Kristina

Död:levde troligen 1163

Drottning


Band 21 (1975-1977), sida 570.

Meriter

Kristina, levde trol 1163. Föräldrar: den skånske stormannen Stig "hvitaleðr" o konung Valdemar "den stores" av Danmark syster Margareta. Syssling till föregående drottning K.

G trol 63 m konung Karl Sverkersson (bd 20) av Sverige, d 12 april 67 på Visingsö, son till konung Sverker d ä o Ulfhild Håkonsdtr (Thjottaätten).

Biografi

K:s far, vars namn endast förekommer i Knytlingasaga, identifieras vanligen med den 1151 vid Viborg stupade Stig "Huithe", grundaren av det jylländska klostret Essen-bask, men denna identifikation förefaller dubiös med hänsyn till såväl namnformerna som den geografiska anknytningen. Den gamla genealogien över släkten Hvide nämner inte heller någon dotter till Stig Hvide.

Enligt Saxo fördes K inför sitt bröllop till Sverige av den sv jarlen Guttorm (bd 17), som i samband därmed stod fadder åt konung Valdemars son Knut, enligt uppgift född 1163 eller något av de båda närmast föregående åren (Suhm).

K var enligt Knytlingasaga mor till sedermera konung Sverker Karlsson, som enligt Västgötalagens kungakrönika efter sin fars fall fördes till Danmark.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: DAA 15 (1898), s 224; E Jorgensen, Annales danici medii asvi (1920), s 145; I Lindquist, Västgötalagens litterära bilagor (1941), s 43; H Olrik, Stig Tokesen Hvide (DBL 11, 1937); Saxonis Gesta danorum, 1 (1931); Sogur danakonunga (1919— 25); P F Suhm, Historie af Danmark, 7 (1800). — S Grundtvig, Danmarks gamle Folkeviser, 2 (1856), s 303; Mörten Pedersen, Biscop Absalons oc her Esbern Snaris herrekomst oc adelige stamme (1589); H Olrik, Knud Lavards liv o gasrning (1888), s 137.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kristina, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11770, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-08-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11770
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kristina, urn:sbl:11770, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-08-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se