J Alfred Kollberg

Född:1884-12-05 – Tölö församling, Hallands län
Död:1956-03-25 – Jakobs församling, Stockholms län

Kontrollstyrelseöverdirektör


Band 21 (1975-1977), sida 468.

Meriter

Kollberg, Johan Alfred, f 5 dec 1884 i Tölö, Hall, d 25 mars 1956 i Sthlm, Jak. Föräldrar: lantbrukaren Carl August K o Thilda Amanda Eliasson. Biträde vid systembolaget i Kungsbacka 04, bokhållare vid systembolaget i Varberg 08, disp för systembolaget i Alingsås 12, extra byråinsp i kontrollstyr o extra föredragande ang revision av systembolagens förvalta 16, ord byråinsp där 18, chef för inspektörsavd 20, förste byråinsp 24, VD i ab Gbgssystemet 30, i Gbgs allm restaurant ab 33, överdir o chef för kontrollstyr 35—45, led av komm ang spritdrycksförordn dec 35—april 37, av komm ang kontrollstyr:s organisation sept 41—juni 42, av komm ang utskänkningsvinstens avveckl jan 42—febr 43, VD i Sveriges centrala restaurangab 45—50.

G 20 juli 12 i As, Hall, m folkskollär Gurli Margareta Lagerheim-Lager, f 20 juli 88 i Lund (dp 19 sept 90 i Varberg), d 1 juni 61 i Sthlm, Jak.

Biografi

Alfred K härstammade från en halländsk släkt, knuten till bondefideikommisset Inlag i Hanhals sn. Han skaffade sig arbete omedelbart efter folkskolan, först som varubud, senare som sjöman, butiksbiträde o bromsare vid järnvägen. Genom sparsamhet fick han möjlighet att gå igenom en årskurs vid Filip Holmqvists handelsinstitut i Gbg, varefter han 1904 blev biträde vid spritbolaget i Kungsbacka. Med sin oansenliga lön bekostade han skolgången för sin yngre bror, blivande häradshövdingen Hilmer K. Åtta år senare hade han avancerat till spritbolags-disponent i Alingsås, där han blev bekant med gbgssystemets dåv chef Ernst Andrée — bror till polarfararen — o påverkad av denne intresserad för reformer inom rusdryckslagstiftningen.

K lämnade betänkanden o förslag, som uppmärksammades av myndigheterna, o utsågs till förste innehavare av en nyinrättad inspektörsbefattning i kontrollstyrelsen. Han fick nu vara med om att utforma den lagstiftning, som låg bakom det s. k. Brattsystemet. Hans organisationsförmåga, sakkunskap o dogmfria sociala intresse gjorde att han togs i anspråk för krävande uppgifter vid den fortsatta regleringen av utminutering o försäljning av vin o sprit. Han var länge övertygad om att man i Sverige skulle kunna åstadkomma folknykterhet genom lagstiftning men ändrade åsikt o kom att anse upplysning o effektiv hälsovård som den framkomligaste vägen.

Politiskt stod K länge nära den liberala partifraktion som inte hade spritförbud på sitt program. Han var umgängesvän med Per Albin Hansson o var en av de s k per-albinerna, ett sällskap vars medlemmar under en följd av år träffades på torsdagar för att spela bridge, äta ärtsoppa o dricka varm punsch.

K:s hustru Gurli K tjänstgjorde 11—20 som folkskollärare på västkusten. Ivrigt politiskt verksam var hon 38—58 ledamot av styrelsen för folkpartiets kvinnoklubb o tillhörde 40—58 centralstyrelsen för folkpartiets sthlmsavdelning. Hon invaldes 42 i Sthlms stadsfullmäktige, var där speciellt intresserad av sjukvårdsfrågor o tillhörde 46—51 stadskollegiet. 51—58 var hon som andre vice ordf den första kvinnliga medlemmen av stadsfullmäktiges presidium.

Författare

Olle FranzénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev till A K från bl a P A Hansson hos ambassadör P B Kollberg, Brev från A K till Sam Larsson i UUB. Enstaka brev från G K i KB.

Tryckta arbeten

Redigerat: Tidskrift för systembolagen, årg 11—18, 1928:10—1935:1 (red 1928—31, i redaktionskomm fr om 1931: 3).

Källor och litteratur

Källor o litt: Halland. Kustlandet, gränslandet, framtidslandet, ed F Ström o A Sand-klef (1945); Sthlms stadsfullm 1938—1963 (1967). — Nekner i SvD 26 mars 1956 o 4 juni 1961.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Alfred Kollberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11709, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11709
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Alfred Kollberg, urn:sbl:11709, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olle Franzén), hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se