Per Krafft

Född:1777-02-11 – Klara församling, Stockholms län
Död:1863-12-11 – Jakobs församling, Stockholms län

Porträttmålare


Band 21 (1975-1977), sida 520.

Meriter

2 Krafft, Per, son till K 1, f 11 febr 1777 i Sthlm, Klara, f 11 dec 1863 där, Jak. Elev vid FrKA:s principskola 84, vid modellskolan där 91, inskr vid J L Davids ateljé i Paris 6 okt 96, åter i Sthlm 05, hovmålare 9 nov 05, v prof vid FrKA 30 sept 08, erhöll porträttmålararvode 14 okt 12, ord prof i teckn vid FrKA 5 maj 19–18 april 56. — LFrKA 05.

G 12 dec 08 i Sthlm, Maria, m Brita Sofia Robsahm, f 25 okt 80 där, ibid, f 23 sept 54 där, Jak, dtr till bankokamrer Carl R o Maria Katarina Hagen.

Biografi

K erhöll sin första undervisning av fadern o inskrevs vid sju års ålder vid FrKA:s principskola, där han 1787 erhöll en tredje medalj för figurteckning. I modellskolan fick han 91–96 fyra medaljer o dessutom en i teckning o en i komposition. Efter sin fars död 93 blev K beroende av egna inkomster o framträdde från omkr 95 som porträttmålare. Nu tillkom så förvånansvärt mogna arbeten som den psykologiskt inträngande bröstbilden av den franske emigranten Chevalier de Saint-Priest 95 (NM) o knäbilden av arkitekten J L Desprez 96 (FrKA), vilken betecknats som samtidens främsta monumentalbild. Dessa ungdomsverk visar en målerisk uppfattning i den gustavianska tidens anda i anslutning främst till L Pasch d y:s konst. Påverkan av L Masreliez o C F v Breda kan även påvisas.

Genom FrKA erhöll K ur kungens handkassa ett resestipendium 96 för att i Italien studera freskomålning. Han reste emellertid till Paris, där han skrev in sig i J L Davids målarskola o blev denne mästares ende sv elev. David var nyklassicismens ledande målare. Studier efter antiken o naturen var grunden för hans lärargärning. Här fick K vinnlägga sig om god teckning o plastisk formgivning; för färgen hade David mindre intresse. K studerade sedan ett par år renässansmästare i Italien, främst Rom, o lämnade våren 05 Paris för återresa till Sthlm.

Bevarade arbeten från paristiden visar hur K:s stil förändrades under Davids ledning. Helt beroende av sin lärare är han i några arbeten med mytologiska motiv, som Den liggande Paris 00 (Gbgs konstmus) o i några fint utpenslade o skulpturalt hållna porträtt i en kylig kolorit. Ett av de bästa porträtten från denna tid är det av läkaren Fredrik Schulzen 01, som har en personlig prägel med varmare färggivning (Gbgs konstmus).

Återkommen till Sthlm uppmärksammades K genast av FrKA, där han 7 dec 05 blev ledamot o några år senare v prof utan lön. I juni 19 utsågs han till ordinarie prof i teckning efter C F v Breda o kvarstod till 56, då han erhöll begärt avsked. Som lärare var han den klassiska stilens målsman vid FrKA. Personligen var han ett original men inte minst genom sitt obesvärade sätt rätt omtyckt av den rad elever han undervisat under sin 37-åriga tid som prof. Självfallet fann man honom på äldre dagar vara "förhistorisk".

Redan under sina första år efter hemkomsten fick K en rad porträttbeställningar, vanligen utförda som bröstbilder. Dessa präglades som regel i färg o form av nyklassicismens uppfattning. Han mötte viss kritik för att hans modeller sällan var smickrande återgivna. Han ville aldrig försköna o grundade, liksom David gjort, sina porträtt på naturiakttagande. Ibland framträder en påverkan av Breda i modellernas höga ansiktsfärg o i bakgrundens utformning. Ett av K:s tidigaste helfigursporträtt återger presidenten i krigskollegium Bror Cederström 06 o är ett skolexempel på empirens porträttkonst, där modellen återgivits sittande med kroppen i profil. Troligen från s å är ett nyklassicistiskt hållet porträtt av konstnärens syster Vilhelmina (NM).

Tidigt blev K Karl XIII:s mest anlitade målare; alla porträtten av denne torde återgå på en 08 utställd målning. I ett ceremoniporträtt i helfigur, utställt 13, har kungen återgivits i kröningsdräkt med Karl Johans adoptionsakt i ena handen (Gripsholm, replik Rosersberg). I sin främsta bataljmålning har han förhärligat Karl i slaget vid Högland (dep Sjöhist mus). Även av Karl XIV Johan har K utfört några porträtt liksom en stor målning av hans kröning, färdig 24 (Rosersberg), o några av hans bataljer (bl a i NM). K:s sista stora ceremonitavla återger kronprins Oscars förmälning, färdig 30 (Sthlms slott).

Framförallt blev dock K det förmögna borgerskapets målare. Han uppsökte beställare i Skåne, Gävle o framförallt Gbg, där han 27 fick så många uppdrag att han måste tillkalla sin tidigare elev A J Fägerplan att "göra kroppar o bottnar". K utförde i mindre utsträckning damporträtt. Bland dessa kan nämnas en midjebild 07 av fru Eva Lovisa Wester, utförd helt i empirens anda (enskild ägo). I parkmiljö har han återgivit fru Lovisa Albertina Bohnstedt i helfigur lekande med sina två barn 14, en målning med för K ovanligt romantiska drag (enskild ägo). På 30-talet avmattades K:s konstnärliga förmåga, o till den konstnärliga nedgången bör överproduktionen av port- rätt ha bidragit (Ugglas förteckn över K:s porträtt upptar 343 enbart i olja). Men ännu 36 kunde K utföra en så betydande gruppbild som den av köpmanfamiljen Garberg i Gävle, samlad kring en spinett i en typisk senempirsalong (Gävle mus). — K var en av våra första litografer o har i denna teknik utfört porträtt av Gustav I o Karl XIV Johan (KB).

K nåddes av en andlig väckelse efter en dotters död 11 o blev senare herrnhutare. Hans religiositet blev dock aldrig sträng eller glädjefattig. Han har utfört några målningar med religiöst motiv, som Lazari uppväckelse c:a 29 (Diakonissanstalten, Sthlm) o Kristi gång till Golgata 41 (Vaxholms kyrka). Dessa målningar visade sig dock vara svårsålda. K var enligt flera samtida uppgifter en man med utpräglat ekonomiskt sinne; M J Crusenstolpe fann honom vara "nästan mer affärsman än konstnär". Han blev också en förmögen man o ägde o bebodde huset Blasieholmstorg 10, där han förde ett gästfritt hem. En tid var han även jordbrukare o ägde 23–28 Rikstens gård (Botkyrka, Sth) samt 30–50 Snättringe gård (Huddinge, Sth). Han inlät sig även på affärstransaktioner o hyrde 16–22 kroglokalen i FrKA:s byggnad.

K beskrevs som en stilig karl o kallades vid yngre år "vackre Krafften". Som gammal beskrives han av F v Dardel som en man med skarpt markerade drag, fritt hängande hår o en i flera varv virad halsduk, "allt erinrade om konventets män". Hans familjeliv synes ha varit lyckligt, o hans maka, som tillförde boet ett betydande arv, var verksam som kopist.

Författare

Boo von MalmborgSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Teckn:ar av K i FrKA, NM, Gbgs konstmus o enskild ägo. — Strödda brev från K i KB, RA o UUB. Ang brev se f ö Uggla, a a, s VII o 335.

Källor och litteratur

Källor o litt: M J Crustenstolpe, P K (Svea 1865); F v Dardel, Minnen, 1, 1833—1861 (1911); G Jungmarker, Från den sv litografiens inkunabel tid (Konsthist tidskr 1945); G Nordensvan, Sv konst o sv konstnärer i nittonde århundradet, 1 (1925); SKL o där anf litt; E Uggla, P K d y (SAK publ 36, 1928) o där anf litt.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Per Krafft, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11744, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2023-03-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11744
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Per Krafft, urn:sbl:11744, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2023-03-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se