K G Hilding Kring

Född:1899-04-24 – Färila församling, Gävleborgs län
Död:1971-09-22 – Täby församling (AB-län), Stockholms län

Arméofficer, General


Band 21 (1975-1977), sida 557.

Meriter

Kring, Knut Georg Hilding, f 24 april 1899 i Färila, Gävl, d 22 sept 1971 i Täby, Sth. Föräldrar: fanjunkaren Eric K o Alma Erika Vilhelmina Jonzon. Studentex vid h a l i Söderhamn vt 18, officersex vid krigsskolan på Karlberg 19 dec 20, fänrik vid Upplands art:reg 31 dec 20, underlöjtn där 21 dec 22, ord elev vid art- o ing:högskolans allm kurs 16 okt 22—27 aug 23, ord elev vid högre kursen 13 okt 24—27 aug 26, löjtn i Upplands art:reg 29 maj 25, löjtn vid reg 1 nov 26, repetitör vid art- o ingenjörhögskolan okt 26—6 sept 28, löjtn vid Svea art:reg 1 jan 28, aspirant vid generalstaben 30—32, kommenderad officer vid dess kommunikationsavd 15 okt 32—31 mars 33, förordn kapten vid generalstaben 28 maj 33, utbildn i järnvägstjänst vid jämvägsstyr 33—34, kapten i Svea art:reg 23 nov 34, generalstabsofficer vid generalstabens kommunikationsavd sept 34—juni 37, lärare i krigskonst vid art-och ingenjörshögskolan 1 okt 34—30 sept 37, kapten vid generalstaben 28 juni 35, avd: chef vid generalstabens kommunikationsavd 1 okt 39—12 juli 44, kapten vid generalstabskåren 1 okt 39, major där 21 febr 41, överstelöjtn där 1 okt 42, led av flygutredn juli 42—febr 43, av krigsskyddsnämnden för kraftanläggn:ar 42—45, överstelöjtn vid Smålands art:reg 1 april 45, trupptjänstg som divisionschef vid reg 19 april—7 okt 45, överste i reg 1 dec 45, överste i general- stabskåren 1 april 46, chef för krigshögsk 1 april 46—31 mars 49, överste o chef för Smålands art:reg 1 april 49—15 april 51, kommendant i Bodens fästning 1 april 51— 31 mars 54, stf militärbefälh vid 6:e milo 1 okt 51—31 mars 54, signalinspektör 1 april 54—30 sept 55, generalmajor vid generalitetet 1 okt 55, militärbefälh för 7:e milo 1 okt 55—31 mars 57, led av överstyr för ekon försvarsberedskap 57—64, generalintendent o chef för arméintendenturförvaltningen 1 april 57—30 juni 63, chef för försvarets intendenturverk 1 juli 63—30 sept 64, generallöjtn inom armén 1 okt 64, avsked ur aktiv tjänst 1 okt 64. — LKrVA 43.

G 14 mars 33 i Sthlm, Osc, m gymnastikdir Anna Margaretha Wetterling, f 14 aug 98 i Ovansjö, Gävl, dtr till fabrikör Sven Axel W o Ida Maria Högström.

Biografi

Hilding K:s matematiska begåvning gjorde sig tidigt gällande, o han utexaminerades 1920 från Karlberg som nr 1 på sin officerskurs. Efter tre år sammanlagt på artilleri- o ingenjörshögskolans allmänna o högre kurser kommenderades han under ytterligare två år som repetitör vid samma skola. I början av 30-talet utbildades han i järnvägstjänst vid statens järnvägar o placerades därefter vid generalstabens kommunikationsavdelning, där han under andra världskriget tjänstgjorde som avdelningschef med den maktpåliggande uppgiften att organisera de militära järnvägstransporterna. Vid den omfattande förstärkning av försvarsberedskapen som anbefallts omedelbart efter 9 april 40 saknades transportplaner för uppmarsch mot väster, eftersom de sv försvarsstridskrafterna under vinterkriget i Finland 39 varit grupperade för insats österut. Även om vissa förberedelser gjorts vid årsskiftet 39—40 måste dock transportplaneringen i det nya läget improviseras. K:s lugn, klokhet o outtröttliga energi kom härvid till sin fulla rätt. Han begärde endast av den operativa sidan ett korrekt angivande av transportbehovet o uppgift på ilastnings- o urlastningsstationer. Efter färdigmobilisering på utrustningsorterna började därefter tågsätten på angivna klockslag att rulla o anlände planenligt till sina respektive slutmål. Även senare under beredskapsåren uppkom vid flera tillfällen stora transportbehov.

K, som under kriget varit hjärnan bakom den militära transportorganisationen, trots att försök inte saknades att göra honom rangen stridig, gjorde efter krigsslutet en snabb karriär som från chefskapet för krigshögskolan, befattningarna som chef för Smålands artilleriregemente, kommendant i Boden, signalinspektör o befälhavare för 7:e militärområdet på Gotland förde honom till tjänsten som generalintendent o till chefskapet för arméintendenturförvaltningen, sedermera försvarets intendenturverk.

Inte minst vid sammanslagningarna av de tre försvarsgrenarnas intendenturförvaltningar ställdes K inför stora organisatoriska uppgifter i samband med uppbyggandet av det nya verket o samordnandet av de olikartade bestämmelserna för intendenturtjänsten, vilka tidigare gällt vid armén, marinen o flygvapnet. Trots att K aldrig helhjärtat trivdes vid intendenturen, löste han dessa uppgifter på ett berömvärt sätt. Han gjorde även en värdefull insats, när det gällde intendentsutbildningen.

Under inte mindre än 21 år (48—69) togs K i anspråk av skolöverstyrelsen som censor särskilt i ämnena matematik, fysik o historia. Denna uppgift intresserade honom mycket, o för att rätt kunna bedöma abiturienternas kunskaper sökte han beakta också rent mänskliga synpunkter, särskilt i sådana fall där rampfeber inverkade skenbart negativt vid förhören.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Fältartilleriets teknik och taktik. Sthlm 1933. 154 s. ([Omsl:] Militär-litteraturföreningens förlag. N:r 168; tills med Y. Hallgren.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Biografica o rullor, KrA. Nekr i KrVAH 1972. — SvD o DN 1939— 45.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K G Hilding Kring, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11763, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11763
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K G Hilding Kring, urn:sbl:11763, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se