Ingeström, släktBand 20 (1973-1975), sida 18.

Biografi

Ingeström, släkt, härstammande från skattebonden Jon Andersson (d omkr 1718) i Anstorp, Svennevad, Ör (nu Regna, Ög), vars yngste son var farfar till stamfadern för släkten Regnstrand. Hans äldste son var far till frälsebonden Jon Andersson (1730— 90) i Ingesgärde, Regna, Ög. Dennes son hovrättskommissarien o förste landskanslisten Samuel I (1758—1818) i Linköping var i äktenskap med en dotter till kh Anders Johan Hult (s 441) far till prosten Jonas Olof I (1792—1851) i Gladhammar, Kalm. Hans son rektorn vid Vimmerby lägre allm läroverk Per Samuel Teodor I (1823— 95) var far till polisdomaren i Sthlm Olof Gustaf Theodor Carl I (1856—1916) o till bankdir Per Erik Viktor 1 (1869—1943). Erik I blev 1890 som exerciskamrat nära vän med Albert Engström, o dennes många brev till honom har utnyttjats för skildringen av en lång period i Engströms utveckling (Lång). Kusin till honom var dir Bengt Gustaf Theodor I (se nedan). Dennes äldre bror Åke Anders Samuel I (1867—1928) blev 1903 dir för Värmhs lantbruksskola vid Varpnäs i Nor, Värml, o köpte kort därpå godset Varpnäs. I länets hushållningssällskap blev Åke I ledamot av förvaltningsutskottet 1904 o v ordf 1919. Han var landstingsman från 1908 o rdgm i FK från 1912 (Liberala samlingspartiet) samt ledamot av flera kommittéer. Son till honom är fd VD vid Eskilstuna fabnab civilingenjör John I (f 1899, d 1985[1]).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

 

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår inlagt2014-08-18

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ingeström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11961, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11961
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ingeström, släkt, urn:sbl:11961, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se