H Axel Kulle

Född:1846-03-22 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Död:1908-02-27 – Katarina församling, Stockholms län

Målare


Band 21 (1975-1977), sida 677.

Meriter

2 Kulle, Henrik Axel, bror till K 1, f 22 mars 1846 i Lund, d 27 febr 1908 i Sthlm, Kat. Elev vid FrKA 1 okt 65—vt 73, studier i Düsseldorf 75—80, erhöll resestipendium på två år från FrKA 1 juli 80, studier i Paris 80—83, meddelade privat undervisn i målning o teckning i Sthlm 85—91, konstnärsarvodist vid FrKA 1 mars 87—28 febr 92, extra lär vid FrKA 24 sept 87, lär i antikritn där 25 sept 91 (tf 1 jan 91). — LFrKA 87. — Ogift.

Biografi

Axel K var målarlärling, när han 1865 inskrevs vid FrKA. Efter studierna där återvände han till Lund men fortsatte 75 till Düsseldorf, där han blev elev till F Fagerlin o utförde en rad genremålningar i påtagligt beroende av sin lärare, liksom stilleben (ett från 76 i Malmö mus). Hans huvudarbete från denna tid, Kyrkråd under överläggning från 77, sändes s å till FrKA:s utställning o väckte stor uppmärksamhet samt inköptes av staten (NM). Sedan han 80 erhållit resestipendium under två år från FrKA:s särskilda understödsfond, fortsatte han till Paris, där han stannade till 83. K tog här intryck av friluftsmålarna o lärde sig ett kraftigare målningssätt o en ljusare färghållning. Efter återkomsten till Sthlm fortsatte han att måla genre, gärna med motiv från Skåne, som Skånsk fiskarflicka (84, Gbgs konstmus), stilleben o porträtt. I tidens konstpolitiska strider tog han endast del som undertecknare av Opponenternas skrivelse till FrKA 85.

K öppnade på 80-talet en egen målarskola i Sthlm. Han blev 87 lärare vid o led av FrKA. Rikard Lindström minns honom som lärare: "Han var alltid klädd i svart bonjour, bar det vita håret nerkammat i fransk lugg o såg ständigt dyster o nere ut. Jag hörde honom aldrig säga ett ord."

Författare

Boo von MalmborgSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Strödda brev från K i KB.

Källor och litteratur

Källor o litt: Elevmatr 1849—1900, prot 1887, 1891 o 1900, FrKA.

H Cornell, Den sv konstens hist, 2 (1946); O G[ranber]g, Till konstnärsporträtten (Ny ill tidn 1891, nr 23); R Lindström, Från August Malmström till Karl Nordström (Hågk o livsintr, 23, 1942); G Nordensvan, Sv konst o sv konstnärer i 19:e årh, 2 (1928); SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
H Axel Kulle, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11854, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2022-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11854
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
H Axel Kulle, urn:sbl:11854, Svenskt biografiskt lexikon (art av Boo von Malmborg), hämtad 2022-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se