Mårten Krakow

Död:senast 1616

Befallningsman, Hövitsman


Band 21 (1975-1977), sida 525.

Meriter

Krakow, Mårten, d före 22 dec 1616 (RR). Knekthövitsman i Livland, i slottsloven på Gullberg 22 mars
holm 4 maj 12.

G m Emerentia Pauli, d före 48 (Fröding) i Gbg.

Biografi

K, som tidigare varit i amiralen Jockim Scheels tjänst, deltog 1601 i kriget i Livland. I nov o dec befann han sig på det av svenskarna erövrade lilla fästet Runeborg. Våren 03 skadades K så svårt på Dagö av en exploderande gammal "halvslanga" att hans högra ben måste amputeras under knäet. Efter vidare läkarvård i Sthlm sommaren 03 (RR 03, fol 166), fick K våren 04 uppdraget att som medlem i slottsloven på Gullberg (senare skansen Göta lejon) leda arbetet på fästningens förstärkande.

När Kristian IV 27 jan 12 anföll Gullberg med överlägsna styrkor, skötte K försvaret med kraft o skall ha slagit tillbaka fem stormningsförsök med stora förluster för danskarna. Striden har skildrats i en långt senare nedskriven berättelse av K:s dotter Cecilia, då ett barn (publ i Götheborgska magasinet 1760, i bokform 1836). Enligt den övertog K:s hustru Emerentia befälet, sedan K under striden sårats i sitt andra ben. Hon lyckades avslå anfallet genom att tillsammans med soldathustrurna hälla kokande lut över danskarna, när de med stormstegar sökte inta fästningen.

I maj s å blev K kommendant på Vaxholm med uppdrag att bygga o förbättra fästningen o ha uppsikt med sjöfarten men stannade där endast kort tid. Redan 8 juni 13 fick han — han var då så sjuklig o svag att han inte kunde vara till någon nytta — kungens tillstånd att för sin "trogne tjänsts skull" behålla några honom tidigare förunnade gårdar i Västergötland med all deras ränta. — Efter honom är Mårten Krakow-gatan i Gbg uppkallad.

Författare

Alf ÅbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

3 brev från K till Karl IX 1601 o 1603, RA.

Källor och litteratur

Källor o litt: RR, RA.

B Broomé, Nils Stiernsköld (1950); Forti-fik, 1 (1902); H Fröding, Berättelser ur Gbgs äldsta hist (1908); Generalstaben, Sveriges krig 1611—1632, 1 (1936); Lokalf, 4 (1922—23); S U Palme, Sverige o Danmark 1596—1611 (1942); STb 1600 (1953); I Wadén, Berättande källor till Calmarkrigets hist (1936), s 60—77.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mårten Krakow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11749, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2020-04-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11749
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mårten Krakow, urn:sbl:11749, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf Åberg), hämtad 2020-04-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se