Hugo R Krantz

Född:1880-03-10 – Stenbrohults församling, Kronobergs län
Död:1971-12-11 – Danderyds församling, Stockholms län

Reklamman


Band 21 (1975-1977), sida 528.

Meriter

Krantz, Hugo Reinhold, f 10 mars 1880 i Stenbrohult, Kron, d 11 dec 1971 i Danderyd, Sth. Föräldrar: järnvägskonduktören Carl August K o Maria Johansson. Anställd i S Gumaslius annonsbyrå ab, malmöfilialen, 95—96 o 00—04, i Sv ab Humber & co, Malmö, 96—00, reklam- o försäljnchef vid Tomtens fabriker, Gbg, 04—08, reklamkonsult 08—09, chef för S Gumaelius annonsbyrå ab, gbgsfilialen, 09—18, innehavare av annonsbyrån Hugo Krantz ab, Gbg, från okt 18, VD 18—32, led av styr för Annonsbyråernas fören 19—38, innehavaie av Sten-Krantz ab, Sthlm (Annons-Krantz ab från 44) från 30, VD 30—56 (ordf i styr från 56), innehavare av firma Stereo-Mat, Sthlm, från 53.

G 1) 1 maj 03 (—17) i Riseberga, Krist, m Bernhardina Elisa (Lisa) Nordgren, f 14 sept 82 där, d 12 aug 68 i Gbg, Vasa, dtr till torparen Nils N o Mathilda Troedsson; 2) 22 okt 18 (—38) i Gbg, Osc Fredr, med Ruth Maria Gustafsson, f 7 mars 89 där, Masth, d 7 aug 64 i Ljung, Göt, dtr till övermaskinisten August G o Sigrid Antonia Maria Walke; 3) 21 mars 40 (—62) i Sthlm, Hedv El, m Irma Elisabet Sjögren, f 1 aug 06 där, Maria, dtr till dir Eskil Alfred Julius S o Jenny Elisabeth Uddelius, samt tidigare g m Karl Einar Plym (d 30).

Biografi

Hugo K tillhörde den första generationen reklammän, som saknade egentlig yrkesutbildning. Någon sådan fanns inte i hans ungdom, o K, som var helt självlärd, behöll livet igenom en stor skepsis gentemot professionell reklamutbildning utan föregående praktisk erfarenhet av försäljningsarbete.

Föräldrarna flyttade tidigt till Malmö, där K efter folkskolan försörjde sig som springpojke vid S Gumælius annonsbyrås filial. Efter ett mellanspel med cykelförsäljning på den skånska landsbygden avancerade han till tredje man på malmökontoret o idégivare till annonstexter. 1904 sökte o erhöll han en nyinrättad befattning som reklamchef, senare också försäljningschef, vid Tomtens fabriker i Gbg. De fyra åren på Tomten blev en stor personlig framgång för K, som lyckades kraftigt driva upp omsättningen på företagets produkter av hushållskemikalier. Redan före fyllda 30 år erbjöds han — efter en kort tid som fristående reklamkonsult — chefskapet för Gumælius gbgsfilial. Gumælius var då o även långt senare den till omsättningen största sv annonsbyrån.

I krigets slutskede hösten 18 startade K i blygsam skala o med ett aktiekapital på 125 000 kr egen byrå i Gbg, Annonsbyrån Hugo Krantz ab, vilken på 20-talet fick karaktären av rent familjeföretag. Trots efter-krigsdepressionen lyckades K snabbt erhålla några anmärkningsvärt stora order, främst Sunlight-kampanjen 19 o ensamrätten hösten 20 till annonsförmedling i telefonkatalogen, som byrån ännu behåller. Avtalet med telegrafstyrelsen ledde till att K 21 upprättade avdelningskontor i Sthlm o Malmö. Redan 24 redovisade K:s firma 14 % av de etablerade annonsbyråernas totala omsättning o låg närmast efter Gumælius o Sv telegrambyrån. Följande år utvidgades rörelsen i Gbg ytterligare genom förvärv av Gumælius filial.

Under högkonjunkturens kulmen i slutet av 29 köpte K Annonsbyrån Sten ab i Sthlm från Sveriges industriförbund, som genom motstånd från pressen önskade avveckla sina intressen i reklambranschen. Med köpet följde storkunderna Asea o Sandvikens jernverk. Expansionen i Sthlm medförde, att K, med bibehållande av den faktiska kontrollen över moderbolaget i Gbg, på hösten 32 överflyttade till Sthlm o koncentrerade sin verksamhet dit. Sthlmsföretagets namn Sten-Krantz ab utbyttes 44 mot Annons-Krantz ab. Först vid 76 års ålder övergick K till funktionen som styrelseordförande.

K anslöt sig till de strävanden efter samarbete o reglerade former inom branschen, som började göra sig gällande under första världskriget, delvis som en självständighetsyttring gentemot pressen. Redan 18 inträdde han i annonsbyråernas intresseorgan Tariffcentralen, som 19 ombildades till Annonsbyråernas förening (AF). För auktorisationstanken, som först kom till uttryck i det s k Rättviksavtalet 25 mellan AF o Sv tidningsutgivareföreningen (TU), uttalade K stark sympati. En form av branschens egen auktorisation vann stadga under mellankrigstiden, samtidigt som strävandena efter kvotering o konkurrensbegränsning, förorsakade av en viss överetablering, så småningom tonades ner. Som styrelseledamot i AF deltog K i förhandlingarna kring annonsavtalen med TU 31—37 samt ingick i kommitterade för annonskampanjen krisåret 33. Då AF 38 splittrades genom utträde av bl a Gumælius o Sv telegrambyrån, följde K den gamla föreningen under det ändrade namnet Sv auktoriserade annonsbyråers förening men lämnade sitt styrelseuppdrag.

Som företagsledare arbetade K dels efter principen om så stor kontinuitet o fasthet i kundförbindelserna som möjligt, dels för en maximal differentiering av byråns verksamhet. Bl a startade han 28 sätteri- o stereotypianstalt i byråns lokaler i Gbg, följd 53 av liknande verksamhet under namnet Stereo-Mat i Sthlm. Trots reklambranschens konjunkturkänslighet synes K ovanligt väl ha lyckats komma över de stora kriserna efter företagets etableringsår, depressionen o Kreugerkraschen i 30-talets början samt andra världskriget.

K ställde sig principiellt tveksam inför teoribildning i reklam o marknadsföring men kom själv att gå i bräschen för flera idéer, som utvecklats till effektiva vapen i branschens arsenal. Redan under sin tid på Tomten introducerade han genom postbefordrade varuprover o trycksaker till hushållsskolorna den före 40-talets slut mycket litet praktiserade s k direktreklammetoden. Som egen företagare insåg K snabbt slagkraften i koncentrerade o påkostade reklamansträngningar, ofta i form av hel- o halvsidesannonsering. Kampanjen för Sunlight såptvål ab 19 torde vara om inte den första så dock den dittills största av detta slag i Sverige. Sin egen praktiskt betonade reklamuppfattning förenade K med i huvudsak amerikanska förebilder. Han besökte USA 29 o synes ha hämtat vissa uppslag också från England, Tyskland, Holland o Danmark. För internationell verksamhet saknade han dock intresse.

Författare

Leif GidlöfSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Biogr klippsaml i Sveriges pressarkiv, RA; G Fleming, Den röda tråden (stencil; 1947), hos Sv reklambyråförb, Sthlm; Händelser o data, personer o kunder, utveckl o siffror 1918—1958. Annonsbyrån Hugo Krantz ab (stencil; u å), hos dir Åke Krantz, Gbg.

T Björklund, Reklamen i sv marknad 1920—1965, 1—2 (1967); Den sv marknaden 1952, s 143 ff; S Gumaelius annonsbyrå 1877—1927 (1927); PK:s porträttM 1936 o 1952; Resumé 1959, nr 4. — Meddel från dir Elof Toft, Sthlm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hugo R Krantz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11751, Svenskt biografiskt lexikon (art av Leif Gidlöf), hämtad 2020-10-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11751
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hugo R Krantz, urn:sbl:11751, Svenskt biografiskt lexikon (art av Leif Gidlöf), hämtad 2020-10-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se