C Fredrik Kugelberg

Född:1870-09-20 – Ljungarums församling, Jönköpings län
Död:1963-04-29 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Läkare, Oftalmolog


Band 21 (1975-1977), sida 662.

Meriter

Kugelberg, Carl Fredrik, f 20 sept 1870 i Ljungarum, Jönk, d 29 april 1963 i Uppsala. Föräldrar: ryttmästaren Carl Wilhelm August K o Charlotta Sofia Aurora v Malmborg. Mogenhetsex vid Jönköpings h a l vt 88, inskr vid UU ht 88, hovrättsex 14 sept 92, med fil ex 23 sept 93, MK 29 nov 97, allt vid UU, ML vid Kl 30 maj 02, prakt läk i Degerfors, Värml, 02—03, amanuens vid Uppsala akad sjukhus ögonklinik 1 jan — 31 dec 04, studieresor till ögonkliniker i Danmark, England, Schweiz, Tjeckoslovakien, Tyskland, Österrike o Indien, läkare vid Sv kyrkans mission i Sydindien hösten 05—april 32, överläk vid det sv missionssjukh i Tirupputtur, Rämnad Distr, 09—32, ordf i lokalavd för Sydindien o Ceylon av The Medical Missionary Association of India 19—20, v president i All-India Ophthalmological Society 29—30, prakt ögonläk i Västerås aug 32—43, konsult ögonläk vid centrallasarettet där 32—41, prakt ögonläk i Uppsala 43. — Med hedersdr vid UU 5 nov 32.

G 12 jan 03 i Hakarp, Jönk, med Eva Carolina Rogberg, f 10 sept 74 i Skede, Jönk, d 2 febr 46 i Uppsala, dtr till kontraktsprosten Olof Henric R o Johanna Charlotta Wimmerstedt.

Biografi

Som skolpojke i Jönköping fascinerades Fredrik K av Livingstones o Stanleys böcker o ville bli något så ovanligt som missionsläkare. Han följde emellertid i början faderns önskan, att han skulle studera juridik, o 1892 tog han hovrättsexamen i Uppsala. Därefter började han läsa medicin, blev med lic 02 o tjänstgjorde 04 som amanuens hos prof i oftalmiatrik Allvar Gullstrand.

K verkade i Sydindien 05—32. Hans namn är särskilt knutet till missionssjukhuset i Tirupputtur, som han grundlade 09. Han utförde där framför allt ögonoperationer men måste också klara alla andra kirurgiska ingrepp. Poliklinikpatienternas antal uppgick till 200—300 per dag o operationerna av grå starr ökade 11—17 från 160 till 325 om året. K var ständigt intresserad för nya behandlingsmetoder o nya instrument, o sjukhuset utbyggdes o moderniserades 19. Sammanlagt beräknas han ha utfört c:a 10 000 ögonoperationer. Under de första åren var hans hustru Eva hans enda operationssköterska. Hon gjorde själv en stor insats genom att grunda en skola för blinda i Tirupputtur.

K utbildade många indiska medhjälpare o betraktades av dem som en idealisk lärare. Hundratals unga indiska läkare besökte K:s sjukhus, o många av dem blev ögonläkare. K fick högt anseende hos sina kolleger genom sina vetenskapliga bidrag till tidskriften Medical missions in India. Sjukhuset i Tirupputtur fick 28 en efterföljare i missionens sjukhus i Coimbatore, som stod under ledning av indiska ögonläkare, som fått sin utbildning hos K. Efter återkomsten till Sverige 32 praktiserade K som ögonläkare i Västerås o Uppsala.

K:s personlighet avtecknar sig med skarp profil. Som läkare var han praktiker o realist. Hos honom förenades naturvetenskaplig exakthet med religiös övertygelse, en typisk anglosaxisk kombination, som han ofta mötte i Indien under denna tid. Men sina rötter hade han i den småländska pietistiska väckelsen.

Författare

Bengt SundklerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Huvuddelen av K:s arkiv (dagböcker, brev, operationsjournaler) i UUB. Hans årsrapporter från Tirupputtur i Sv kyrkans missionsstyr:s arkiv liksom hans talrika brev till föräldrarna. Brev från K i KB o UUB (bl a till A Gullstrand).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 1904—34 se SLH, F 4, d 3, Sthlm 1933, s 113, od 5, tr 1935, s 618. -— Albrecht von Graefe och hans tid. Ett blad ur ögonläkekonstens historia. Sthlm (tr Upps) 1950. 128 s, 6 pl. — Albrecht von Graefe 1828—1870. Minnesord i Svenska läkaresällskapet den 10 oktober 1950 (Svenska läkartidningen, bd 47, 1950, Sthlm, s 2954— 63; även sep, 10 s).

Källor och litteratur

Källor o litt: M Björck, "Läkandets tjänare" (Sv kyrkans mission sjuttiofem år, 1949); O Sendel, F K in memoriam (Utblick, Sv kyrkans missionstidn 1963); Sv läkares gärning i Indien (art i SvD 19 sept 1930).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Fredrik Kugelberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11842, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Sundkler), hämtad 2019-07-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11842
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Fredrik Kugelberg, urn:sbl:11842, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Sundkler), hämtad 2019-07-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se