Knös, släkterBand 21 (1975-1977), sida 399.

Biografi

Knös, släkt, enligt uppgift (Carl Johan K) härstammande från kronohemmanet Knorren i Hangelösa, Skar. Dess förste nybyggare från omkr 1570, Anders (d omkr 1617), var far (2:a provinskontorets skatteköpshandl:ar) till Olof Andersson (d omkr 1662) i Knorren, som torde ha varit far till hejderidaren (kronojägaren) Börje Olofsson (jordeböckerna; ej Persson) K (1632— 1711, ej 1710) i Svinåsa, Od, Älvsb. Son till denne var kontraktsprosten Olof K (1683—¦ 1748) i (Norra) Vånga, Skar. Dennes son löjtnant Per K (1727—95) var far till kh Olof K (1757—1813) i Fagre, Skar, o till Birger K (1766—1822), som blev rektor i Alingsås 1798, kh i Källby, Skar, 1816 (tilltr 1818) o prost 1819. Ättlingar till bröder till dem emigrerade till USA o Canada.

Per K:s äldre bror domprosten Andreas K (K 1) var far till lektor Olof K (K 2) o till prof Gustaf K (K 3), som var far till författarinnan Thekla Levinia Andrietta K (K 4). Olof o Gustaf K:s bror prosten Anders K (1769—1813) i (Norra) Vånga var i äktenskap med en syster till konstnären A U Wertmüller far till borgmästaren Anders Wilhelm K (1804—70) i Askersund.

Olof, Anders o Gustaf K:s bror Carl Johan K (1767—1835) blev magister i Uppsala 1791, docent i historia där 1792, adjunkt vid Skara gymnasium 1796 o lektor 1801 (tilltr 1802). Han blev 1809 teol dr, fick 1818 prof:s namn o blev 1825 domprost i Skara. K var rdgm 1809—23. Hans son Anders Erik K (1801—62) blev magister i Uppsala 1824, teol kand o docent i exegetik där 1826, teol lic 1830, förste teol adjunkt 1832, prof i pastoralteologi 1835, teol dr 1844, prof i exegetik 1850 o domprost 1852. Han var rdgm 1844—45 o 1856—60 samt uppfördes på förslag till ärkebiskop 1851 o 1855. K var en av de mest aktiva vid Uppsala domkapitels ingripande 1840 mot C J L Almqvists Det går an o gjorde sig också känd som konservativ ledamot av kyrkolagskommittén o som ledamot av bibelkommissionen, i vilken egenskap han utförde en stor del av arbetet med 1861 års provöversättning av Nya testamentet. Han har karakteriserats som "mycket fyndig, stark i resonerande, svag i grundsatser" (Reuterdahl). En utgåva av K:s skrifter publicerades 1863—65 kort efter hans död.

Han var far till Theodor Emanuel K (1849—78), som skrev Bilder ur lifvet i Australien (1875), Berättelser ur fäderneslandets historia (1879) o Skildringar från Korsika (1880). Dennes bror sedermera överingenjören vid Sthlms gasverk Arvid Erik K (1856—1915) publicerade en genealogi över släkten (se nedan). Deras äldste bror, Sthlms stads byggnadschef major Carl Johan K (1834—97), var far till marindirektören Thore Gustaf K (1872—1935) o till sekundchefen för Livregementets husarer överste Carl Erik K (1876—1936) i Skövde. Carl Johan, Theodor o Arvid K:s bror docenten Olof Vilhelm K (K 5) var far till statssekreteraren Börje Anders Olof K (K 6). En annan bror blev affärsman i London, där en son till honom blev bankir o kombinerade sina fäderne- o mödernenamn till K-Cull. Dennes barn kallar sig enbart Cull. Andra söner bosatte sig i USA o Sydafrika (Törngren).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Västergötlands handlingar 1571:11:3, fol 16, Älvsborgs lösen 1613: 36: III, f 64 v, o 37: III, f 53, Boskaps-m fl längder: Västergötland, vol 7, fasc 5, uppslag 40, Älvsborgs läns jordeböcker 1685, f 626 v, o 1689, f 664, RA; OR Landelius utlandssv saml: England o USA, SBL:s dep i RA; 2:a provinskontorets skatteköpshandl:ar: Skaraborgs län 11 dec 1733, KK; Carl Johan K:s genealogiska ant:ar om företrädesvis västgötasläkter, UUB.

A A Afzelius, Minnen (1901), s 35; P-O Ahrén, Kyrkomöte o synodalförfattn (1956); N Algård, Johan Henrik Thomander (1924); T A Billbergh, Skånska släkten Billberg (nytr 1930), tab 15; GA Bohlin, Bidr till Alingsås stads hist (1920); Bref till Henrik Reuterdahl (1915); Carlander; Carl K död (SvD 21 juli 1936); GA Granström, Några ant:ar om familjen Wertmuller (1919); G Hafström, K sjökrigsskolan 1867—1942, 2 (1942); S Hansson, Den sv kyrkomötesinstitutionen (1900), s 32 f; [JC Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 11—12 (1874); S Hellsten, Kyrklig o radikal äktenskapsuppfattn i striden kring C J L Almqvists "Det går an" (1951); O Hippel, Kyrkolagskomm 1824—46 (1914), s 294 ff; V Horn, Herrgårdsliv o uppsalaromantik (1935); J Kjellander, Christelig likpredikan då . . . Carl Johan K jordfästades (1835); Arvid K, Västgötasläkten K (1898); B Lange, Christoffer Isak Heurlin som politiker (1948); B V:son Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala från år 1595, 1—2 (1928—69); E Newman, Gemenskaps- o frihetssträvanden i sv fromhetsliv 1809—55 (1939); A Norberg, Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra hälften av 1800-talet (1939); H Mag Ol K:s lefwerne (Den sw Mercurius, 3: 3, 1758, s 818 ff); Probsten . .. Olof K (Lärda tidn:ar för år 1748, s 287 f); H Reuterdahls memoarer (1920); H Sallander, Personversar tryckta i Skara under 1700-talet (1971); Samzelius; C Sjöström, Vestgöta nation i Lund 1683—1910 (1911); Skara hm; d:o 1850—1930; SMoK; SPG; B Sundkler, Sv missionssällsk 1835—76 (1937); Sv släktkal, 13 (1943; tr 1942); SvTeknF; S Tjerneld, Sthlmsliv, 2 (1950); CA Torén, Personalier (Vid ... Anders Erik K:s jordfästn, 1862); dens, Lefnadsteckn (Skrifter af Anders Erik K, 2, 1865); PH Törngren, Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772—1971 (1971); Uppsala hm, 3—4; K Warburg, Viktor Rydberg, 2 (1900), s 79, 82; G Wennerberg, Tal då .. . Birger K jordfästes (1823); örnberg, 2 (1886; tr 1885); L Österlin, Thomanders kyrkogärning (1960). — G Michanek, Kungabegravning o småstadsliv (Vestrogothica, 16, 1968); B Olsson, Sv bibelöversättningsarbete (SOU 1968: 65), s 349 f, 410-18 o 491.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Knös, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11669, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11669
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Knös, släkter, urn:sbl:11669, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se