Johan F Krouthén

Född:1858-11-02 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1932-12-19 – Oscars församling, Stockholms län

Landskapsmålare, Porträttmålare


Band 21 (1975-1977), sida 609.

Meriter

Krouthén, Johan Fredrik, f 2 nov 1858 i Linköping, d 19 dec 1932 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Conrad K o Hilda Amalia Åberg. Elev vid FrKA:s principskola 75— 78, vid FrKA 78—81, vid E Perséus målarskola, studieresor till Danmark, Frankrike, Belgien o England 81—83, led av Konst-närsförb 86—02.

G 1) 25 juli 86 i Slaka, Ög, m Hulda Vilhelmina Ottosson, f 31 aug 68 i S:t Lars, Ög (nu Linköping), d 5 juni 91 i Linköping, dtr till arbetaren Carl Johan O o Anna Sofia Nilsdtr; 2) 26 juni 02 i Linköping m Clara Emilia Söderlund, f 19 jan 78 där, d 3 april 39 i Sthlm, Osc, dtr till sömmerskan Augusta Charlotta Holm, g Söderlund.

Biografi

Johan K påbörjade sin konstnärliga utbildning som elev hos en fotograf i hemstaden Linköping vid namn Rydholm, som samtidigt var målare. Han sökte sig därefter 1875 till FrKA:s principskola o fortsatte 78—81 vid den egentliga akademin. Han tillhörde där den krets av missnöjda elever, ur vilken opponentrörelsen skulle spira, o lämnade tillsammans med Zorn institutionen under demonstrativa former. Under akademiåren besökte han också som många av kamraterna Perséus målarskola, där utbytet av undervisningen ansågs bättre. 81 gjorde K en resa till London, Bryssel o Paris. Under sina första konstnärsår målade han väl iakttagna, realistiska landskap från Bohuslän, Skåne, Småland o särskilt från Skagen, som han besökte tillsammans med Oscar Björck 83. I skagenmålarnas anda valde han anspråkslösa eller helt tillfälliga motiv o fäste särskild uppmärksamhet vid belysning o reflexer, alltså ett tidstypiskt, naturtroget, ofta halvimpressionistiskt måleri.

Sedan K återvänt till hemstaden, där han förblev bosatt, skaffade han sig något av en specialitet i skildringen av stadens många trädgårdar o parker, idylliska vegetationsbilder, ofta med en elegant dam som blickfång eller färgklick. Han gjorde också skickliga närstudier av en strandkant med dess lövridå, som den NM tillhöriga Vegetation, målad 85. Han målade också porträtt i ett brett, en smula flott maner, även det tidstypiskt. Konstnärligt o också kulturhistoriskt värdefulla är åtskilliga porträtt i interiör, där inredningens många rika detaljer är lika betydelsefulla som modellen, främst interiören från stiftsbibliotekarien o konstsamlaren Segersteens hem i Linköping (86, Norrköpings mus). På Salongen i Paris fick han 89 en bronsmedalj för ett 86 målat trädgårdsmotiv. Han var vid denna tid en typisk representant för sin generation, undertecknare av opponenternas protestskrivelse till akademin o medlem av Konstnärsförbundet.

Under 90-talet stannade K i sin utveckling. Han återupprepade ständigt sina landskapsidyller o gjorde dem med tiden alltmera snarvackra. De nyare strömningar inom konsten, som gjorde sig gällande under hans två sista verksamma decennier, gick honom spårlöst förbi. Hans namn blev synonymt med en populär men en smula billig framställning av idyller, ofta blommande äppelträd vid en solbelyst trädgårdsgång med sprättande höns. Själv såg han inte denna förändring som en eftergift åt det lättfattliga utan avsåg en medveten anpassning av motivet till en idealiserad verklighet. Dessa målningar har hos den breda publiken behållit sin popularitet men har samtidigt skymt den ungdomsproduktion av verklig konstnärlig kvalitet, som även mera kritiska kännare kan uppskatta o på vilken hans goda rykte ursprungligen vilar. I NT 97 publicerade han under rubriken Konst och naturvetenskap en artikel, som visar att han hade en mycket genomtänkt uppfattning om färgens o ljusets förhållande till det mänskliga ögat, grundad på omsorgsfullt analyserad iakttagelse.

Författare

Gertrud SernerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några av K:s pennteckn :ar i Östergötlands o Linköpings stads mus, Linköping. — Själv-biogr anteckn:ar i NM.

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Konst och naturvetenskap. Kritik på kritik (NT, N F, årg 10, 1897, Sthlm . . ., s 589—599; omtr i U Linde, Johan Krouthén 1858—1932, Linköping 1958, s 25—35).

Källor och litteratur

Källor o litt: Kat över minnesutställn i Sthlm 1933 med förord av E Cronlund (1933) o över minnesutställn i Linköping 1958 med levnadsteckn av U Linde (1958); V Loos, Friluftsmåleriets genombrott i sv konst (SAK 54, 1945); G Nordensvan, Sv konst och sv konstnärer. . ., 2 (1928); SKL; S Strömbom, Konstnärsförb:s hist, 1 (1945).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan F Krouthén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11793, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gertrud Serner), hämtad 2019-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11793
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan F Krouthén, urn:sbl:11793, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gertrud Serner), hämtad 2019-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se