Kruse, släkterBand 21 (1975-1977), sida 622.

Biografi

Kruse, släkt, härstammande från skomakaren Jockim K (d 1712) i Lund, som var farfar till sämskmakaren Joachim K (1748— 1809) i Malmö. Dennes son Lars Petter K (1797—1883) grundade där 1825 tillsammans med C A Nilsson en affär, som 1850 fick namnet L P Kruse & Son, sedan hans son Carl Gustaf K (1825—77) blivit delägare. Lars Petter K var ledamot av Malmö borgerskaps äldste, tog 1855 jämte C J Kock (s 448) o handelsbolaget M Flensburgs söner (bd 16) initiativet till Manufakturab i Malmö o grundade s å tillsammans med J D Ruhe o M Flensburgs söner Malmö mekaniska bomullsväfveri, där Carl K under några år var föreståndare från 1858. Sedan detta väveri 1872 blivit Malmö bomullsväfveri-ab, var Carl K ordf i dess styrelse till sin död. 1870—72 var han rdgm i AK. L P Kruse & Son ägnade sig från början åt handel med speceri- och kolonialvaror, spannmål, viner o fisk men övergick småningom alltmer till manufakturvaror o mattor. På 1850-talet inköptes en strumpfabrik, som på 1860- o 1870-talen jämte en fabrik i Norrköping försåg allmänheten med de då moderna vita damstrumporna men med modets växling övergick till tillverkning även i andra färger. En annan specialitet blev oblekta herrkalsonger, för vilkas tillverkning ett mindre bomullsväveri anlades i Malmö 1870 av Carl K:s bror Lorentz Edvard K (1830—1904), som 1861 blivit delägare i L P Kruse & Son. Lorentz K var styrelseledamot i Malmö bomullsväfveri-ab 1877—83 o i Manufakturab i Malmö från 1883 till sin död. Söner till honom i äktenskap med en brorsdotter till August, Oscar o Theodor Flensburg (bd 16) var italienske vicekonsuln i Malmö Lars Gustaf K (1863—1927), som var svärson till Gottfried Kockum (s 457), fil dr John Erik K (se nedan) o Ernst Ludvig K (1867—1942). Ernst K blev delägare i L P Kruse & Son 1895 o var ensam innehavare av firman från 1908, tills den 1913 uppgick i Sveriges förenade tricotfabriker, samt ledamot av Malmö stadsfullmäktige 1905—12 o styrelseledamot i Manufakturab i Malmö från 1924. 1901 köpte L P Kruse & Son Landskrona väfveriab:s två år tidigare byggda väveri. I MSA finns 7 vol handkar efter Ernst K o 9 vol efter Lars Petter K o andra från denne härstammande personer.

En bror till Carl o Lorentz K var far till författarinnan Ingrid Mathilda Mailing, f K (1864—1942), o till lärarinnan Sigrid Maria K (1867—1950) i Karlskrona. Sigrid K deltog som talare o broschyrförfattare i kampen för kvinnans politiska rösträtt o var 1912—26 representant för de frisinnade i Karlskrona stadsfullmäktige. 21 brev från henne till Gulli Petrini finns i Kvinnohistoriska samlingarna i GUB.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Joachim K, Ant:ar rörande släkten K från Lund (stencil 1964), Genealog fören :s arkiv, Sthlm.

AK riksdagarne 1870—72 (1872), s 37;

[Th C Bergh,] Manufakturab:et i Malmö 1855—1930 (1931), särsk s 204 f; J Bromé, Karlskrona stads hist, 3 (1930); Ernst K f

(SvD 18 sept 1942); W Hedberg o L Arose-nius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); M Mailing, Uppfostran o inflytande 1864—85 (1920), s 26—37, 53—62, 148; T M[ånsson], Sigrid Maria K (SMoK 4, 1948); SPG; Sveriges äldsta företag (1923); Sv förfdex 1900—40, 1

(1942); Sv släktkal 16 (1963); L Wahlström, Den sv kvinnorörelsen (1933); Örnberg, 12

(1898).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kruse, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11805, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11805
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kruse, släkter, urn:sbl:11805, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se