Kjell G A H Kolthoff

Född:1871-08-29 – Uddevalla församling, Västra Götalands län
Död:1947-02-28 – Rasbo församling, Uppsala län

Skriftställare, Landskapsmålare, Konservator


Band 21 (1975-1977), sida 486.

Meriter

2 Kolthoff, Kjell Gustaf Adolf Henrik, son till K 1, f 29 aug 1871 i Uddevalla, d 28 febr 1947 i Rasbo, Upps. Läroverksstudier i Uppsala, deltog i upprättandet av Biologiska mus, Sthlm, 93, chef för K:s naturaliemagasin, Uppsala (ab från 10) 05–32. — Skriftställare, landskapsmålare.

G 24 okt 05 i Gbg, Domk, m Elna Morell, f 26 juli 80 där, ibid, d 3 mars 60 i Uppsala, dtr till målaren Erik M o Hulda Eugenia Aldina Andersson.

Biografi

Kjell K fick sin utbildning i konservering o montering av djur av fadern o inträdde tidigt som medarbetare i dennes 1890 grundade firma Skandinaviska naturaliemagasinet. Han övertog chefskapet 05 o kvarstod som direktör i denna av jägare o undervisningsanstalter mycket anlitade konservatorsateljé till 32. Som ung deltog han i uppbyggandet av Biologiska museet i Sthlm 93, o då den s k Ishavsgrottan ett tiotal år senare inreddes, föll den dekorativa utformningen av denna på hans lott. I de biologiska museer som upprättades i Uppsala o Södertälje svarade han för fondmålningarna o kallades i mitten av 30-talet att göra bakgrunderna till fem dioramer på Malmö museums naturhistoriska avdelning. K framträdde även som stafflimålare o var medlem i konstnärssammanslutningen De Frie samt deltog såväl i denna grupps som flera av Upplands konstförenings utställningar. Tillsammans med systern Ruth gjorde han ett flertal illustrationer i den nya upplagan av Gustaf K:s Vårt villebråd.

Alltsedan barndomen hade K följt fadern på dennes jaktfärder o var liksom denne en skicklig skytt. Han tillbragte under flera år flyttfågelstiden på Öland, där hans iakttagelser inarbetades i faderns arbete Zur Herbstwanderung der nordischen Sumpfvögel. Han medföljde också faderns expedition till Spetsbergen o Grönland 00, varvid han visade sig som en framstående samlare, som kraftigt bidrog till den rika skörden av fåglar, däggdjur o insekter, som utställdes i Ishavsgrottan. I ornitologiskt syfte företog K 211171922 en insamlings- o studieresa till Chinkiangbergen i närheten av Nanking i Kina. Resultatet redovisades i Studies on Birds, som belönades med VA:s Linnémedalj i silver (det insamlade materialet i Gbgs naturhist mus).

Författare

Yngve LöweerenSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kråkan och hennes an-förvandter (Bibliotek för jägare samt jakt-och skjutkonstens vänner, 3: Vårt villebråd, Sthlm 1895, s 796—826; 2. uppl 1914, s 856—888). — Ett ölandsminne (Svenska jä-garförbundets nya tidskrift, årg 41, 1903, Sthlm, s 114—116). — En tavlackjagt nattetid i kanot (Vårt villebråd, 2. uppl, Sthlm 1914, s 666—670). — Expeditionsminnen. Natur- och djurlivsskildringar. Sthlm 1917. 157 s. — Från väderkvarnarnas ö. Skildringar från Ölands djur- och växtliv. Eskilstuna 1921. 202 s. — Studies on birds in the Chinese pro-vinces of Kiangsu and Anhwei 1921—1922. Gbg 1932. 190 s. (VVSH, F 5, ser B, 3: 1: Meddelanden från Göteborgs musei zoologiska avdelning, 59.) — Mitt liv i naturen. Minnen från hembygden, Arctis och Fjärran Östern. Upps (tr Sthlm) 1939. 157 s. — Artiklar i Fauna och flora, årg 15—16, 1920—1921, 29, 1934, 31, 1936, Upps.

Källor och litteratur

Källor o litt: G Kolthoff, Till Spetsbergen o nordöstra Grönland 1900 (1901); SKL. — Nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kjell G A H Kolthoff, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11720, Svenskt biografiskt lexikon (art av Yngve Löweeren), hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11720
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kjell G A H Kolthoff, urn:sbl:11720, Svenskt biografiskt lexikon (art av Yngve Löweeren), hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se