Mauritz Peter Krusenstjerna, von

Född:1766 – Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län
Död:1813-08-18 – Botilsäters församling, Värmlands län (på Anneberg)

Sjöofficer


Band 21 (1975-1977), sida 630.

Meriter

2 von Krusenstjerna, Mauritz Peter (före adl Graméen), dp 19 jan 1766 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 18 aug 1813 på Anneberg, Botilsäter, Värml. Föräldrar: översten Nils Graméen o Johanna Maria v Krusenstierna. Fänrik vid örlogsflottan 23 april 79, löjtn vid amiralitetet 14 dec 86, kapten 17 juli 90, adjutant vid storamiralsämbetet 25 okt 94 —maj 95, major vid amiralitetet 8 febr 95, 1:e major vid första volontärreg 7 april 95— 9 febr 05, överstelöjtn 3 nov 00, adl 28 maj 01, kommendant i Karlskrona 4 maj 05—4 aug 12, överste vid örlogsflottan o överadjutant hos konungen 9 nov 08, konteramiral 29 juni 09, tf landsh på Gotland 25 juni—13 aug 10. — LÖS 04, LKrVA 05.

G 3 dec 92 på Havgården, Nättraby, Blek, m grev Beata Charlotta Horn, dp 4 dec 74 i Karlskona, Amiralitetsförs, d 20 aug 23 där, ibid, dtr till överstelöjtn greve Baltzar Filip H o Gustava Regina Gersdorff.

Biografi

 

Som nybliven fänrik tjänstgjorde K 1780—81 på en fregatt under expeditioner för handelns skyddande i Medelhavet o vid Marocko. 82—89 fick han permissioner för att segla ombord på handelsfartyg, bl a ostindiefarare, en eftertraktad meritering för unga sjöofficerare, o avancerade 88 till tredje styrman. Åter i örlogstjänst kommenderades K 90 som sekond på Äran, ett av de tio linjeskepp, som byggts under 80-talets förra hälft. Han deltog ombord på detta i attacken mot ryska flottan vid Reval, bataljen vid Kronstadt o utbrytningen ur Viborgska viken. Större delen av 90-talet tjänstgjorde K i land i Karlskrona, dels vid örlogsflottan, dels vid första volontärregementet. Han uppehöll också platsmajorsbefattningen, dvs tjänsten som kommendantens närmaste man. 94 var han sekond på linjeskeppet Dristigheten, som ingick i en förenad sv-dansk neutralitetskader. Han blev 99 chef över fregatterna Jarramas o Ulla Fersen o genomförde med dem en konvojeringsexpedition till Spanien.

Sedan engelska flottan 01 besegrat den danska på Khvns redd o tvingat Danmark utträda ur det året innan ingångna neutralitetsförbundet med Sverige, Ryssland o Preussen, uppträdde den engelska flottan utanför Karlskrona. I den sv eskader på sju linjeskepp o tre fregatter m m, som då krigsrustats, anförtroddes K uppgiften att vara flaggkapten, dvs eskaderstabschef. Sedan krisen avvecklats, seglade K som chef på fregatten Camilla i en eskader som blockerade Tripolis.

Perioden 04—07 tjänstgjorde K i Karlskrona, där han bl a uppehöll kommendantsbefattningen. När ryska kriget bröt ut 08, blev K åter örlogsflottans flaggkapten. I denna egenskap gjorde han upp planen för o ledde anfallet mot ett antal ryska skärgårdsfartyg vid Jungfrusund s om Åbo, då den berömda äntringen av den tidigare förlorade hemmeman Styrbjörn utfördes. Under 09 års sjötåg var K först chef för en sjöstyrka på åtta linjeskepp o två fregatter m m som försvarade inloppet till Karlskrona. I juli lämnade han detta befäl för att ånyo bli örlogsflottans flaggkapten under operationerna i Bottniska viken.

I samband med de av Napoleon framtvingade sv krigsåtgärderna mot England var K 10—11 chef för den eskader, som opererade på västkusten mot en engelsk flottenhet under amiralen Sir James Saumarez. K sökte hålla kriget på en av båda parter eftertraktad låg nivå. — Sina sista år var K sjuklig. Han flyttade 11 från Karlskrona o bodde sedan på sin gård Anneberg i Värmland.

Författare

Lennart RosellSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handl:ar om K:s underhandhar med Saumarez 1810 i UUB (Hans Järtas papper). Brev från K i KB (bl a till L v Engeström), RA o UUB.

Källor och litteratur

Källor o litt: meritförteckn:ar (flottan), KrA; handl :ar i v K:ska arkivet hos lantmas-tare Bo v Krusenstierna, Ågesta gård, Farsta, Sthlm. G Ekholm, En engelsk dokumentsaml i mikrofilm till Sverige (HT 1950), s 160 ff; G Fagrell, Amiralen Sir James Saumarez (Unda Maris 1973—74); L L v Horn, Biogr anteckn:ar, 2 (1936); J Ross, Memoirs and correspondance of admiral Lord de Saumarez, 2 (1838); F Sjöholm, biogr i KrVAH 1816.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mauritz Peter Krusenstjerna, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11827, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lennart Rosell), hämtad 2022-06-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11827
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mauritz Peter Krusenstjerna, von, urn:sbl:11827, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lennart Rosell), hämtad 2022-06-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se