Ingeborg

Död:1319

Prinsessa


Band 20 (1973-1975), sida 1.

Meriter

Ingeborg, f tidigast 1277, d 5 april eller 15 aug 1319. Föräldrar: konung Magnus "ladulås" av Sverige o Helvig av Holstein (bd 18).

G juni 1296 i Helsingborg m konung Erik "menved" av Danmark, f 1274, d 13 nov 1319 i Roskilde, son till konung Erik "klipping" o Agnes av Brandenburg.

Biografi

I:s äktenskap med den danske konungen avtalades redan 1288, alltså innan de blivit vuxna. Det var ett av leden i det förbund mellan Sverige och Danmark som tidigare resulterat i giftermålsavtalet mellan hennes bror Birger och konung Eriks syster Märta. 1304 var båda drottningarna närvarande vid Eriks och Birgers gränsmöte vid Knäred eller Fagerdala. 1317 pantsatte konung Erik till I Lolland och Falster för 12 000 mark rent silver.

Enligt den lundensiska ärkebiskopskrönikan skall I ha fött fjorton söner, av vilka elva föddes för tidigt, medan de övriga dog hastigt. Den på 1500-talet verksamme Petrus Olai uppger i en krönika, att hon födde åtta söner, alla döda som barn. En av dem bröt halsen vid 16 veckors ålder genom en olyckshändelse, vilket skall ha väckt sådan vrede hos konung Erik, att han en tid spärrade in I i S:ta Clara kloster i Roskilde. En tysk annal uppger emellertid att inspärrningen berodde på kungens vrede över att hon ogillade, att hennes bröder Erik o Valdemar tagits avdaga i Nyköping. Liksom sin make begravdes hon i Ringsteds kyrka.

Erikskrönikan kallar I "danabot" och uppger, att hon bättrade mål och "styrkte gärna rätt och skäl". Om hennes bröllop finns en folkvisa.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Annales danici medii aevi (1920); Diplomatarium danicum, 2:3, 5, 7 (1939—56); K Erslev, I (DBL 11, 1937); M G Gertz, Scriptores minores historiae dani-cae medii aevi, 2(1922); S Grundtvig, Danmarks gamle Folkeviser, 3 (1862); A Huit-feld, Danmarckis rigis krenicke, 1 (1652), s 275, 300 f, 409 f; E j0rgensen o J Skovgaard, Danske Dronninger (1910); J Messenius, Scondia illustrata, 2, 15 (1700—05); Monu-menta Germaniae Historica. Scriptores, 16 (1859); R Pipping, Kommentar till Erikskrönikan (1926); J Rosén, Striden mellan Birger Magnusson o hans bröder (1939); Scriptores rerum danicarum medii ævi, 1 (1772), 2 (1773), s 264, 527, 635; A M Strinnholm, Sv folkets hist, 5 (1854); P F Suhm, Historie af Danmark, 11 (1812); Sv medeltidens rim-krönikor. 1 (1865).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ingeborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11947, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-09-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11947
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ingeborg, urn:sbl:11947, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2023-09-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se