev vid h a l i Växjö, praktiserade inom bryggerinäringen till 12, elev vid Althins målarskola o Tekn skolans aftonkurser 12—14, aspirant vid konsthögskolan 14, elev där 15—19, FrKA:s stipendiat 18—19, erhöll statens resestipendium på två år 20, skapade Knöppelåsens djurpark, Arvika, 46. — Skulptör, tecknare, grafiker, målare, skriftställare.

G 22 sept 18 i Sthlm, Engelbr, m Vivianne Bibbi Carolina Wahlin, f 19 febr 95 i Malmö, S:t Petri, d 20 febr 68 i Gunnarskog, dtr till grosshandl Heribert Rudolf W o Nanny Eufemia Dahl.

Biografi

Efter studier vid Althins målarskola o Tekniska skolan antogs Arvid K 1915 som elev vid FrKA, där han 17 tilldelades andra medaljen. Sedan han erhållit statens resestipendium under två år, for han till Italien, Österrike, Schweiz o Tyskland o fullföljde efter stipendietidens utgång sin utbildning i främst München under två o ett halvt år. Vid sidan av sina studier verkade han som porträttskulptör o utförde bl a i Italien ett formfast huvud av den holländske konstnären Loo van der Nordaa (ett ex i rostfritt stål från omkr 42 i Mod mus).

K var en mycket allsidig konstnär men samtidigt specialinriktad som djurskildrare. Som barn hade han lärt sig av sin far, som var en entusiastisk jägare o friluftsman, att bli hemmastadd i skog o mark; som ung hade han även tjänstgjort som fågelvaktare på Karlsö. Sedan han 46 förvärvat först östra Åsen i Tollesrud, Gunnarskog, o sedan västra Åsen, tillsammans kallade Knöppelåsen, inrättade han där en djurpark. Som förstudier till sina skulpturer utförde han tusentals teckningar i blyerts, tusch o krita, o bland dessa finner man "inte så få blad som tack vare skärpan i konstnärens blick o liniens snabba nedslag ändå i sin art äro definitiva. På detta fält når Arvid K stundom mästerskap" (R Hoppe). Han har också kallats "stenografen bland djurtecknare". En del av sina djurstudier har han sedan utfört i litografi (två utg av Fören för grafisk konst) o i serigrafi.

Redan under studietiden vid FrKA gjorde K djurskulpturer o utställde 16 en visent, studerad på Skansen. Han har utfört vilda djur, framför allt lo (brons, Mod mus), björn, rådjur o älg samt fåglar o tamdjur. I sina djurskulpturer har han tagit fasta på den individuella typen, liksom på form- o rörelseproblem. Han framstår här på en gång som realist o impressionist o har som regel avstått från lättköpta försök att nå monumental form på bekostnad av sanningshalten. Han utförde sina skulpturer i gips, sten, brons, mässing, trä o terrakotta samt utexperimenterade i samarbete med Avesta järnverk 41—45 en form av rostfritt stål, som lämpade sig för skulpturala arbeten. För detta erhöll han det första Karlebopriset. Senare fick han Karlstads stads kulturstipendium o 69 Arvika stads kulturpris. K har arbetat som friskulptör o särskilt återgivit unga människor, som Dansande flicka (brons 31) o Flora. Han har även utfört monumentalskulpturer som Västgötaknallen, avtäckt 52 i Borås, förutom en rad djurskulpturer. Han har också gjort utsmyckningar bl a av kyrkor o krematorier, som Flicka skyddande livets låga (Krematoriet i Karlstad). I bränt tegel har han utfört Potatisplockarna (Sabbatsbergs ålderdomshem). Han har även verkat som medaljkonstnär o har bl a utformat Sv jägarförbundets förtjänsttecken, silvermorkullan. K har slutligen verkat som bokkonstnär o författare, illustrerat egna o andras verk o skrivit dikter.

Författare

Boo von MalmborgSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Självbiogr uppgifter av K i Moderna mus, Sthlm. En större saml av K:s djurteckningar i NM.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bruno Liljefors (BLM, årg 9, 1940, Sthlm, 4:o, s 187—195). — Jägare- och annan fackmannasynpunkt på konst och natur (Vi, 1940, Sthlm, fol, nr 25/26, s 16 f, 31, 27, s 8 f). — Råbock. Sthlm 1941. 4:o. 282 s. — Hjortdjur. Sthlm 1953. 4:o. VIII, 81 s, 76 pl-bl. — Med skissblocket vid myren [dikt] (Jaktkamraten nr 14, jaktåret 1967/68, Karlstad 1968, s 8 f). — Gentleman Björn. Sthlm 1969. 124 s. — Mest om vildgäss. Sthlm 1971. 160 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: Minnesanteckmar om K av sonen Bengt K, NM:s arkiv, Sthlm.

F Holmér, A K (Grafik o skulptur, kat nr 5, 1950, s 3—18); R Hoppe, A K (Konstrevy 1945, s 272—275); [G Jungmarker,] A K. Rådjur, litografi (Fören för grafisk konst, Meddel 1945—50, s 8—11); B v Rosen, Om naturtrohet o andra funderingar om konst (1968); SKL; Sv förf:lex 1951—1955 (1959), 1966—1970 (1975). — Nekner i GHT o SvD 23 juni 1970.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G Arvid O Knöppel, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11668, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2020-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11668
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G Arvid O Knöppel, urn:sbl:11668, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2020-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se