Ingeborg

Född:1297
Död:1357

Prinsessa, Hertiginna


Band 20 (1973-1975), sida 1.

Meriter

Ingeborg, f 1297, levde 1353, d trol 1356 eller 1357. Föräldrar: konung Erik "prästhatare" av Norge o Isabella av Skottland. Hertiginna av Öland från senast 1340.

G 29 sept 12 i Oslo m hertig Valdemar av Sverige, f på 80-talet, d febr 18 på Nyköpingshus, son till konung Magnus ladulås av Sverige o Helvig (bd 18) av Holstein samt tidigare g 02—05 m marsken Tyrgils Knutssons dtr Kristina.

Biografi

I hade enligt isländska annalnotiser redan 1300 blivit trolovad med jarlen Jon Magnusson från Orkneyöarna. Denne torde ha dött, innan hon genom uppgörelsen i Oslo 22 mars 1310 mellan hennes farbror konung Håkon av Norge och hertig Erik (bd 14, s 308 ff) av Sverige lovades åt den senares bror Valdemar, samtidigt som Håkons dotter med samma namn lovades åt Erik. Efter bröllopet kvarstannade de båda brudarna i Norge till sept 1313, då de under festligheter mottogs i Lödöse.

Sedan Valdemar och Erik dött i fängelset på Nyköpingshus, namnes den ännu blott 21-åriga I bl a i förbundstraktaten med den danske konungens bror Kristofer 1318. Efter Magnus Erikssons tronbestigning i Sverige och Norge omtalas hon emellertid relativt sällan. Åtminstone de sista decennierna av sitt liv kallade sig I hertiginna av Öland, som jämte Stockholm och Finland tillfallit Valdemar vid uppdelningen av hertigarnas del av riket 1315.

Hennes son Erik, född 1316 (Flatöanna-lerna), är ej i övrigt känd. I brev från 1344 och 1345 nämns arv, som hon fått efter sina barn ("liberi"; "filii").

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Genealogica 41, f 5, Genealogica 75, f 45v, 84v, 91, 97, 104, 125, 328v, Peringskiölds diplomatarium E 102 a: E Wennaesius extrakter ur breven i den förlorade Miscellanea-knippan 5, nr 27, 29—31, 37, RA.

S Axelson, Sverige i utländsk annalistik 900—1400 (1955), s 166, 168, 174; B Beckman, När avledo hertigarna Erik o Valdemar? (HT 1942); dens, Matts Kättilmunds-son o hans tid (1953—54); DN 6: 1 (1863), s 270; DS 3—6 (1853—1959); H Fleet-wood, Sv medeltida kungasigill, 3 (1947); J Gallén, Tyrgils Knutssons ätt (ÄSF 1:1, 1957); Isländske Annaler indtil 1578 (1888); P A Munch, Det norske Folks Historie, 1: 4: 2, 2: 1—2 (1859—63); R Pipping, Kommentar till Erikskrönikan (1926); J Rosén, Striden mellan Birger Magnusson o hans bröder (1939); dens, Kronoavsöndringar under äldre medeltid (1949); R W Saint-Clair, The Saint-Clairs of the Isles (1898), s 84; [H Schück,] Det medeltida Öland (1953), s 10 f; Sv medeltidens rim-krönikor, 1 (1865); Örnberg, 7.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ingeborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11948, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11948
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ingeborg, urn:sbl:11948, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2024-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se