Kruse, släkterBand 21 (1975-1977), sida 625.

Biografi

Kruse, släkt, härstammande från skepparen Jonas Croes (d1743), som var född "på Vlij" i Holland o av reformert religion samt 1737 fick burskap i Karlshamn. Han var far till kofferdikaptenen där Leonard K (1737—1809). Söner till denne var kammarrådet, sedermera tullförvaltaren i Filipstad Jonas Petter K (1775—1828) o bryggaren Johan (Janne) Anders K (1784— 1839) i Sthlm. Den sistnämndes son auditören Abraham Ludvig K (1826—87[1]) i Sthlm var först gift med en faster till forskningsresanden Sven Hedin (bd 18) o sedan med en moster till denne. I första giftet var Ludvig K bl a far till lärarinnorna Ellen Clara Charlotta K (1860—1933) o Anna Hildegard Maria K (1861—1931). Ellen K blev 1884 lärarinna i Brummerska skolan i Sthlm, där hon blev biträdande föreståndarinna 1894 o var föreståndarinna 1914— 23. Anna K blev 1887 lärarinna i samma skola, där hon blev biträdande föreståndarinna 1901 o var föreståndarinna 1923—24. Hon ägnade sig mest åt småskoleundervisningen, som hon även studerade under en resa till USA 1904. En sammanfattning av sina tankar om arbetssättet på detta stadium framlade K i sin uppsats Den s k ord-bildmetoden (K Nordlund mfl, Arbetssättet i folkskolan, 1, 1924). Bland hennes övriga skrifter märks Åskådningsmatematik (2 upphör 1910 o 1914) o Brummerska skolans historia (1930) samt tillsammans med Laura Löwenhielm Vår första läsebok (4 uppl:or 1906—24) o Vår nya läsebok (3 uppl:or 1907—20). Helsyster till Ellen o Anna K var Emma Nicolina K (1866—1952). Emma K medföljde drottning Victoria på flera utlandsresor, deltog 1912 i Sv röda korsets arbete bland krigets offer i Serbien o blev 1916 föreståndarinna för Eugenia-hemmet. Son till Ludvig K i hans andra gifte var disponenten vid S:t Eriks bryggeri i Sthlm Erik Otto Ludvig Nevil K (1872—1949). Erik K samlade, magasinerade o katalogiserade från 1905 äldre bryggeriredskap o andra ej längre använda föremål inom sitt yrke, varigenom han lade grunden till ett bryggerimuseum, numera delvis överflyttat till ab Pripps bryggerier i Bromma.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Bo Löfgrens arkiv: Släktforskning C-K o Släkter I-K, RA; Karlshamns rådhusrätts arkiv A I a: 34, f 12, LLA.

G Almén, Anna K (Årsredogör för stiftelsen Brummerska skolan läsåret 1931—32, 1932); dens, Ellen o Anna K (V Fevrell, K högre lärarinneseminariet in memoriam, 1943); S E Bring m fl, Bidr till Sthlms bryggeriers hist, 4, 7 (1939—64); Emma K (SvD 27 okt 1952); I Fröberg, Emma K in memoriam (SvD 31 okt 1952); S Grauers, Anna Sandström (1961); E Heckscher, Några drag ur den sv flickskolans hist (1914), s 83; W Hedberg o L Arosenius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); Kvinnoporträtt till dagskrönikan (Idun 1920); N S Lundström, Sv kvinnor i offentlig verksamhet (1924); B Löfgren, Släkten Löfgren från Högsby (1925), s 43 f; H Rosengren, Karlshamns hist, 2 (1928); S Simonsson, En krönika om brygd (1971), s 5 f; C Sjöström, Blekingska nationen (1901); SMoK; Sv släktkal, 13 (1942); G G Weibull, Släkten Weibull (1911), s 24; Örnberg, 10 (1894); [dens,] Ant:ar om KK, 1 (1874), s 20.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare felaktig uppgift

2020-03-03

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kruse, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11806, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11806
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kruse, släkter, urn:sbl:11806, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se