Kulle, släkterBand 21 (1975-1977), sida 676.

Biografi

Kulle, släkter

1 Ladufogden, sedermera bryggaren o värdshusvärden Ola Nilsson (1807—76) i Lund var far till målarna Nils Jakob K (K 1) o Henrik Axel K (K 2) samt medaljgravören Sven Servatius K (K 3). Deras bror slaktaren Lars Leander K (1842—1910) i Lund var gift med Thora K, f Nilsson (1849—1939), som med sin vävskola o affär för konstvävnader o broderier i Lund i samarbete med svågern Jakob K blev en banbrytare i arbetet på att återuppliva o förnya den gamla folkliga textilkonsten. Från 1883 hade hon en filial i Sthlm. Hon deltog i utställningar i Sthlm, Malmö, Lund, Khvn, Paris o USA. Son till henne o Lars Leander K var stadsarkitekten i Karlskrona Nils K (1876—1953). En femte bror, hökaren Jöns Theodor Nilsson K (1843—1920) i Lund, var far till landskapsmålaren Axel Albin Theodor K (1882—1964) i Lund.

2 Jacob Nilsson (1785—1858) var 1817— 23 åbo i Kullaröd, Slimminge, Malm, men blev senare husman i Vanstad, Malm. Hans sonson hemmansägaren Hans Andersson K (1862—1939) i Vanstad var far till målaren o tecknaren Victor K (f 1896). Hans Andersson K:s bror snickarmästaren Anders Andersson K (1869—1958) i Tomelilla, Krist, var far till dekorationsmålaren Axel K (1891—1964) i Malmö.

Utan samband med dessa släkter är skådespelaren Jarl K (f 1927), vars farfar var den förste bäraren av detta namn inom en släkt som åtminstone sedan 1800-talets början varit bosatt i K:s födelseförsamling Ekeby i nordvästra Skåne.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Axel K sjuttiofem år (Sydsv Dagbl 4 okt 1961); K Benzon, Thora K (Idun 1890, s 289 f); W Hedberg o L Arose-nius, Sv kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); A Ruben, Byggnadsverksamheten (J Bromé, Karlskrona stads hist, 3, 1930); SKL; SMoK; Sv konstnärer (4 uppl, 1951); SvTeknF; L Zickerman, Thora K (Idun 1910).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Kulle, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11853, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11853
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Kulle, släkter, urn:sbl:11853, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-09-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se